Seminar „Riigihangete uus seadus“

Seminar „Riigihangete uus seadus“

Uus riigihangete seaduse eelnõu on Riigikogus vastu võetud. Seaduse jõustumise tähtajaks on seatud 1. september 2017.a. Riigikogu menetluse käigus on eelnõus üksjagu muudatusi tehtud ja kahjuks enamus neid ei ole läinud hankijale soodsas suunas. Koolituse eesmärk on anda ülevaade Riigikogu menetluse käigus tehtud muudatustest ning anda soovitusi riigihangete läbiviimiseks juba uue eelnõu baasilt.

Kutsume teid osalema Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Riigihangete uus seadus“. Kolme moodulisse jagatud seminarpäeval tulevad käsitlemisele järgmised teemad:

– Riigikogu menetluse järgsed muudatused- kelle nägu?

– Muudatused piirmäärades

– Hanke eeldatava maksumuse leidmine

– Pakkumuste esitamise tähtajad

– Lihthankemenetluse probleemkohad tulevikus

– Sotsiaal- ja eriteenuste hanke reeglid- üks samm edasi, kaks tagasi

– Riigihankemaailma püha lehm – ehitustööde hanked

– Hankepassi roll kõrvaldamise ja kvalifitseerimise protsessis

– Alltöövõtjate kontroll menetluse kestel ja lepingu täitmisel

– Lepingute muutmise võimalused tulevikus

– Muudatused vaidlustusmenetluses

Seminari lektoriks on Hankepartner OÜ riigihangete ekspert Jarlo Dorbek.

Jarlo Dorbek omab rohkem kui 15 aastat riigihangete läbiviimise kogemust, ta tegeleb riigihangete alase nõustamise, riigihangete koolituste, riigihangete läbiviimisega ning keeruliste (ühis)hankeprojektide juhtimisega. Kuni 2011 aastani oli Jarlo Justiitsministeeriumi riigihangete spetsialist, kust ta tegeles hankepoliitika koordineerimise, Justiitsministeeriumi ja valitsemisala tsentraalsete riigihangete läbiviimise ja hankelepingute koostamise, lepingu läbirääkimiste ja lepinguvaidlustega.

Seminari ajakava:

 9.30 – 10.00 kogunemine ja hommikukohv

 10.00 – 12.00 koolituse esimene moodul

 12.00 – 13.00 lõuna

 13.00 – 14.30 koolituse teine moodul

 14.30 – 14.45 kohvipaus

 14.45 – 15.45 koolituse kolmas moodul

Aeg: 20. september 2017

Koht: AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal

Maksumus: Seminari maksumuseks on 50 eurot*, millele lisandub käibemaks.

Maksumus sisaldab toitlustust.

*Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) ja Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS) liikmetele rakendub 50%-line soodustus

Registreerimine Seminarile registreerimine toimub kuni 11.09.2017.

Osalemiseks täitke allolev vorm:

Registreeru seminarile

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.

Lisainfo Lauri Lagle

Tel. 51 22 587

E-post evel@evel.ee

 

logo eesti

 

Seminar „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“

Seminar „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“

Teatavasti on veetorustike lekked vee-ettevõtete üheks suuremaks kuluartikliks, seda nii mittearvestatud joogivee kui ka kallite parandustööde tõttu. Lekketest tulenevad kulud on seejuures ajas suurenevad, mida varem leke avastatakse, seda väiksemaks reeglina lekke likvideerimine kulu kujuneb.

Kutsume teid osalema OÜ Lokaator, AS Tallinna Vesi ja Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“.

Kahepäevase seminari käigus antakse täielik ülevaade lekete ja veekadude temaatikast koos praktiliste seadmekasutustega nii plast- kui metalltorudel.

Kohapeal viiakse läbi erinevate lekkeotsimise seadmete tutvustused: FAST GmbH korrelaatorid LOKAL200PC, LOKAL300, Aqua M300 puute- maapinna- ja gaasimikrofon, AZ müramikrofonid, PWG impulssgeneraator plasttorude asukoha määramiseks, Pipemic torusiseseks lekkekuulamiseks, Drulo surveloger, Aqua M40 kuulamismikrofon, WLM tsoneerimisanduri komplekt, torustiku asukoha määramise komplektid jpm.

Seminari lektoriks on GISS GmbH ekspert Robert Bargolini.  

