Ehitusseadustiku koolitus

Kutsume Teid uue ehitusseadustiku koolitusele, mis toimub neljapäeval 10.septembril Järvevana tee 3 adminhoones EVEL bürooga samal 5. korrrusel sinises klassiruumis, mille teekonna leiad SIIT . Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid. 

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi 2015.a jõustunud ehitusseadustikust sh seoses planeerimisega.

Koolitajaks on Tuulikki Laesson kes on ehitusseadustiku hea asjatundja ning kuulus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse töörühma.

 

Päevakava (teemade järjestus võib muutuda) 

  9:45-10:00 – kogunemine, hommikukohv

10:00-12:30 – loeng- ehitis, ehitamine, nõuded ehitistele, sh planeeringutest tulenevad nõuded ja erinõuded ÜVK -ehitistele

12:30-13:00 – lõunasöök

13:00-14:30 – loeng- ehitamisele esitatavad nõuded, ehitusprojekt, omanikujärelevalve, ettevõtjale esitatavad tingimused

14:30-14:45 – kohvipaus

14:45-16:00 – ehitus-ja kasutusload, ehitus- ja kasutusteatised, kaitsevööndid

 

Koolituse materjalid:

ÜVK uue planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku valguses 10.09.2015
Lisa_1
Lisa_2

Koolituse hind EVEL liikmetele on 25 eurot + käibemaks ning mitteliikmetele 45 eurot + käibemaks. Koolituse hind sisaldab lisaks koolitusele nii kohvi kui lõunasööki.

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 8.septembriks 2015 aadressil evel@evel.ee või EVEL veebil siin kasutades all olevat vormi.

Registreeru sündmusele
Koolitused “Veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamine vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes. Juhendmaterjali tutvustamine”

Toimus 4 koolitust maikuus, korraldajaks Balti keskkonnafoorum.

Koolituse ettekanded:

0. OA koolitused_avasõnad_päevakava tutvustus_H. Nõmmsalu
1. OA_uuringud_H.Nõmmsalu
2. Ohtlike ainete allikad_K.Juhanson
3. Õigusaktid_M.Korsjukov
4. Probleemid õigusaktide nõuete täitmisega_J.Ruut
5. OA_arvestus_asendamine_H.Nõmmsalu
6. Meetmed vee ettevõttes_J.Ruut

Otselingid, kust on võimalik kõik materjalid elektrooniliselt alla laadida:

BaltActHaz: http://baltacthaz.bef.ee/index.php?id=35&lang=2

Cohiba: http://www.cohiba-project.net/knowledge/en_GB/knowledge/

Mõtle mida tarbid: http://www.thinkbefore.eu/infomaterjalid/

 

 

Rahvusvahelist Veepäeva tähistav konverents “VEEMAJANDUSE KESTLIK ARENG ja KESKKONNAHOID”

Eesti Vee-ettevõtete Liit, Eesti Veeühing ja Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride selts korraldavad 28. aprillil 2015 AS Tallinna Vesi veetöötlusjaamas Ülemiste järve ääres Järvevana tee 3

Rahvusvahelist Veepäeva tähistava konverentsi “VEEMAJANDUSE KESTLIK ARENG ja KESKKONNAHOID”

10.30 Saabumine, registreerimine

11.00 Avamine

11.10 Eesti keskkonnanõuete väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted – Rene Reisner, Keskkonnaministeerium

11.35 Veemajanduskavade koostamine – Pille Antons, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE)

12.00 Elanikkonna veetarbimise ja reostuskoormuse muutused seoses asustuse muutustega – Arvo Järvet, Eesti Veeühing

12.25 Vee-ettevõtluse kestlikkus inseneeria vaatevinklist – Andres Piirsalu, EVKIS

12.50 VAHEAEG. Tutvumine Tallinna veetöötlusjaama museaalidega.

14.00 Vee-ettevõtete kestlikkus ÜVERT vaatevinklist – Hannes Aarma, ÜVERT juht, KKM välisfinantseerimise osakonna peaspetsialist

