Tehnovõrkude ja -rajatistega seotud küsimusi käsitlev seminar

Kutsume Teid tehnovõrkude ja -rajatistega seotud küsimusi käsitlevale seminarile, mis toimub neljapäeval, 18.veebruaril 2016 Järvevana tee 3 adminhoones EVEL bürooga samal 5. korrusel sinises klassiruumis, mille teekonna leiad SIIT . Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid. 

Seminari esimeses blokis selgitatakse talumiskohustuse tekkimise aluseid, so millal ja millist regulatsiooni kasutatakse ning mida tasub talumiskohustuse seadmisel silmas pidada. Samuti käsitletakse omal ajal üksnes kinnisasja omaniku nõusoleku alusel rajatud trassidega (n-ö õigusliku aluseta võõral maal asuvad trassid) seotud probleeme võrrelduna hilisemal ajal rajatud tehnovõrkude ja -rajatistega. Puudutatakse tasude regulatsiooni ja nõudmise korda ning samuti seotud lahendeid, sh hiljutine Maiväli vs Elering kaasus ning viidatud kaasusest ja Justiitsministri seisukohtadest tulenevaid juhiseid. Seminari esimeses blokis kõnelevad vandeadvokaadid Pirt Jesse ja Tanel Kalaus ning jurist Ants Soone. Kutsutud on ka Justiitsministeeriumi esindajad, kelle vastutusvaldkonda kuulub nimetatud regulatsiooni väljatöötamine. 

Seminari teises blokis tutvustab hiljuti doktorikraadi kaitsnud AS Tallinna Vesi võrkude arenduse juht Margus Koor tehnovõrkude ja -rajatistega seotud tehnilisi ning praktilisi aspekte sh projektide läbivaatamise temaatika lähtudes uuest ehitusseadustikust.

Seminari lõpuks on kõigil osalejatel selgemad teadmised tänasest olukorrast tehnovõrkude ja -rajatiste talumisega seotud regulatsiooni hetkeseisust, aga tehnovõrkude ja -rajatistega seotud tehnilistest ning praktilistest küsimustest. 

Päevakava 

9:30-10:00 – kogunemine, hommikukohv

10:00-13:00 – Esimene blokk: tehnovõrkude ja -rajatiste talumisega seotud regulatsiooni hetkeseis vee-ettevõtja vaatevinklist. Kõnelevad: vandeadvokaadid Piret Jesse ja Tanel Kalaus ning jurist Ants Soone. 

13:00-14:00 – lõuna

14:00-16:00 – Teine blokk: tehnovõrkude ja -rajatistega seotud tehnilised ning praktilised küsimused: Kõneleb: AS Tallinna Vesi võrkude arenduse juht Margus Koor, PhD.

Seminari materjalid saadame enne seminari registreerunutele e-kirja teel, et igaüks ise soovi korral need välja saaks printida.

Seminari hind EVEL liikmetele on 20 eurot + käibemaks ning mitteliikmetele 40 eurot + käibemaks. Seminari hind sisaldab lisaks seminarile nii kohvipause kui ka lõunasööki.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 16.veebruariks 2016 aadressil evel@evel.ee või EVEL veebil siin kasutades all olevat vormi.

Registreeru sündmusele
 

NEFCO teabepäev

EVEL-l on hea meel Teid kutsuda 16.02.2016 vahemikus 10.00 – 11.30  Järvevana tee 3 tuba nr 207 keskkonnaalaste projektide finantseerimisettevõtte  – NEFCO teabepäevale.

Teekonna teabepäevale leiad SIIT. Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid.

Arvestades, et tänaseks on juba mitmed vee-ettevõtted saanud Põhjamaade Investeerimispangalt (NIB) läbi NEFCO toetust erinevate uuringute ning ka rahastustaotluste koostamiseks on kindlasti huvitav kuulata võimaliku finantseerija poolset tutvustust ning nägemusi sektori projektide kaasrahastamistest.

Eelinfona on saabunud teave, et nende tooteportfellis on ka teisi finantseerimistooteid lisaks juba mainitud toetusmeetmele.

Palume registreerida teabepäeval osalemine hiljemalt 15. veebruariks 2016 evel@evel.ee

Teabepäev on tasuta, kuid peale teabepäeval on võimalus süüa lõunat AS Tallinna Vesi sööklas, milleks palume kaasa võtta sularaha.