Robert Bargolini omab mitmeaastast  töökogemust nii SEBA kui ka FAST lekkeotsimis-seadmete müügijuhina. Tänaseks töökohaks on Robertil GISS GmbH, mille põhitegevuseks on vee-ettevõtete konsulteerimine ning süsteemsete veekadude ja lekkeotsimise kampaaniate läbiviimine.

Kahepäevase seminari ajakava:

1 juuni teooriaosa päevakava:

9.30 – 10. 00     Kogunemine ja hommikukohv

10.00 – 11.30     Loeng „Lekketeooria I“

11.30 – 11.45     Kohvipaus

11.45 – 12.30     Loeng „Lekketeooria II“

12.30 –  13.15    Lõuna veepuhastusjaama sööklas

13.15 – 15.00     Loeng „Lekketeooria III“

15.00 – 15.15     Kohvipaus

15.15 – 16.00     Arutelu reaalsete probleemide lahendamiseks

16.00 – 16.30     Seadmetele käed külge

Aeg: 01. juuni  2017, 9.30 – 16.30

Koht: AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT.

Maksumus: Teooriapäeva maksumus 200 eurot*, millele lisandub käibemaks. Maksumus sisaldab lõunat.

2 juuni praktikaosa päevakava:

9.30 – 9.45        Kogunemine AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaamas Järvevana tee 3      

9.45                     Väljasõit lekkekohtadesse (transport organiseeritud)

10.00 – 12.30     Kahe lekkekoha külastus ja seadmete kasutus

12.30 – 13.30      Lõuna Nõmme söögikohas

13.30 – 16.00      Kahe lekkekoha külastus Nõmmel

 Praktiline info

 • OÜ Lokaator tagab seminari tõlke.
 • 2 juuni väljasõidul saab autod jätta veepuhastusjaama territooriumile.
 • Praktikapäeval kasutatakse liikumiseks 20-kohalist väikebussi. Liikumise alguse ja lõpp- punktiks on AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam.

Aeg: 02. juuni  2017, 9.30 – 16.00

Koht: kohtumine AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaamas Järvevana tee 3, väljasõit praktikakohtadele

Maksumus: Praktikapäeva maksumus 200 eurot*, millele lisandub käibemaks.

Tasumine: Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve. On võimalik tellida nii ühe- kui ka kahepäevalist seminaril osalemist.

Registreerimine: Seminarile registreerimine toimub kuni 22.05.2017.

Osalemiseks palume täita allolev registreerimisvorm:

Registreeru seminarile

Kontakt:

Lauri Lagle
Tel. 51 22 587
E-post evel@evel.ee

Kohtumiseni seminaril!

logo eestiLokaator logoASTV logo

Seminar „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“

Seminar „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“

Teatavasti on veetorustike lekked vee-ettevõtete üheks suuremaks kuluartikliks, seda nii mittearvestatud joogivee kui ka kallite parandustööde tõttu. Lekketest tulenevad kulud on seejuures ajas suurenevad, mida varem leke avastatakse, seda väiksemaks reeglina lekke likvideerimine kulu kujuneb.

Kutsume teid osalema OÜ Lokaator, AS Tallinna Vesi ja Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“.

Kahepäevase seminari käigus antakse täielik ülevaade lekete ja veekadude temaatikast koos praktiliste seadmekasutustega nii plast- kui metalltorudel.

Kohapeal viiakse läbi erinevate lekkeotsimise seadmete tutvustused: FAST GmbH korrelaatorid LOKAL200PC, LOKAL300, Aqua M300 puute- maapinna- ja gaasimikrofon, AZ müramikrofonid, PWG impulssgeneraator plasttorude asukoha määramiseks, Pipemic torusiseseks lekkekuulamiseks, Drulo surveloger, Aqua M40 kuulamismikrofon, WLM tsoneerimisanduri komplekt, torustiku asukoha määramise komplektid jpm.

Seminari lektoriks on GISS GmbH ekspert Robert Bargolini.  

Robert Bargolini omab mitmeaastast  töökogemust nii SEBA kui ka FAST lekkeotsimis-seadmete müügijuhina. Tänaseks töökohaks on Robertil GISS GmbH, mille põhitegevuseks on vee-ettevõtete konsulteerimine ning süsteemsete veekadude ja lekkeotsimise kampaaniate läbiviimine.