14.25 Toorvee mõju heitvee kvaliteedile – Triin Raspel, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS

14.50 Ohtlikud ained vee-ettevõtluse vaatevinklist – Marja-Liisa Soone, EVEL õigusnõunik

UUS: 15.05 Veekeskkonnale ohtlike ainete ohjamise juhend – Juhan Ruut, Balti Keskkonnafoorum

15.20 „Eesti veetornide ajaloost”Arvo Järvet, Eesti Veeühing

 

Registreerimine kuni 24. aprillini  ando@hvv.ee (Ando Laanesoo, tel 51 45 857) või  evel@evel.ee

Osalemine EVEL, Veeühingu ja EVKIS liikmetele tasuta.
Mitteliikmetele osalemine 50 eurot (sisaldab käibemaksu). Arve esitab EVEL pärast sündmust.

Ettekanded

Eesti keskkonnanõuete väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted Rene Reisner
Veemajanduskavad ja meetmeprogrammid 2015-2021 Pille Antons
Veekeskkonnale ohtlike ainete ohjamise juhend Juhan Ruut
Vee-ettevõtluse kestlikkus inseneeria vaatevinklist Andres Piirsalu
Toorvee mõju heitvee kvaliteedile Triin Raspel
Olmevee tarbimise ja reostuskoormuse potentsiaalsed muutused maa-asustuses Arvo Järvet
Ohtlikud ained vee-ettevõtluse vaatevinklist Marja-Liisa soone
Eesti veetornid Arvo Järvet
Eesti Vee-ettevõtete kestlikkus ÜVERT vaade Hannes Aarma

Veearvestite ühishanke seminar

Ootame kõiki huvilisi veearvestite ühishanget ja ÜF rahataotlusi ettevalmistavale seminarile. 

Seminari lõpuks on kõigil osalejatel selgemad teadmised, kas osaleda ühishankel, mida hankida, mis tingimustel. Sama ÜF VI rahataotluse teema: millised on taotluste koostamise skeemid, kas osaleda, kuidas osaleda, mis tingimustel.

24.03 seminari paremaks tulemuseks kogunes eelnevalt 16.03 nn veearvestite hanke kompetentsirühm hanke organiseerimise ja tehniliste tingimuste läbiarutamiseks.

 24.03 seminaril osalevad potentsiaalsed tarnijad ja ÜF VI vooru rahataotluse koostajad. Võimalusel Antti Tooming (KKM) ja/või Tiiu Noormaa (KIK).

 24.03 seminari prioriteet nr 1 on veearvestite hange aga hindame ka teiste seadmete (kaamerate, lekkeavastusseadmete jmt) ühise hankimise teostatavust.

 Kuna arvestite hange on rangelt seotud ÜF VI vooru rahataotluste ajakavaga ja tingimustega, siis kogu projekti õnnestumine nõuab osalejatelt ja korraldajatelt head distsipliini ja ülimat tähelepanelikkust.   Aega juurde ei anta: ÜF VI vooruga seotud hanked ja maksed peavad olema teostatud 31.12.2015. Tarnimine oleneb hanke tingimustest.  

Seminaril osalemise registreerimine on vajalik. Palun andke osalemisest kindlasti teada aadressil evel@evel.ee

EVEL seminar Raplas 10.märts 2015

Seminari päevakava:

1.       „Kas pneumosüsteeme saab veekäitlusjaamades paremini hooldada ja tõhusamalt kasutada? “ – Frid Kaljas, Festo OY AB Eesti Filiaal
2.       “Kas FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse hinna ja kvaliteedi suhe vastab vee-ettevõtete ootustele?” – Jüri Ligi, AS Infragate Eesti
3.       SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) tagasiside Jüri Ligi ettekande põhjal – Tiiu Noormaa, SA KIK struktuuritoetuste üksuse veemajanduse juhtivkoordinaator
4.       “Mida teha põhjendamatult madalate pakkumistega?” – Triin Väljaots, Advokaadibüroo SORAINEN advokaat ja Tartu Ülikooli riigihangete lektor “

