Seminar „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“

Kutsume teid 1. ja 2. juunil 2017 osalema OÜ Lokaator, AS Tallinna Vesi ja Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“, kus kahepäevase seminari käigus antakse täielik ülevaade lekete ja veekadude temaatikast koos praktiliste seadmekasutustega nii plast- kui metalltorudel.

Täpsem info seminari kohta SIIN.