Operaatorite seminar

Seminar „Operaatorite kogemused“

Olete kutsutud osalema Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt korraldatavale seminarile „Operaatorite kogemused“.

Koht: Varbla Puhkeküla, Rannaküla küla, Varbla vald, 88228 Pärnu maakond

Seminari sihtgrupp: EVEL liikmeskonna vee- ja reoveepuhastusjaamade operaatorid.

Aeg: 20 ja 21 aprill 2017

Päevakava:

12.00 Saabumine ja tubade jaotus

 13.00 Lõuna

 14.00 -15.00 Ettekanne koos aruteluga, Kaarel Korsten „Operaatori kogemused AS Rakvere Vesi näitel“

 15.00 – 15.15 Kohvipaus

 15.15 – 16.00 Ettekanne koos aruteluga, Meelis Grishin „Operaatori kogemused AS Matsalu Veevärk
näitel“

 17.00 – 18.00 Õhtusöök

 19.00 – 23.00 Saun

 8.00 – 10.00 Hommikusöök

 10.00 – 11.30 Varbla objektide külastus

Seminari maksumuseks on 95 eurot, millele lisandub käibemaks.

Osalemiseks palume saata hiljemalt 06.04.2017 sellekohane teade e-postile evel@evel.ee

Kohtumiseni esimesel operaatorite seminaril!

 

Uued tehnoloogiad ja innovatiivsed lahedused Taani veesektoris

Taani saatkond Tallinnas koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga korraldab seminari “Uued tehnoloogiad ja innovatiivsed lahedused Taani veesektoris” 8. märtsil 2017 Taani saatkonnas (Wismari 5). Täpsema ajakava leiate SIIT.

 

Reoveepuhastus väikepuhastites (moodul 1)

REOVEEPUHASTUS VÄIKEPUHASTITES ( moodul 1)

Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS) ja Eesti Vee-ettevõtete Liit ( EVEL) on koostöös kavandanud reoveepuhastite koolituste tsükli, mille eesmärk on anda täiendavaid teadmisi ja jagada kogemusi reoveepuhastite tellijale, projekteerijale, nõuete vastavuse hindajale ja vee-ettevõtete spetsialistidele. Esialgselt on kavandatud kahepäevane koolitustsükkel, kuid huvitavate teemade lisandumisel võib koolituspäevade arv kasvada.

KOOLITUSE TOIMUMISE AEG JA KOHT: Toimub 21. veebruaril 2017 Tallinna Tehnikaülikoolis, Ehitajate tee 5, Tallinn. Koolitus toimub kahes erinevas ruumis – 8:45-12:00 ruumis SOC-212 ja 12:30 – 17:00 ruumis NRG-226.

Algus Lõpp Teema Esineja
8:45 9:15 Registreerimine , hommikukohv ja avasõnad  
9:15 10:00 Seadusandlus Keskkonnaministeerium Veeosakond
Marit Ristal
10:00 11:00 Lähteandmete leidmine avalikest andmebaasidest. TTÜ prof
Karin Pachel
11:00 12:00 Reovee kvaliteedi ja kvantiteedi hindamine, uuringud. TTÜ
Olev Sokk
12:00 12:30 Lõuna / ei kuulu osalemistasusse/  
12:30 14:15 Eesti Keskkonnauuringute Keskus “2004-2014 EL ja KIK abirahaga rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine. Tallinn 2016“ Juhendmaterjalide tutvustamine ja kommenteerimine. Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Vallo Kõrgmaa
14:15 15:45 „Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks. TTÜ 2011“ tutvustus kommentaaridega.
Reovee väikepuhastite tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduste soovitused.

Vetepere OÜ
Aare Kuusik

Ehitus- ja keskkonnatehnika doktor

15:45 16:15 Kohvipaus  
16:15 17:00 „Juhend reoveepuhasti rajamiseks või ümberehitamise, korraldamiseks. Eesti Keskkonnauuringute Keskus 2016“ tutvustus kommentaaridega. Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Vallo Kõrgmaa

Koolitusel osalejal on võimalus kohapeal kasutada Wifi – võrku ja laadida alla koolitusmaterjale linkidelt, mida esinejad jagavad.

KOOLITUSEST OSALEJALE VÄLJASTATAKSE TUNNISTUS 7,5 TP-GA

Koolituse hind EVKIS ja EVEL liikmetele 25.- eurot, mitteliikmetele 50.- eurot.

