Tööstusreovee käitlemine olmereovee puhastis

Neljapäeval, 17. septembril 2020. a toimub Tööstusreovee käitlemine olmereovee puhastis – projekti BEST tulemusi tutvustav seminar  Põltsamaal.