Kahepäevase seminari ajakava:

1 juuni teooriaosa päevakava

9.30 – 10. 00     Kogunemine ja hommikukohv

10.00 – 11.30     Loeng „Lekketeooria I“

11.30 – 11.45     Kohvipaus

11.45 – 12.30     Loeng „Lekketeooria II“

12.30 –  13.15    Lõuna veepuhastusjaama sööklas

13.15 – 15.00     Loeng „Lekketeooria III“

15.00 – 15.15     Kohvipaus

15.15 – 16.00     Arutelu reaalsete probleemide lahendamiseks

16.00 – 16.30      Seadmetele käed külge

Aeg: 01 juuni  2017, 9.30 – 16.30

Koht: AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT.

Maksumus: Teooriapäeva maksumus 200 eurot*, millele lisandub käibemaks. Maksumus sisaldab lõunat.

2 juuni praktikaosa päevakava

9.30 – 9.45        Kogunemine AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaamas Järvevana tee 3      

9.45                     Väljasõit lekkekohtadesse (transport organiseeritud)

10.00 – 12.30     Kahe lekkekoha külastus ja seadmete kasutus

12.30 – 13.30      Lõuna Nõmme söögikohas

13.30 – 16.00      Kahe lekkekoha külastus Nõmmel

 Praktiline info

 • OÜ Lokaator tagab seminari tõlke.
 • 2 juuni väljasõidul saab autod jätta veepuhastusjaama territooriumile.
 • Praktikapäeval kasutatakse liikumiseks 20-kohalist väikebussi. Liikumise alguse ja lõpp- punktiks on AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam.

Toimuvad lekkeotsimise simulatsioonid Tallinna Vesi AS töötavatel torustikel. Katsed viiakse läbi nii plast- kui ka metalltorude lekkeotsimisseadmetega.

Aeg: 02 juuni  2017, 9.30 – 16.00

Koht: kohtumine AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaamas Järvevana tee 3, väljasõit praktikakohtadele.

Maksumus: Praktikapäeva maksumus 200 eurot*, millele lisandub käibemaks.

Tasumine: Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve. On võimalik tellida nii ühe- kui ka kahepäevalist seminaril osalemist.

Registreerimine: Seminarile registreerimine toimub kuni 22.05.2017.

Osalemiseks palume täita allolev registreerimisvorm:

Registreeru seminarile

Lisainfo:

 • Täpsem ajakava saadetakse ca 1 nädal enne seminari toimumist!
 • Lekkeotsimise seminari organiseerivad: EVEL, Tallinna Vesi AS ja Lokaator OÜ
 • NB! Seminar toimub, kui registreerub vähemalt 14 osalejat.

Kontakt:

Lauri Lagle
Tel. 51 22 587
E-post evel@evel.ee

Kohtumiseni seminaril!

 

logo eestiLokaator logoASTV logo

 

 

 

Vee-ettevõtjate ja TTÜ teadlaste infopäev

Kutsume Teid EVEL ja TTÜ poolt korraldatavale infopäevale, kus kohtuksid TTÜ teadlased ja vee-ettevõtjad. Eesmärgiks oleks tutvustada TTÜ teadlaste poolt või osalusel loodud viimaseid teadussaavutusi ning plaanida ühistegevust. Infopäev toimub kolmapäeval, 31. mail 2017 Tallinna Tehnikaülikoolis Innovatsiooni- ja ettevõtlusekeskuses Mektory, aadressiga Raja 15, Tallinn.

Rühmatöödes toimuvad ajurünnakud päeva ettekandeplokkide teemal. Eesmärgiks on tuvastada, milliste tehnoloogiate rakendamine võiks olla ühiskondlikus, keskkonna-alases ja majanduslikus perspektiivis kõige tõhusam. Kas ja millised on vee-ettevõtjate probleemid, mida ajakavas olevate tehnoloogiate rakendamisel oleks kõige tõhusamalt võimalik rakendada.

Päevakava

9:30-10:00         Kogunemine, tervituskohv

10:00-10:15        Avasõnad

10:15-11:00        Vee kvaliteeti mõjutavad teguridProfessor Arvo Iital, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm

11:00-11:45        Asulate veevärgi ja kanalisatsiooni uuringud, katseseadmed, tarkvara ja võimalusedProfessor Karin Pachel, Ehituse- ja arhitektuuri instituut, Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma juht

11:45-12:30        Veevarustuse ja kanalisatsiooni modelleerimine, kasutades kaasaegseid infotehnoloogia ja tehisintellekti võimalusiDr Ivar Annus, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühma vanemteadur