Kohtumiseni teabepäeval!

 

EVEL teabepäev Nutrem uudne reoveepuhastustehnoloogia ja Kamstrup A/S veearvestid

Kutsume Teid EVEL teabepäevale Nutrem uudne reoveepuhastustehnoloogia ja Kamstrup A/S  veearvestid, mis toimub 02. veebruaril 2015 Järvevana tee 3 vana maja 4. korruse auditooriumis. Järvevana tee 3 jõudmiseks teekonna leiad SIIT. Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid.

 

Päevakava

10.00 – 10.30 kogunemine

10.30  – 12.00 Ecotehnika OÜ esindaja Peeter Vaha  ettekanne NUTREM reoveepuhastustehnoloogiast

12.00 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30 Kamstrup veearvestid

Kohila Maja OÜ tootmisjuhi Aare Aderi ettekanne praktilistest kogemustest kaugloetavate veearvestitega

Tapa Vesi OÜ tegevjuhi Aare Palmsalu ettekanne ettevõtte kogemustest, kus kogu piirkond on kaetud kaugloetavate veearvestitega

Kamstrup esindaja Koit Tiedemann ettekanne Kampstrup veearvestite tulevastest tootearendustest  

Teabepäev on tasuta, kuid lõunasöögiks palume kaasa võtta sularaha.

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 28. jaanuariks 2016 aadressil evel@evel.ee või EVEL siin kasutades all olevat vormi.

TEABEPÄEVAL KASUTATUD ÕPPEMATERJAL:
Description Kamstrup PressureSensor
MAG_8000 

Riigihangete seaduse koolitus

Kutsume Teid uue kavandatava riigihangete seaduse koolitusele, mis toimub reedel 04.detsembril Järvevana tee 3 adminhoones EVEL bürooga samal 5. korrusel sinises klassiruumis, mille teekonna leiad SIIT . Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid. 

Riigihangete koolituse peamised teemad on järgmised:

  • Uue riigihangete regulatsiooni väljatöötamise täpsemad põhjused
  • Uued hankemenetlused (konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus ja innovatsioonipartnerlus)
  • Milline saatus ootab ees lihthankeid ja lihtsustatud teenuste hankeid?
  • Uued menetlustähtajad
  • Kuidas hakkab tulevikus toimuma pakkujate kõrvaldamise aluste ja kvalifitseerimise tingimuste kontrollimine?
  • Pöördmenetlus avatud hankemenetluses
  • Hindamisega seonduvad muudatused
  • Muudatused seoses raamlepingutega
  • Võrgustiku sektori poolt seaduse rakendamise erisused võrreldes klassikalise sektoriga

Koolitajaks on Jarlo Dorbek, kes on OÜ Hankepartner hankespetsialist.

Ettekanne: Riigihangete seaduse muudatused võrgustiku sektorile, 4.12.2015

Päevakava
 

  9:30-10:00 – kogunemine, hommikukohv

10:00-12:00 – koolitus

12:00-12:30 – lõuna

12:30-14:00 – koolitus

14:00-14:15 – kohvipaus

14:15-16:00 – koolitus

Koolituse materjalid saadame enne koolitust registreerunutele e-maili teel, et igaüks ise soovi korral need välja saaks printida.

Koolituse hind EVEL liikmetele on 25 eurot + käibemaks ning mitteliikmetele 45 eurot + käibemaks. Koolituse hind sisaldab lisaks koolitusele nii kohvipause kui ka lõunasööki.

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 27.novembriks 2015 aadressil evel@evel.ee või EVEL veebil siin kasutades all olevat vormi.

Registreeru sündmusele
EVEL ühine õppereis Belgiasse Wallonia piirkonda

EVEL korraldas õppereisi Belgiasse Wallonia piirkonda ja Brüsselisse 26.-29.oktoobril. Reisi eesmärgiks oli tutvuda kohaliku regionaalse vee-ettevõtlusega, näha, kuidas tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. Külastati inseneeria- ja tootmisettevõtteid, külastati Belgia vee-ettevõtete liitu AQUAWAL ja kohtuti EurEau delegatsiooniga. Kohtumist võõrustas Eesti Suursaatkond Brüsselis.

