Strong pumplad ja KSB reoveepumbad

Kutse seminarile_IWS STRONG pumplad ja KSB reoveepumbad-page-001

NB!!! Registreerimiseks vajutage SIIA.

Seminar „Huberi reoveepuhastuse tehnoloogiad“

Seminar „Huberi reoveepuhastuse tehnoloogiad“

Kutsume Teid osalema Huberi Technology, Eesti Energomontaaž ja EVEL koostöös läbiviidavale reoveepuhastuse tehnoloogia teemalisele seminarile.

Seminaril leiab käsitlemist nii Huberi uuem kui ka juba järele proovitud ning ühest heakskiitu leidnud tehnoloogia.

Ettekanded puudutavad järgmiseid põhiteemasid:

 • Kuidas säästa ressurssi peenvõrega? Tehnoloogia vähendamaks BHT7 ja KHT osakaalu enne bioloogilist puhastust.
 • Automaatsed reovee soojusvahetid.
 • Muda käitlus. Kruvipressi võrdlus tsentrifuugiga.
 • Reoveepuhasti võre ja liivapüünise valik.

Need ja paljud muud küsimused, mis puudutavad reoveepuhastuse efektiivsuse suurendamist leiavad seminaril kindlasti vastused.

Seminari lektoriteks on pikaajalised Huberi tootmisspetsialistid Willibald Kölbl ja Harald Neumann ning Eesti poole pealt Kirill Savtsukov Energomontaažist.

Seminari ajakava

Seminari töökeeleks on inglise keel, aga vajadusel saame osaliselt eesti keelde tõlkida.

Date

Time

Topic

Presenter

Company

21.11.2017

10:00

Arrival to the seminar and coffee break

 

 

 

10:30

How to save money and energy with fine screening. Presentation of fine screen “Drum Liquid”

Willibald Kölbl

Huber SE

 

11:15

Wastewater as energy source. Presentation of RoWIN heat exchanger

Willibald Kölbl

Huber SE

 

12:00

Lunch

 

 

 

13:00

Sludge treatment (part 1). Why to choose screwpress? Technical features and comparison with centrifuge.

Harald Neumann

Huber SE

 

13:45

Sludge treatment (part 2). Case studies.

Harald Neumann

Huber SE

 

14:30

Coffee break

 

 

 

14:45

Mechanical pre-treatment for small and medium size WWTP. Overview of different types of the screens and sand traps

Willibald Kölbl, Kirill Savtsukov

Huber SE, AS EEM

 

15:30

End of seminar

   

Aeg:                                      21 november 2017, 10.00 – 15.30

Koht:                                    Tallinna Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal.
                                                Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT. Autoga saabumisel on võimalik parkida vastavalt lisatud skeemile.

Maksumus:                       Seminar on tasuta.

Toitlustus:                        Toitlustus on tasuta ning korraldatakse Eesti Energomontaaži poolt.

Töökeel:                           Seminari töökeeleks on inglise keel.  Kui on küsimusi programmi kohta, palun pöörduge Kirill Savtsukovi poole (savtsukov@eem.ee, 56564420).

Registreerimine: Seminarile registreerimine toimub kuni 10.11.2017.

 

Kontakt:

EVEL                                                               Eesti Energomontaaž

Lauri Lagle                                                     Kirill Savtsukov

Tel. 51 22 587                                                Tel. 56564420

E-post evel@evel.ee                                    E-post savtsukov@eem.ee

huber

eemlogo eesti             

Õppereis Portugali

6.-10. november 2017 korraldab EVEL õppereisi Portugali.  Reisi eesmärgiks on tutvuda kohaliku regionaalse vee-ettevõtlusega, näha, kuidas tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. Külastatakse erinevaid vee- ja reoveepuhastusjaamu. Külastatakse Portugali vee-ettevõtete liitu APDA. Programmi kokkupanemisel on suureks abiks olnud Pedro Beraud Águas de Portugal Internacional´st.

Seminar „Kuidas mõjutab 2018 märtsis jõustuv andmekaitsereform vee-ettevõtteid?”

