Reoveepuhastus väikepuhastites (moodul 1)

Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS) ja Eesti Vee-ettevõtete Liit ( EVEL) on koostöös kavandanud reoveepuhastite koolituste tsükli, mille eesmärk on anda täiendavaid teadmisi ja jagada kogemusi reoveepuhastite tellijale, projekteerijale, nõuete vastavuse hindajale ja vee-ettevõtete spetsialistidele. Esialgselt on kavandatud kahepäevane koolitustsükkel, kuid huvitavate teemade lisandumisel võib koolituspäevade arv kasvada.

Koolitus toimub: 21. veebruaril 2017 Tallinna Tehnikaülikoolis. Täpsem info SIIN