Esitlused on leitavad siin:

Diaporama Estonie namur 2015 
Présentation générale INASEP (2015)
SPGE Sludges (26-10-15)
SPGE Estonian water works (26-10-15)
Présentation Eloy Water 2015-v2 – UK
EurEau Presentation for EVEL – CG – 28.10
IBW Présentation délégation estonienne 29-10-2015_ENG finaal
Aquawal presentation 260ct2015

 

Ehitusseadustiku koolitus

Kutsume Teid uue ehitusseadustiku koolitusele, mis toimub neljapäeval 10.septembril Järvevana tee 3 adminhoones EVEL bürooga samal 5. korrrusel sinises klassiruumis, mille teekonna leiad SIIT . Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid. 

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi 2015.a jõustunud ehitusseadustikust sh seoses planeerimisega.

Koolitajaks on Tuulikki Laesson kes on ehitusseadustiku hea asjatundja ning kuulus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse töörühma.

 

Päevakava (teemade järjestus võib muutuda) 

  9:45-10:00 – kogunemine, hommikukohv

10:00-12:30 – loeng- ehitis, ehitamine, nõuded ehitistele, sh planeeringutest tulenevad nõuded ja erinõuded ÜVK -ehitistele

12:30-13:00 – lõunasöök

13:00-14:30 – loeng- ehitamisele esitatavad nõuded, ehitusprojekt, omanikujärelevalve, ettevõtjale esitatavad tingimused

14:30-14:45 – kohvipaus

14:45-16:00 – ehitus-ja kasutusload, ehitus- ja kasutusteatised, kaitsevööndid

 

Koolituse materjalid:

ÜVK uue planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku valguses 10.09.2015
Lisa_1
Lisa_2

Koolituse hind EVEL liikmetele on 25 eurot + käibemaks ning mitteliikmetele 45 eurot + käibemaks. Koolituse hind sisaldab lisaks koolitusele nii kohvi kui lõunasööki.

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 8.septembriks 2015 aadressil evel@evel.ee või EVEL veebil siin kasutades all olevat vormi.

Registreeru sündmusele
Koolitused “Veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamine vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes. Juhendmaterjali tutvustamine”

Toimus 4 koolitust maikuus, korraldajaks Balti keskkonnafoorum.

Koolituse ettekanded:

0. OA koolitused_avasõnad_päevakava tutvustus_H. Nõmmsalu
1. OA_uuringud_H.Nõmmsalu
2. Ohtlike ainete allikad_K.Juhanson
3. Õigusaktid_M.Korsjukov
4. Probleemid õigusaktide nõuete täitmisega_J.Ruut
5. OA_arvestus_asendamine_H.Nõmmsalu
6. Meetmed vee ettevõttes_J.Ruut

Otselingid, kust on võimalik kõik materjalid elektrooniliselt alla laadida:

BaltActHaz: http://baltacthaz.bef.ee/index.php?id=35&lang=2

Cohiba: http://www.cohiba-project.net/knowledge/en_GB/knowledge/

Mõtle mida tarbid: http://www.thinkbefore.eu/infomaterjalid/

 

 

Rahvusvahelist Veepäeva tähistav konverents “VEEMAJANDUSE KESTLIK ARENG ja KESKKONNAHOID”

Eesti Vee-ettevõtete Liit, Eesti Veeühing ja Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride selts korraldavad 28. aprillil 2015 AS Tallinna Vesi veetöötlusjaamas Ülemiste järve ääres Järvevana tee 3

Rahvusvahelist Veepäeva tähistava konverentsi “VEEMAJANDUSE KESTLIK ARENG ja KESKKONNAHOID”

10.30 Saabumine, registreerimine

11.00 Avamine

11.10 Eesti keskkonnanõuete väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted – Rene Reisner, Keskkonnaministeerium

11.35 Veemajanduskavade koostamine – Pille Antons, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE)

12.00 Elanikkonna veetarbimise ja reostuskoormuse muutused seoses asustuse muutustega – Arvo Järvet, Eesti Veeühing

12.25 Vee-ettevõtluse kestlikkus inseneeria vaatevinklist – Andres Piirsalu, EVKIS

12.50 VAHEAEG. Tutvumine Tallinna veetöötlusjaama museaalidega.

14.00 Vee-ettevõtete kestlikkus ÜVERT vaatevinklist – Hannes Aarma, ÜVERT juht, KKM välisfinantseerimise osakonna peaspetsialist