Seminar „Kuidas mõjutab 2018 märtsis jõustuv andmekaitsereform vee-ettevõtteid?”

Euroopa Parlament kiitis heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv ning seda hakatakse kohaldama koos hetkel väljatöötamisel olevate siseriiklike õigusaktidega alates 25. maist 2018.

Tänaseks on teada, et justiitsministeerium plaanib siseriiklikud õigusaktid koostada selliselt, et vee-ettevõtted liigitakse isikute hulka, kes peavad määrama endale andmekaitsespetsialisti. Seejuures ei tingi õigusaktid ilmtingimata asutuse või organi isikkoosseisu suurenemist, vaid üks andmekaitseametnik on võimalik määrata tegutsema mitmes asutuses või organis korraga ning samuti lubab isikuandmete kaitse üldmäärus sellist teenust teenuslepingu alusel sisse osta.

Kutsume teid osalema Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Kuidas mõjutab 2018 märtsis jõustuv andmekaitsereform vee-ettevõtteid?”. Seminaril tutvustatakse isikuandmete kaitse reformi sõlmpunkte ning püütakse ühisel leida vee-ettevõtetele sobivaim lahendus.

Seminari ajakava:

10.00 – 10.30 Kogunemine, hommikukohv.
10.30 – 11.00 “Andmekaitsereformist tulenevad ootused eeskujulikule (vee-)ettevõttele, sh siseriiklike õigusaktide tutvustus.” Ave Piik , Advokaadibüroo Derling OÜ vandeadvokaat.
11.00 – 11.30 „Millised on vee-ettevõtete käsutuses olevad isikuandmed?” Ants Soone, Soone Advisory OÜ jurist.
11.30 – 12.00 “Vee-ettevõtte andmekaitsereformiga seotud praktiline kogemus.” Mailis Kullerkupp-Jõekaar, AS Tallinna Vesi õigusteenistuse juht.
12.00 – 13.00 Paneeldiskussioon: “Mida peab vee-ettevõte tegema, et rakendada andmekaitsereformist tulenevaid kohustusi ja õigusi eeskujulikult?”
13.00 – 14.00  Lõuna (NB! Osaleja enda kulul. Juhul, kui on soov Tallinna Veetöötlusjaama puhvetis lõunatada, siis palume sellest registreerimisel teada anda. Puhvet tellib toitu vastavalt veepuhastusjaama personalile ning täiendava toidu tellimiseks on neile vaja edastada eelinfo.)
14.00 – 15.00  Arutelu: “Vee-ettevõtete soovid ja vajadused joogivee riskihinnangu koostamiseks.” Arutame joogivee riskihinnangu võimalusi ning vee-ettevõtete vajadust ja võimalust selle koostamisel või tellimisel.

Aeg:  27. september 2017

Koht:  AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT. Autoga saabumisel on võimalik parkida vastavalt lisatud skeemile.

Maksumus: Seminaril osalemine EVEL liikmetele TASUTA. Mitteliikmetele on maksumuseks 50 eurot*, millele lisandub käibemaks.

Tasumine: Registreerimise järgselt saadame mitteliikmetele sellekohase kinnituse ja arve.

Registreerimine: Seminarile registreerimine toimub kuni 22.09.2017. Osalemiseks palun täitke all olev registreerimisvorm.

Registreeru seminarile:

 

Lisainfo:

Lauri Lagle
Tel. 51 22 587
E-post evel@evel.ee

Kohtumiseni seminaril!

logo eesti

Seminar „Riigihangete uus seadus“

Seminar „Riigihangete uus seadus“

Uus riigihangete seaduse eelnõu on Riigikogus vastu võetud. Seaduse jõustumise tähtajaks on seatud 1. september 2017.a. Riigikogu menetluse käigus on eelnõus üksjagu muudatusi tehtud ja kahjuks enamus neid ei ole läinud hankijale soodsas suunas. Koolituse eesmärk on anda ülevaade Riigikogu menetluse käigus tehtud muudatustest ning anda soovitusi riigihangete läbiviimiseks juba uue eelnõu baasilt.