12:30-13:00        Lõuna

13:00-13:30        Veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemid kui logistikaülesanneProfessor Dago Antov, Mehaanika ja tööstustehnika instituut,  Logistika ja transpordi teaduskeskuse juht

13:30-14:00        Veevarustus ja kanalisatsioon kui elusorganismProfessor Raivo Vilu, Keemia ja biotehnoloogia instituut

14:00-14:30        Rühmatöö

14:30-14:45        Kohvipaus

14:45-15:30        Rühmatööde tulemuste ettekandmine ja arutelu

15:30-15:45        Päeva kokkuvõtted

15:45                     Päeva lõpetamine

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 26. maiks 2017 alloleval registreerimisvormil

Registreeru infopäevale

NB! Infopäev on TASUTA!

Lisainformatsioon Lauri Lagle
tel 51 22 587
e-post lauri.lagle@evel.ee

logo eestittü

Seminar „Veeteenusega seotud varade üleandmine“

Seminar „Veeteenusega seotud varade üleandmine“

Kutsume teid osalema Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Veeteenusega seotud varade üleandmine“.

Teatavasti on klientidele veeteenuse pakkumine seotud suurte investeeringutega nii torustikesse, pumplatesse kui ka vee- ja reoveetöötlusjaamadesse. Varad võivad jõuda vee-ettevõtja bilanssi mitmel moel, kas ostmisega, tasuta-tasuga üleandmisega, mitterahalise sissemaksena jne. jne. Variante on mitmeid. Millised neist on parimad, ja millised nii head ei ole, on iseasi. 

Seminari eesmärgiks on kuulda argumenteeritud teadmisi ja kogemusi ÜVK varade omandamisel kinnisvara arendajatelt:

 • Kes, miks just sellise tehinguga varasid omandavad? Millist järelevalvet teevad vee- ettevõtted nende varade planeerimise ja ehitamise ajal?
 • Millised on tehingutest tulenevad mõjud kuludele ja hinnakujundusele?
 • Varade omandamisega seotud toimingud ehitisregistris?
 • Võimalikud õiguslikud riskid?
 • Raamatupidamislikud toimingud?   

Seminaril esinevad:
Tormi Metspalu – Projektilahendused OÜ juhatuse liige.
Martin Käerdi – Ellex Raidla partner, õigusteaduste doktor ning Eesti üks tuntumaid tsiviil- ja äriõiguse spetsialiste.
Margus Tinits – viib läbi finantskoolitusi EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS-s.
Arno Peksar – Hanila vallavanem.

Seminari ajakava:

9.30-10.00 kogunemine, kohvi

10.00-10.20 Tormi Metspalu – tehnovõrkude arendaja vaatevinkel

10.20-11.00 Martin Käerdi – advokaadi vaatevinkel

11.00-11.30 Margus Tinits – audiitori vaatevinkel

11.30-12.00 Arno Peksar – KOV vaatevinkel

12.00-13.00 Lõuna

13.00-15.00 paneeldiskussioon (ettekannete tegijad + Sergei Kivi Kiili KVH OÜ juhatuse liige; Aare Sõer Kovek AS juhatuse liige; Kadi Orm Viimsi Vesi AS jurist).

15.00-16.00 vaba vestlus koos kohviga

Aeg: 24. mai 2017

Koht: Saku mõis, Juubelitammede tee 4, Saku.

Maksumus: Seminari maksumuseks on EVEL liikmetele 30 eurot ja mitteliikmetele 40 eurot, millele lisandub käibemaks.

Registreerimine: Seminarile registreerimine toimub kuni 19.05.2017.
Osalemiseks palun täitke järgnev registreerimisvorm:

Registreeru seminarile

Tasumine: Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.

 

Lisainfo:
Lauri Lagle
Tel. 51 22 587
E-post lauri.lagle@evel.ee

Kohtumiseni seminaril!

 

 

 

 

Teemapäev „Energiatõhus veekäitlus“

Teemapäev „Energiatõhus veekäitlus“

Kutsume teid osalema Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval esimesel teemapäeval „Energiatõhus veekäitlus“, kus EVEL liikmete Inducont OÜ, ABB AS ja  SIA Grundfos Pumps Baltic Eesti filiaali poolt tutvustatakse energiatõhususe uusi trende ning antakse ülevaade toodetest, millega veekäitlust efektiivsemaks muuta.