14.25 Toorvee mõju heitvee kvaliteedile – Triin Raspel, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS

14.50 Ohtlikud ained vee-ettevõtluse vaatevinklist – Marja-Liisa Soone, EVEL õigusnõunik

UUS: 15.05 Veekeskkonnale ohtlike ainete ohjamise juhend – Juhan Ruut, Balti Keskkonnafoorum

15.20 „Eesti veetornide ajaloost”Arvo Järvet, Eesti Veeühing

 

Registreerimine kuni 24. aprillini  ando@hvv.ee (Ando Laanesoo, tel 51 45 857) või  evel@evel.ee

Osalemine EVEL, Veeühingu ja EVKIS liikmetele tasuta.
Mitteliikmetele osalemine 50 eurot (sisaldab käibemaksu). Arve esitab EVEL pärast sündmust.

Ettekanded

Eesti keskkonnanõuete väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted Rene Reisner
Veemajanduskavad ja meetmeprogrammid 2015-2021 Pille Antons
Veekeskkonnale ohtlike ainete ohjamise juhend Juhan Ruut
Vee-ettevõtluse kestlikkus inseneeria vaatevinklist Andres Piirsalu
Toorvee mõju heitvee kvaliteedile Triin Raspel
Olmevee tarbimise ja reostuskoormuse potentsiaalsed muutused maa-asustuses Arvo Järvet
Ohtlikud ained vee-ettevõtluse vaatevinklist Marja-Liisa soone
Eesti veetornid Arvo Järvet
Eesti Vee-ettevõtete kestlikkus ÜVERT vaade Hannes Aarma

Veearvestite ühishanke seminar

Ootame kõiki huvilisi veearvestite ühishanget ja ÜF rahataotlusi ettevalmistavale seminarile. 

Seminari lõpuks on kõigil osalejatel selgemad teadmised, kas osaleda ühishankel, mida hankida, mis tingimustel. Sama ÜF VI rahataotluse teema: millised on taotluste koostamise skeemid, kas osaleda, kuidas osaleda, mis tingimustel.

24.03 seminari paremaks tulemuseks kogunes eelnevalt 16.03 nn veearvestite hanke kompetentsirühm hanke organiseerimise ja tehniliste tingimuste läbiarutamiseks.

 24.03 seminaril osalevad potentsiaalsed tarnijad ja ÜF VI vooru rahataotluse koostajad. Võimalusel Antti Tooming (KKM) ja/või Tiiu Noormaa (KIK).

 24.03 seminari prioriteet nr 1 on veearvestite hange aga hindame ka teiste seadmete (kaamerate, lekkeavastusseadmete jmt) ühise hankimise teostatavust.

 Kuna arvestite hange on rangelt seotud ÜF VI vooru rahataotluste ajakavaga ja tingimustega, siis kogu projekti õnnestumine nõuab osalejatelt ja korraldajatelt head distsipliini ja ülimat tähelepanelikkust.   Aega juurde ei anta: ÜF VI vooruga seotud hanked ja maksed peavad olema teostatud 31.12.2015. Tarnimine oleneb hanke tingimustest.  

Seminaril osalemise registreerimine on vajalik. Palun andke osalemisest kindlasti teada aadressil evel@evel.ee

EVEL seminar Raplas 10.märts 2015

Seminari päevakava:

1.       „Kas pneumosüsteeme saab veekäitlusjaamades paremini hooldada ja tõhusamalt kasutada? “ – Frid Kaljas, Festo OY AB Eesti Filiaal
2.       “Kas FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse hinna ja kvaliteedi suhe vastab vee-ettevõtete ootustele?” – Jüri Ligi, AS Infragate Eesti
3.       SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) tagasiside Jüri Ligi ettekande põhjal – Tiiu Noormaa, SA KIK struktuuritoetuste üksuse veemajanduse juhtivkoordinaator
4.       “Mida teha põhjendamatult madalate pakkumistega?” – Triin Väljaots, Advokaadibüroo SORAINEN advokaat ja Tartu Ülikooli riigihangete lektor “

Ettekanded:
Jüri Ligi EVEL üldkoosolek 10.03.2015

Triin Väljaots Põhjendamatult madalad pakkumused