Kutsume teid osalema Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Riigihangete uus seadus“. Kolme moodulisse jagatud seminarpäeval tulevad käsitlemisele järgmised teemad:

– Riigikogu menetluse järgsed muudatused- kelle nägu?

– Muudatused piirmäärades

– Hanke eeldatava maksumuse leidmine

– Pakkumuste esitamise tähtajad

– Lihthankemenetluse probleemkohad tulevikus

– Sotsiaal- ja eriteenuste hanke reeglid- üks samm edasi, kaks tagasi

– Riigihankemaailma püha lehm – ehitustööde hanked

– Hankepassi roll kõrvaldamise ja kvalifitseerimise protsessis

– Alltöövõtjate kontroll menetluse kestel ja lepingu täitmisel

– Lepingute muutmise võimalused tulevikus

– Muudatused vaidlustusmenetluses

Seminari lektoriks on Hankepartner OÜ riigihangete ekspert Jarlo Dorbek.

Jarlo Dorbek omab rohkem kui 15 aastat riigihangete läbiviimise kogemust, ta tegeleb riigihangete alase nõustamise, riigihangete koolituste, riigihangete läbiviimisega ning keeruliste (ühis)hankeprojektide juhtimisega. Kuni 2011 aastani oli Jarlo Justiitsministeeriumi riigihangete spetsialist, kust ta tegeles hankepoliitika koordineerimise, Justiitsministeeriumi ja valitsemisala tsentraalsete riigihangete läbiviimise ja hankelepingute koostamise, lepingu läbirääkimiste ja lepinguvaidlustega.

Seminari ajakava:

 9.30 – 10.00 kogunemine ja hommikukohv

 10.00 – 12.00 koolituse esimene moodul

 12.00 – 13.00 lõuna

 13.00 – 14.30 koolituse teine moodul

 14.30 – 14.45 kohvipaus

 14.45 – 15.45 koolituse kolmas moodul

Aeg: 20. september 2017

Koht: AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal

Maksumus: Seminari maksumuseks on 50 eurot*, millele lisandub käibemaks.

Maksumus sisaldab toitlustust.

*Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) ja Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS) liikmetele rakendub 50%-line soodustus

Registreerimine Seminarile registreerimine toimub kuni 11.09.2017.

Osalemiseks täitke allolev vorm:

Registreeru seminarile

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.

Lisainfo Lauri Lagle

Tel. 51 22 587

E-post evel@evel.ee

 

logo eesti

 

Seminar „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“

Seminar „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“

Teatavasti on veetorustike lekked vee-ettevõtete üheks suuremaks kuluartikliks, seda nii mittearvestatud joogivee kui ka kallite parandustööde tõttu. Lekketest tulenevad kulud on seejuures ajas suurenevad, mida varem leke avastatakse, seda väiksemaks reeglina lekke likvideerimine kulu kujuneb.

Kutsume teid osalema OÜ Lokaator, AS Tallinna Vesi ja Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“.

Kahepäevase seminari käigus antakse täielik ülevaade lekete ja veekadude temaatikast koos praktiliste seadmekasutustega nii plast- kui metalltorudel.

Kohapeal viiakse läbi erinevate lekkeotsimise seadmete tutvustused: FAST GmbH korrelaatorid LOKAL200PC, LOKAL300, Aqua M300 puute- maapinna- ja gaasimikrofon, AZ müramikrofonid, PWG impulssgeneraator plasttorude asukoha määramiseks, Pipemic torusiseseks lekkekuulamiseks, Drulo surveloger, Aqua M40 kuulamismikrofon, WLM tsoneerimisanduri komplekt, torustiku asukoha määramise komplektid jpm.

Seminari lektoriks on GISS GmbH ekspert Robert Bargolini.  

Robert Bargolini omab mitmeaastast  töökogemust nii SEBA kui ka FAST lekkeotsimis-seadmete müügijuhina. Tänaseks töökohaks on Robertil GISS GmbH, mille põhitegevuseks on vee-ettevõtete konsulteerimine ning süsteemsete veekadude ja lekkeotsimise kampaaniate läbiviimine.