Registreerimine: EVKISe kodulehel, otse link registreerimisele http://www.evkis.ee/EVKIS-koolitus

Kohtumiseni koolitusel!
Lugupidamisega
EVKIS ja EVEL

 

M99 seminar

Kutsume Teid EVEL poolt korraldatavale seminarile Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” muutmine sisu ja rakendamine (m99).” https://www.riigiteataja.ee/akt/116122016002

Seminari toimumise aeg ja koht: Seminar toimub kolmapäeval, 25. jaanuaril 2017 Tallinna Veetöötlusjaamas, aadressiga Järvevana tee 3, V korruse Sinises saalis. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT. Autoga saabumisel on võimalik parkida vastavalt lisatud skeemile.

Seminari eesmärk: on püüelda selle poole, et veekäitlusega tegelevad ettevõtted (vee-ettevõtted, konsultandid, projekteerijad, tehnoloogiate ja protsesside tarnijad jne) mõistaksid paremini m99 eesmärki. Milliseid eesmärke soovib riik m99 rakendamisega keskkonnapoliitiliselt saavutada? Mis on keskkonnalased probleemid, mida on vaja lahendada, mida ennetada veekäitlusega tegelevate ettevõtete abiga.

NB! Lisandväärtus: Antud seminari läbimisel väljastab EVEL tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult).

Antud seminar annab 5.42 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Päevakava:

9.30-10.00

Kogunemine, kohv

 

10.00-10.15

Sissejuhatus teemasse

Vahur Tarkmees
EVEL

10.15-12.30

M99 eesmärkide selgitus, direktiivide üle võtmise põhjendused, konkreetsete regulatsioonide mõtte selgitamine koos muudatustega ja muudatuste tegemise põhjendused, näiteid, kuidas praktikas muudatusi rakendada, millised on veekäitlejate võimalused konkreetsete näidete varal, väljendada teadlikkust määruse nõrkustest ja nende selgitamine (seoses m75, uue ÜVVKSi jt regulatsioonide viibimisega, mis võivad raskendada m99 elluviimist)

Margus Korsjukov
Raili Kärmas Keskkonnaministeerium

12.30-13.15

Lõunasöök

 

13.15-14.00

Vajadusel teema selgitamise lõpetamine ja arutelu, kuidas kuulajad mõistsid m99 mõtet ja konkreetseid regulatsioone

 

14.00-14.45

M99 rakendamise praktilised kavatsused, veelubade muutmine, ajakava, varem määratud, aga uue regulatsiooni tingimustes olemasoleva segunemispiirkonna vajaduse (sh tegevuskava) tühistamine jms

Kadri Haamer Keskkonnaamet

14.45-15.40

AS Paide Vesi senine praktika, uuringud ja toimetulek muudetud m99 tingimustega

Jaan Madis
AS Paide Vesi juhataja Mailis Laht EKUK(kooskõlastamisel)

15.40-16.15

Edasise koostöö mõtestamine, võimalusel tegevuskava planeerimine.

 

Seminaril osalemine on tasuline: EVEL liikmetele 10.- ja mitteliikmetele 20.- eurot.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 20. jaanuariks 2017 aadressil evel@evel.ee või mugavalt all oleval vormil. 

Registreeru sündmusele

Lisainformatsioon Vahur Tarkmees, tel 53 092 153 või e-post vahur.tarkmees@evel.ee

Töökeskkonnaalane seminar

Kutsume Teid EVELi poolt korraldatavale „Töökeskkonnalasele seminarile“, mis toimub teisipäeval, 13. detsembril 2016 AS Pärnu Vesi reoveepuhastusjaama õppeklassis, aadressiga Mõrra 29, Pärnu. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT.

Käesoleva seminari  korraldamise ajendiks on EVEL poolt planeeritav töökeskkonnaspetsialisti ühishange. Seminari üheks eesmärgiks on leida AS Pärnu Vesi ning turul töökeskkonnateenust pakkuva ettevõtte ettekannetes vaatenurki, mida oleks võimalik edukalt kasutada oma ettevõttes turvalise töökeskkonna ülesehitamiseks. Samuti püüame leida vastuse küsimusele, millises mahus on vee-ettevõtetel võimalik töökeskkonda ühtlustada ning kui suures osas jääb see ikkagi ettevõttekeskseks.
Kuigi seminar on suunatud eelkõige ühishankest huvitatutele on üritusele väga oodatud ettevõtted, kes seminarijärgsel arutelul sooviksid kaasa mõelda, kas ühiselt on kasulikum, kui eraldi.

