CWPharma projekti lõpuseminari materjalid

24. novembril 2020. a toimus CWPharma projekti tulemusi tutvustav veebiseminar
“Ravimijääkide teke, kogumine ja käitlus“.

Kõiki ettekandeid ja sõnavõtte  on võimalik järelevaadata järgmisel videolingil: SIIN.
(Parool: cwpharma)

Veebiseminari ettekanded:

10:00-10:10

Tervitussõnad

Pille Aarma, Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht

10:10-10:20

Projekti CWPharma (Clear Water from Pharmaceuticals) tutvustus

(video inglise keeles) Noora Perkola, projekti CWPharma projektijuht. Ettekannet saab vaadata
seminari videolingil SIIN (parool: cwpharma), ettekande algus 4:22.

10:20-10:40

Ravimite tarbimise mahud Eestis ja partnerriikides

Egge Haiba, Tallinn Tehnikaülikool, EVEL ekspert projektis CWPharma. Ettekanne SIIN.

10:40-11:30

Ravimijäägid keskkonnas:

1) Analüüside tulemused ja keskkonnamõjude hindamine. Ettekanne SIIN.

2) Läänemerre jõudvate koguste arvustusmudel. Ettekanne SIIN.

Mailis Laht, Eesti Keskkonnauuringute Keskus

11:30-12:00 Puhkepaus
12:00-12:30

Nõuded ravimijääkide kogumisel ja käitlemisel ning tulevikusuunad EL strateegiast lähtuvalt

Liina Tarkus, Keskkonnaministeerium. Ettekanne SIIN.

12:30-12:50

Keskkonnaload ja lepingud – praktikad ning ettepanekud edasisteks sammudeks

Vallo Kõrgmaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Ettekanne SIIN.

12:50-13:20

Tehnoloogiad ja nende efektiivsus ravimijääkide eemaldamiseks reoveest

Erki Lember, Tallinna Tehnikakõrgkool, EVEL juhtivekspert projektis CWPharma. Ettekanne SIIN.

13:20-13:30

Kokkuvõte ja järeldused