Kahepäevase seminari ajakava:

1 juuni teooriaosa päevakava:

9.30 – 10. 00     Kogunemine ja hommikukohv

10.00 – 11.30     Loeng „Lekketeooria I“

11.30 – 11.45     Kohvipaus

11.45 – 12.30     Loeng „Lekketeooria II“

12.30 –  13.15    Lõuna veepuhastusjaama sööklas

13.15 – 15.00     Loeng „Lekketeooria III“

15.00 – 15.15     Kohvipaus

15.15 – 16.00     Arutelu reaalsete probleemide lahendamiseks

16.00 – 16.30     Seadmetele käed külge

Aeg: 01. juuni  2017, 9.30 – 16.30

Koht: AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT.

Maksumus: Teooriapäeva maksumus 200 eurot*, millele lisandub käibemaks. Maksumus sisaldab lõunat.

2 juuni praktikaosa päevakava:

9.30 – 9.45        Kogunemine AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaamas Järvevana tee 3      

9.45                     Väljasõit lekkekohtadesse (transport organiseeritud)

10.00 – 12.30     Kahe lekkekoha külastus ja seadmete kasutus

12.30 – 13.30      Lõuna Nõmme söögikohas

13.30 – 16.00      Kahe lekkekoha külastus Nõmmel

 Praktiline info

 • OÜ Lokaator tagab seminari tõlke.
 • 2 juuni väljasõidul saab autod jätta veepuhastusjaama territooriumile.
 • Praktikapäeval kasutatakse liikumiseks 20-kohalist väikebussi. Liikumise alguse ja lõpp- punktiks on AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam.

Aeg: 02. juuni  2017, 9.30 – 16.00

Koht: kohtumine AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaamas Järvevana tee 3, väljasõit praktikakohtadele

Maksumus: Praktikapäeva maksumus 200 eurot*, millele lisandub käibemaks.

Tasumine: Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve. On võimalik tellida nii ühe- kui ka kahepäevalist seminaril osalemist.

Registreerimine: Seminarile registreerimine toimub kuni 22.05.2017.

Osalemiseks palume täita allolev registreerimisvorm:

Registreeru seminarile:

Kontakt:

Lauri Lagle
Tel. 51 22 587
E-post evel@evel.ee

Kohtumiseni seminaril!

logo eestiLokaator logoASTV logo

Seminar „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“

Seminar „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“

Teatavasti on veetorustike lekked vee-ettevõtete üheks suuremaks kuluartikliks, seda nii mittearvestatud joogivee kui ka kallite parandustööde tõttu. Lekketest tulenevad kulud on seejuures ajas suurenevad, mida varem leke avastatakse, seda väiksemaks reeglina lekke likvideerimine kulu kujuneb.

Kutsume teid osalema OÜ Lokaator, AS Tallinna Vesi ja Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“.

Kahepäevase seminari käigus antakse täielik ülevaade lekete ja veekadude temaatikast koos praktiliste seadmekasutustega nii plast- kui metalltorudel.

Kohapeal viiakse läbi erinevate lekkeotsimise seadmete tutvustused: FAST GmbH korrelaatorid LOKAL200PC, LOKAL300, Aqua M300 puute- maapinna- ja gaasimikrofon, AZ müramikrofonid, PWG impulssgeneraator plasttorude asukoha määramiseks, Pipemic torusiseseks lekkekuulamiseks, Drulo surveloger, Aqua M40 kuulamismikrofon, WLM tsoneerimisanduri komplekt, torustiku asukoha määramise komplektid jpm.

Seminari lektoriks on GISS GmbH ekspert Robert Bargolini.  

Robert Bargolini omab mitmeaastast  töökogemust nii SEBA kui ka FAST lekkeotsimis-seadmete müügijuhina. Tänaseks töökohaks on Robertil GISS GmbH, mille põhitegevuseks on vee-ettevõtete konsulteerimine ning süsteemsete veekadude ja lekkeotsimise kampaaniate läbiviimine.