Päevakava
9:30  –  10:00 Kogunemine
10:00 – 10:15  AS Pärnu Vesi arengud ja tulevikuplaanid, AS Pärnu Vesi juhataja Leho Võrk.
10:15 – 11:15   Töökeskkond AS-s Pärnu Vesi, AS Pärnu Vesi töökeskkonnaspetsialist Maarja Leht.
11:15 – 12:15   Töökeskkonnaalased teenused, Ergoway OÜ juhataja Triinu Sirge.
12:15 – 12:30  Kohvipaus.
12:30 – 13.00 Arutelu. EVEL töökeskkonnaspetsialisti ühishange.

NB! Seminar on ainult EVEL liikmetele. Seminar on tasuta.

Seminaril on kaetud kohvilaud, kuid lõunat ei pakuta.

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 9. detsembriks 2016 aadressil evel@evel.ee või mugavalt all oleval vormil.

Registreeru sündmusele

Kui on küsimusi või ettepanekuid, siis kindlasti võtke ühendust.

Lisainformatsioon Lauri Lagle, tel 51 22 587 või e-post lauri.lagle@evel.ee

Infoturbe seminar

Kutsume Teid EVEL ja FOCUS IT poolt korraldatavale „Infoturbe seminarile“, mis toimub neljapäeval, 13. oktoobril 2016 Tallinna Veetöötlusjaamas, aadressiga Järvevana tee 3, V korruse sinises saalis.  Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT. Autoga saabumisel on võimalik parkida vastavalt lisatud skeemile.

Päevakava

9:30       Kogunemine

10:00    Avasõnad ja seminari kava tutvustus

10.00 – 11.30 Ettekanded I osa

  • Ülevaade maailmas ning Eestis toimuvast. Millised on ohu- ja ründetrendid maailmas ja Eestis? Kuidas rünnet ära tunda?
  • Vee-ettevõtteid puudutavad ohud. Kas ja millised ründed ohustavad vee-ettevõtteid?
  • Elutähtsa teenuse osutajad (ETO) ja nõuded neile. Kehtiv Hädaolukorra seadus ning kavandatavad muudatused. Seadusemuudatuste mõju ETO-le. Millised on seadusest tulenevad kohustused infoturbe vallas ja kuidas neid täita?

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.00 Ettekanded II osa

  • Töökindluse tagamine. Infoturbe mõju ettevõtte toimepidevusele ja töökindlusele. Automaatikaga seonduvad ohud. Mida teha, et töökindlus ja toimepidevus oleks tagatud?
  • Isikuandmed ja nende kaitse vee-ettevõttes. Mida peab kaitsma ning kuidas kaitsta (mh uus Isikuandmete kaitse määrus ja sellest tulenevad kohustused)?

Lektoritest:

Jaan Oruaas on sertifitseeritud infosüsteemide audiitor (CISA), kes on töötanud IT-ga seotud ametites alates 1977. aastast. Ta on lugenud loenguid nii Tallinna Ülikoolis kui BCS Koolituse kursustel. Viimastel aastatel on tema projektid olnud infoturbe auditite, protsesside kaardistuse ja analüüsi ning infosüsteemide analüüsi valdkondades. Olulisemad kliendid viimastel aastatel: Justiitsministeerium, Roche Eesti, Tallinna linnavalitsus, Tartu linnavalitsus, Harjumaa Ettevõtluse Arendamise keskus, Siseministeerium, Kultuuriministeerium.

Janek Part on töötanud erinevatel ametikohtadel Hansapanga IT arenduse valdkonnas, Riigi Kinnisvara ASi IT-juhina ning loonud ja juhtinud Leedu Hawaii Expressi, ehitades üles ettevõtte IT süsteemi, mis sisaldas ka turvalisuse ja monitooringu komponente. Focus IT konsultandina on ta oma teadmisi ja kogemust rakendanud IT turvaauditite ja riskianalüüside läbiviimisel ning infoturbejuhtimissüsteemi juurutamisel nii ISKE kui ISO 27000 seeria metoodikatest lähtuvalt.