Teemapäeva ajakava:

9.30 – 9.55         kogunemine ja hommikukohv

9.55 – 10.00       AS Paide Vesi tervitussõnad

10.00 – 11.30     Inducont OÜ esitlus „Energiatõhusad tooted ja lahendused“ 

11.30 – 11.45     kohvipaus

11.45 – 12.30     ABB AS esitlus „Energiatõhus opereerimine“

12.30 –  13.00     lõuna, kohapeal

13.00 – 13.45     Grundfos esitlus „DDD – vajaduspõhine veevarustus“

13.45 – 14.30     Grundfos esitlus „PumpAudit – pumbasüsteemide auditeerimisest“

14.30 – …             ringkäik AS Paide Vesi reoveepuhastil

Aeg: 17. mai 2017

Koht: AS Paide Vesi reoveepuhastusjaama õppeklass, Ruubassaare tee 18, Paide

Maksumus: Teemapäev on tasuta.

Registreerimine Seminarile registreerimine toimub kuni 15.05.2017.

Osalemiseks palume täita registreerimisvorm siin.

Registreeru infopäevale

 

Lisainfo Lauri Lagle

Tel. 51 22 587

E-post evel@evel.ee

Kohtumiseni teemapäeval!

logo eestiABBinducont_logo1Logo grundfos

Operaatorite seminar

Seminar „Operaatorite kogemused“

Olete kutsutud osalema Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt korraldatavale seminarile „Operaatorite kogemused“.

Koht: Varbla Puhkeküla, Rannaküla küla, Varbla vald, 88228 Pärnu maakond

Seminari sihtgrupp: EVEL liikmeskonna vee- ja reoveepuhastusjaamade operaatorid.

Aeg: 20 ja 21 aprill 2017

Päevakava:

12.00 Saabumine ja tubade jaotus

 13.00 Lõuna

 14.00 -15.00 Ettekanne koos aruteluga, Kaarel Korsten „Operaatori kogemused AS Rakvere Vesi näitel“

 15.00 – 15.15 Kohvipaus

 15.15 – 16.00 Ettekanne koos aruteluga, Meelis Grishin „Operaatori kogemused AS Matsalu Veevärk
näitel“

 17.00 – 18.00 Õhtusöök

 19.00 – 23.00 Saun

 8.00 – 10.00 Hommikusöök

 10.00 – 11.30 Varbla objektide külastus

Seminari maksumuseks on 95 eurot, millele lisandub käibemaks.

Osalemiseks palume saata hiljemalt 06.04.2017 sellekohane teade e-postile evel@evel.ee

Kohtumiseni esimesel operaatorite seminaril!

 

Uued tehnoloogiad ja innovatiivsed lahedused Taani veesektoris

Taani saatkond Tallinnas koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga korraldab seminari “Uued tehnoloogiad ja innovatiivsed lahedused Taani veesektoris” 8. märtsil 2017 Taani saatkonnas (Wismari 5). Täpsema ajakava leiate SIIT.

 

Reoveepuhastus väikepuhastites (moodul 1)

REOVEEPUHASTUS VÄIKEPUHASTITES ( moodul 1)

Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS) ja Eesti Vee-ettevõtete Liit ( EVEL) on koostöös kavandanud reoveepuhastite koolituste tsükli, mille eesmärk on anda täiendavaid teadmisi ja jagada kogemusi reoveepuhastite tellijale, projekteerijale, nõuete vastavuse hindajale ja vee-ettevõtete spetsialistidele. Esialgselt on kavandatud kahepäevane koolitustsükkel, kuid huvitavate teemade lisandumisel võib koolituspäevade arv kasvada.

KOOLITUSE TOIMUMISE AEG JA KOHT: Toimub 21. veebruaril 2017 Tallinna Tehnikaülikoolis, Ehitajate tee 5, Tallinn. Koolitus toimub kahes erinevas ruumis – 8:45-12:00 ruumis SOC-212 ja 12:30 – 17:00 ruumis NRG-226.

Algus Lõpp Teema Esineja
8:45 9:15 Registreerimine , hommikukohv ja avasõnad  
9:15 10:00 Seadusandlus Keskkonnaministeerium Veeosakond
Marit Ristal
10:00 11:00 Lähteandmete leidmine avalikest andmebaasidest. TTÜ prof
Karin Pachel
11:00 12:00 Reovee kvaliteedi ja kvantiteedi hindamine, uuringud. TTÜ
Olev Sokk
12:00 12:30 Lõuna / ei kuulu osalemistasusse/  
12:30 14:15 Eesti Keskkonnauuringute Keskus “2004-2014 EL ja KIK abirahaga rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine. Tallinn 2016“ Juhendmaterjalide tutvustamine ja kommenteerimine. Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Vallo Kõrgmaa
14:15 15:45 „Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks. TTÜ 2011“ tutvustus kommentaaridega.
Reovee väikepuhastite tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduste soovitused.