Ettekanded:
Jüri Ligi EVEL üldkoosolek 10.03.2015

Triin Väljaots Põhjendamatult madalad pakkumused

 

Amphora infopäev

Eesmärk: anda ülevaade digitaalsest keskkonnast, mis võimaldab hallata hõlpsalt projektdokumentatsiooni, lihtsustab asutustevahelist dokumendivahetust ja dokumentide kooskõlasturinge ühises keskkonnas. Antud infopäeva käigus tutvustatakse Amphora erinevaid võimalusi nende tegevuste läbiviimisel. Infopäeva jooksul saate parema ülevaate, kuidas korraldada asutusesisest ja –välist info ja dokumentide liikumist.

PÄEVAKAVA

9.45 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00 – 10.10 Avasõnad ja ettevõtte lühitutvustus, Ingmar Pappel, juhataja

10.10 – 10.30 Dokumendihalduse vajalikkusest organisatsioonis, Helerin Ainsar, kliendikonsultant, dokumendihalduri IV tase

10.30 – 11.15 Amphora tutvustus enamkasutatavate funktsioonide osas (dokumentide menetlemine, lepingute haldus, tähtaegade jälgimine, erinevad otsinguvõimalused, dokumentide asutustevaheline menetlemine, projektdokumentatsiooni haldus), Helerin Ainsar, kliendikonsultant, dokumendihalduri IV tase

11.15 – 11.30 Kuidas üle minna? Juurutamise tegevused dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõtmisel, Ingmar Pappel, juhataja

11.30 – 12.00 Avatud vestlusvoor, küsimustele vastamine, lõppsõnad

Infopäeva ettekande leiate siit Amphora_infopaev_EVELis_19_02_2015

Veeinfra meetmemääruse koolitus

Selle koolituse ettekanded leiate siit:
Triin Reisner “Toetuse andmise tingimused veemajandustaristu arendamiseks”
Hannes Aarma “Veemajandustaristu arendamine Riigiabi küsimused”
Rita Jürmann “Tehnilise projekti koostamine ÜF taotluse lisana”
Antti Tooming “Veemajandustaristu arendamine”
Aivo Lokk “Majandus- ja finantsanalüüs (MFA)”

EVEL korraldab evelÜVVK koolituste sarja raames koostöös KKM’i ja KIK’iga koolituse toetuse andmise tingimustest meetmes “Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral.

Koolituse toimumise aeg ja koht: neljapäev 8.jaanuar 2015 Narva mnt 7a Keskkonnaministeerium 1.korruse saal

Päevakava:

9.30 – 10.00 Kogunemine, tervituskohvi
10.00 – 11.30 Määruse üldine tutvustamine – Triin Reisner KKM; toetatavad tegevused, põhjendused ja tingimused – Antti Tooming KKM
11.30 – 12.15 Riigiabi temaatika ja selle mõju toetustele – Hannes Aarma KKM
12.15 – 13.00 Lõuna kohapeal
13.00 – 13.30 Tehnilise projekti koostamise juhend – Rita Jürmann KKM
13.30 – 14.15 MFA tutvustus – KIK
14.15- max 16.00 MFA exceli tabeli praktiline täitmine asjast huvitatutele – KIK

Registreerumine kodulehel või aadressil evel@evel.ee.

Osavõtutasuga 10 eurot (sisaldab käibemaksu) katame otsesed korraldamisega seotud kulud sh toitlustamise.

EVEL ühine õppereis Taani

EVEL delegatsioon viibis Taanis õppereisil 24.-27.novembril 2014.a, mille eesmärgiks oli tutvuda kohalike energiasäästlike lahendustega, mis on kasutusel veesektoris Taanis. Samuti kohtuti Taani Vee-ettevõtete Liiduga DANVA.