Seminaril on kaetud kohvilaud, kuid lõunat ei pakuta. Juhul, kui on soov hiljem Tallinna Veetöötlusjaama puhvetis lõunatada, siis palume sellest registreerimisel teada anda. Puhvet tellib toitu vastavalt veepuhastusjaama personalile ning täiendava toidu tellimiseks on neile vaja edastada eelinfo.

Seminar on TASUTA.

Lisainformatsioon Lauri Lagle, tel 51 22 587 või e-post lauri.lagle@evel.ee

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 10. oktoobriks 2016 aadressil evel@evel.ee või mugavalt all oleval vormil.

Registreeru sündmusele

 

EVEL ja ABB seminar “Innovaatilised lahendused veetöötluse protsesside juhtimisel”

Kutsume Teid EVEL ja ABB poolt korraldatavale seminarile „Innovaatilised lahendused veetöötluse protsesside juhtimisel“, mis toimub neljapäeval, 22. septembril 2016 ABB AS Jüri tehnoloogialinnakus „One Campus“, aadressiga Aruküla tee 59, Jüri.  Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT. Autoga saabumisel on võimalik parkida vastavalt lisatud skeemile.

Päevakava

9:30

Kogunemine

10:00

Avasõnad ja seminari kava tutvustus

10:30

Teollisuuden Vesi OY ettekanne ”Global Importance of Water – Scarcity, Climate Change, Quality and Digitalization”

http://www.teollisuudenvesi.fi/en/

11:15

Kohvipaus

11:30-13.30

Hr. Steve Winkley ettekanne veevõrkudest

o    Flow analysis for strategic leakage management

o    Optimising selection of the best-fit technology in flow & pressure monitoring

o    Connectivity and calibration

13:30

Lõuna

14:30-15:30

Hr. Richard Hall ettekanne “Introduction to Analytical Measurement in Water & Waste Water Treatment Applications”

o    Industry trends and drivers

o    Technology development in key parameters

15:30-17.00

Hr. Jon Penn ettekanne “Optimising Waste Water Treatment”

o    Environmental Regulation and Trends

o    Plant Efficiency and Monitoring

o    Measurement and Control Technology Development

Palume arvestada, et nii slaidikavad kui ettekanded on inglise keeles. Juhul, kui tekib täiendavaid küsimusi või märkusi, siis nende tõlkega ollakse kohalike ABB spetsialistide poolt abiks.

Seminar on tasuta ning toitlustust pakutakse ABB poolt.

NB!!! SEMINAR ON AINULT EVEL LIIKMETELE!

Palume koolitusele registreerida evel@evel.ee või mugavalt all oleval vormil hiljemalt 18 septembriks 2016.

Lisainformatsioon Lauri Lagle, tel 51 22 587 või e-post lauri.lagle@evel.ee

Registreeru sündmusele

 

EVEL strateegia arenguvestlused

EVEL kutsub kõiki aktiivselt osalema EVEL uue strateegia loomega seotud arenguvestlustel Eesti erinevates paikades. Kokku neli sarnast sündmust.

Vestluse teema: EVEL liikmete-ettevõtete arengueeldused, -takistused, probleemid, vajadused, hinnangud ja ootused ühisele tegutsemisele (Liidule).

Vestlust juhib Ülo Peets.

Päevakava (sama struktuur kõigis kohtades):

9.30-10.00 saabumine, kohvi

10.00-10.20 vastuvõtva vee-ettevõtte tutvustus (ettevõtte iseloomustus, mis tehtud, mis teoksil, tulevikuplaanid)

10.20-12.00 strateegia arutelu

12.00-12.30 kerge eine

12.30-14.30 strateegia arutelu

14.30- … Objekti külastus huvilistele (midagi on igalpool vaadata)

Ajad ja kohad (aadressid täpsustame hiljem):

 1. Kolmapäev 27.aprill Kuremaa (AS Kuremaa Enveko)
2. Kolmapäev 11.mai Toila (AS Toila V.V.)
3. Kolmapäev 01.juuni Lihula (AS Matsalu Veevärk)
4. Kolmapäev 08.juuni Abja-Paluoja (Abja Elamu OÜ)

Siit leiate Strateegia töörühma (STR) 3.-4.03 toimunud seminari kokkuvõtte ja kogu str protsessi etapid.
VL protsessi etapid
STR_3._4.03.2016_Seminari rühmatööde koond

Arenguvestlusele tulles oleks soovitav STR kokkuvõte enne üle vaadata. Siis on mõte erksam. 