Vetepere OÜ
Aare Kuusik

Ehitus- ja keskkonnatehnika doktor

15:45 16:15 Kohvipaus  
16:15 17:00 „Juhend reoveepuhasti rajamiseks või ümberehitamise, korraldamiseks. Eesti Keskkonnauuringute Keskus 2016“ tutvustus kommentaaridega. Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Vallo Kõrgmaa

Koolitusel osalejal on võimalus kohapeal kasutada Wifi – võrku ja laadida alla koolitusmaterjale linkidelt, mida esinejad jagavad.

KOOLITUSEST OSALEJALE VÄLJASTATAKSE TUNNISTUS 7,5 TP-GA

Koolituse hind EVKIS ja EVEL liikmetele 25.- eurot, mitteliikmetele 50.- eurot.

Registreerimine: EVKISe kodulehel, otse link registreerimisele http://www.evkis.ee/EVKIS-koolitus

Kohtumiseni koolitusel!
Lugupidamisega
EVKIS ja EVEL

 

M99 seminar

Kutsume Teid EVEL poolt korraldatavale seminarile Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” muutmine sisu ja rakendamine (m99).” https://www.riigiteataja.ee/akt/116122016002

Seminari toimumise aeg ja koht: Seminar toimub kolmapäeval, 25. jaanuaril 2017 Tallinna Veetöötlusjaamas, aadressiga Järvevana tee 3, V korruse Sinises saalis. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT. Autoga saabumisel on võimalik parkida vastavalt lisatud skeemile.

Seminari eesmärk: on püüelda selle poole, et veekäitlusega tegelevad ettevõtted (vee-ettevõtted, konsultandid, projekteerijad, tehnoloogiate ja protsesside tarnijad jne) mõistaksid paremini m99 eesmärki. Milliseid eesmärke soovib riik m99 rakendamisega keskkonnapoliitiliselt saavutada? Mis on keskkonnalased probleemid, mida on vaja lahendada, mida ennetada veekäitlusega tegelevate ettevõtete abiga.

NB! Lisandväärtus: Antud seminari läbimisel väljastab EVEL tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult).

Antud seminar annab 5.42 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Päevakava:

9.30-10.00

Kogunemine, kohv

 

10.00-10.15

Sissejuhatus teemasse

Vahur Tarkmees
EVEL

10.15-12.30

M99 eesmärkide selgitus, direktiivide üle võtmise põhjendused, konkreetsete regulatsioonide mõtte selgitamine koos muudatustega ja muudatuste tegemise põhjendused, näiteid, kuidas praktikas muudatusi rakendada, millised on veekäitlejate võimalused konkreetsete näidete varal, väljendada teadlikkust määruse nõrkustest ja nende selgitamine (seoses m75, uue ÜVVKSi jt regulatsioonide viibimisega, mis võivad raskendada m99 elluviimist)

Margus Korsjukov
Raili Kärmas Keskkonnaministeerium

12.30-13.15

Lõunasöök

 

13.15-14.00

Vajadusel teema selgitamise lõpetamine ja arutelu, kuidas kuulajad mõistsid m99 mõtet ja konkreetseid regulatsioone

 

14.00-14.45

M99 rakendamise praktilised kavatsused, veelubade muutmine, ajakava, varem määratud, aga uue regulatsiooni tingimustes olemasoleva segunemispiirkonna vajaduse (sh tegevuskava) tühistamine jms

Kadri Haamer Keskkonnaamet

14.45-15.40

AS Paide Vesi senine praktika, uuringud ja toimetulek muudetud m99 tingimustega

Jaan Madis
AS Paide Vesi juhataja Mailis Laht EKUK(kooskõlastamisel)

15.40-16.15

Edasise koostöö mõtestamine, võimalusel tegevuskava planeerimine.

 

Seminaril osalemine on tasuline: EVEL liikmetele 10.- ja mitteliikmetele 20.- eurot.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 20. jaanuariks 2017 aadressil evel@evel.ee või mugavalt all oleval vormil. 

Registreeru sündmusele

Lisainformatsioon Vahur Tarkmees, tel 53 092 153 või e-post vahur.tarkmees@evel.ee