Esitlused on leitavad siin:

DANVA Benchmarking
DANVA Courses and training
DANVA Water in figures
Danwell Presentation 151214
Estonian waterworks associationx_241114_jm1
JHL Estonia 2014 PICCA_
Presentation_Estland 2014_send

Presentation_Estonian visit_241114_mp
Siemens Aeration Competence Center
Vaga Teknik – Estland
WTC Liqflow 

Reovee ja -sette käitlemise seminar Paide reoveepuhastil

Kutsun teid reovee ja -sette käitlemise seminarile 22.oktoober 2014, mis toimub Paide reoveepuhastil Ruubassaare tee 18. 

Päevakava:

9.45 – 10.00 Kogunemine, kohvi

10.00 – 11.30 teemad: 1) Reovee desinfitseerimine ja tulemused. 2) Reoveemuda töötlemine ja kasutamine väetisena – Jyri Koivisto, Aquazone OY

11.30 – 12.15 Reoveesette kasutamise praktika biomassi kasvatamisel (metsastamine, rabade rekultiveerimine) – Jaan Pikka

12.15 – 12.30 Kohvipaus

12.30 – 13.15 Keskkonnatasude kujunemine veemajanduses aastani 2025 – Aire Rihe, keskkonnaministeerium keskkonnatasude büroo nõunik

13.15 – …. Huvilistele ringkäik Paide reoveepuhastil

Jyri Koivisto ettekanne on inglise keeles, mis tõlgitakse eesti keelde.

Päevakava võib veel muutuda uute ettekannete lisandumisega. Palun jälgige uusi teateid.

Palun registreerige seminarile EVEL veebil või kirjaga evel@evel.ee hiljemalt 20. Oktoobriks. 

EVEL’i liikmetele on osalemine tasuta. Mitteliikmetele on osalemise tasu 25 eurot + käibemaks.

Lugupidamisega
Vahur Tarkmees
Tegevdirektor
Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL)
Mob: +372 5309 2153
E-mail: vahur.tarkmees@evel.ee
www.evel.ee
Skype: vahur.tarkmees

Registreerunud
1. Kalle Pint, OÜ Jõgeva Veevärk
2. Rajko Rattur, AS Emajõe Veevärk
3. Margus Proos, OÜ Kose Vesi
4. Laura Grünverk, OÜ Kose Vesi
5. Marko Tolga, AS Võru Vesi
6. Peep Pihus, AS Võru Vesi
7. Ando Laanesoo, AS Haapsalu Veevärk
8. Tiit Reeder, OÜ Raven
9. Nele Nilb, AS Viimsi Vesi
10.  Riho Rätsepp, OÜ Raven
11. Indrek Hiiemäe, AS Tartu Veevärk
12. Gunnar Kaldmaa, AS Kadrina Soojus 
13. Mart Taklai, AS Sweco Projekt
14. Tauri Hindpere, AS Toila V.V.
15. Aaro Neidek, OÜ Tapa Vesi
16. Terje Neidek, OÜ Tapa Vesi
17. Kalle Küngas, OÜ Kuusalu Soojus
18. Marko Ilisson, Tõrva Veejõud OÜ
19. Lauri Lagle, AS Viimsi Vesi 
20. Kalju Põldaru, AS Matsalu Veevärk
21. Robert Mälk, AS Kuressaare Veevärk
22. Kaimar Kalmet, AS Matsalu Veevärk
23. Enn Sakkis, AS Koeru Kommunaal
24. Himot Põldver, AS Koeru Kommunaal
25. Aivar Jalakas, Aseri Vallavalitsus
26. Svetlana Filonik, OÜ Aseri Kommunaal
27. Aare Palmsalu, OÜ Tapa Vesi
28. Andra Pärnamäe, OÜ Järve Biopuhastus
29. AS Põlva Vesi
30. AS Põlva Vesi
31. Andrus Lehtmets, OÜ Wavin Eesti
32. Nevo Sild, AS Viljandi Veevärk
33. Julia Nestor, OÜ Järve Biopuhastus
34. Madli Sarv, OÜ Järve Biopuhastus