EVEL uus strateegia tuleb arenguvestlustel osalenute nägu. Seetõttu ootan suurt huvi ja motivatsiooni osalemiseks.

Registreerimiseks saatke palun kiri aadressile evel@evel.ee nimetades sobiv aeg ja koht ja osalejate nimed. Osaleda võib ka mitmes kohas! Kõige mugavam on registreerida kasutades all olevat vormi. Mitme koha valiku puhul palun täita vorm vastav arv kordi.

Registreeru Baltic Water Works Conference 2017

 

Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja EKUK juhtimisel läbiviidud uuringu “Aastatel 2004-2014 EL ja KIK abirahadega rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine” lõpparuande ja “Juhend reoveepuhasti rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks” tutvustav seminar

Neljapäeval 5.mail toimub Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja EKUK juhtimisel läbiviidud uuringu “Aastatel 2004-2014 EL ja KIK abirahadega rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine” lõpparuande ja Juhend reoveepuhasti rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks” tutvustav seminar.

Seminari toimumise koht on Kose Kultuurikeskus http://www.kosekultuurikeskus.ee/kontakt

Seminari orienteeruv ajakava (mis täieneb ja võib muutuda, millest anname teada):

10.00-10.30 kogunemine, kohvi

10.30-12.30 uuringu tutvustamine

12.30-13.00 lõunaeine

13.00-13:20 juhendi tutvustamine

13:20-14:00 arutelu

14.00-14.20 Kose Vesi OÜ kui ettevõtte tutvustus sh reovee- ja settekäitluse tehnoloogia tutvustus http://www.kosevesi.ee

14.20-16.00 ringkäik Kose Vesi OÜ reoveepuhastil (soovijatele)

Osavõtt on kõigile tasuta!

Palume registreerida evel@evel.ee või mugavalt all oleval vormil hiljemalt 03.maiks.

Registreeru sündmusele

Keskkonnaministeeriumi tellitud töö “Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite väljatöötamine reoveesette kohta” tutvustav seminar

EVEL-is (Järvevana tee 3, Tallinn) toimub 05.04.2016 algusega kell 10:00 seminar, mille eesmärgiks on tutvustada Keskkonnaministeeriumi tellitud tööd “Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite väljatöötamine reoveesette kohta”.

Töö on jagatud neljaks osaks, millest kaks esimest on tänaseks vastu võetud. Töö kolmas osa on viimistlemisel ning aruanne edastatakse seminaril osalejatele pärast töö vastu võtmist. Töö neljas osa on koostamisel ning töö esialgseid tulemusi tutvustavad aqua consult baltic OÜ esindajad seminaril, neljanda osa materjale enne seminari osalejatega ei jagata.

Töö tegemist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.  

Seminari päevakava:

 

10:00

Kogunemine, tervituskohv

10:30

Sissejuhatus päeva

10:35

Ülevaade Eestis tekkivatest reoveesette kogustest, settekäitlemiseks kasutatavatest tehnoloogiatest, sette kasutusviisidest ja kasutamise potentsiaalist erinevates valdkondades (töö I ja II osa), aqua consult baltic OÜ, Taavo Tenno, Vallo Lemmiksoo

11:30

Küsimused ja arutelu

11:50

Lõuna (omal kulul)

12:30

Jäätmete lakkamise kriteeriumite ettepanekud reoveesette kohta (töö III osa), aqua consult baltic OÜ, Taavo Tenno, Vallo Lemmiksoo

13:15

Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest, Eesti Jäätmekäitlejate Liit, Marit Liivik

13:45

Küsimused ja arutelu

14:15

Regionaalsete reoveesette käitluskeskuste alternatiivid lähtuvalt tehnilistest lahendustest ning majanduslikust soodsusest (töö IV osa), aqua consult baltic OÜ, Taavo Tenno, Vallo Lemmiksoo

15:15

Paus

15:30

Pärnu biogaasijaama kontseptsiooni tutvustus, TTÜ Keemiainstituut, Peep Pitk

16:00

Arutelu ja küsimused

 

Seminar toimub Järvevana tee 3 vana maja 5. korruse auditooriumis. Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele”. Edasi sõidul jälgige EVEL logosid.

Seminar on kutse saanutele tasuta, kuid lõunasöögiks palume kaasa võtta sularaha.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 01. aprilliks 2016 aadressil evel@evel.ee  või mugavalt all oleval vormi.