Kahepäevase seminari ajakava:

1 juuni teooriaosa päevakava

9.30 – 10. 00     Kogunemine ja hommikukohv

10.00 – 11.30     Loeng „Lekketeooria I“

11.30 – 11.45     Kohvipaus

11.45 – 12.30     Loeng „Lekketeooria II“

12.30 –  13.15    Lõuna veepuhastusjaama sööklas

13.15 – 15.00     Loeng „Lekketeooria III“

15.00 – 15.15     Kohvipaus

15.15 – 16.00     Arutelu reaalsete probleemide lahendamiseks

16.00 – 16.30      Seadmetele käed külge

Aeg: 01 juuni  2017, 9.30 – 16.30

Koht: AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT.

Maksumus: Teooriapäeva maksumus 200 eurot*, millele lisandub käibemaks. Maksumus sisaldab lõunat.

2 juuni praktikaosa päevakava

9.30 – 9.45        Kogunemine AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaamas Järvevana tee 3      

9.45                     Väljasõit lekkekohtadesse (transport organiseeritud)

10.00 – 12.30     Kahe lekkekoha külastus ja seadmete kasutus

12.30 – 13.30      Lõuna Nõmme söögikohas

13.30 – 16.00      Kahe lekkekoha külastus Nõmmel

 Praktiline info

 • OÜ Lokaator tagab seminari tõlke.
 • 2 juuni väljasõidul saab autod jätta veepuhastusjaama territooriumile.
 • Praktikapäeval kasutatakse liikumiseks 20-kohalist väikebussi. Liikumise alguse ja lõpp- punktiks on AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam.

Toimuvad lekkeotsimise simulatsioonid Tallinna Vesi AS töötavatel torustikel. Katsed viiakse läbi nii plast- kui ka metalltorude lekkeotsimisseadmetega.

Aeg: 02 juuni  2017, 9.30 – 16.00

Koht: kohtumine AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaamas Järvevana tee 3, väljasõit praktikakohtadele.

Maksumus: Praktikapäeva maksumus 200 eurot*, millele lisandub käibemaks.

Tasumine: Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve. On võimalik tellida nii ühe- kui ka kahepäevalist seminaril osalemist.

Registreerimine: Seminarile registreerimine toimub kuni 22.05.2017.

Osalemiseks palume täita allolev registreerimisvorm:

Registreeru seminarile:

Lisainfo:

 • Täpsem ajakava saadetakse ca 1 nädal enne seminari toimumist!
 • Lekkeotsimise seminari organiseerivad: EVEL, Tallinna Vesi AS ja Lokaator OÜ
 • NB! Seminar toimub, kui registreerub vähemalt 14 osalejat.

Kontakt:

Lauri Lagle
Tel. 51 22 587
E-post evel@evel.ee

Kohtumiseni seminaril!

 

logo eestiLokaator logoASTV logo

 

 

 

Vee-ettevõtjate ja TTÜ teadlaste infopäev

Kutsume Teid EVEL ja TTÜ poolt korraldatavale infopäevale, kus kohtuksid TTÜ teadlased ja vee-ettevõtjad. Eesmärgiks oleks tutvustada TTÜ teadlaste poolt või osalusel loodud viimaseid teadussaavutusi ning plaanida ühistegevust. Infopäev toimub kolmapäeval, 31. mail 2017 Tallinna Tehnikaülikoolis Innovatsiooni- ja ettevõtlusekeskuses Mektory, aadressiga Raja 15, Tallinn.

Rühmatöödes toimuvad ajurünnakud päeva ettekandeplokkide teemal. Eesmärgiks on tuvastada, milliste tehnoloogiate rakendamine võiks olla ühiskondlikus, keskkonna-alases ja majanduslikus perspektiivis kõige tõhusam. Kas ja millised on vee-ettevõtjate probleemid, mida ajakavas olevate tehnoloogiate rakendamisel oleks kõige tõhusamalt võimalik rakendada.

Päevakava

9:30-10:00         Kogunemine, tervituskohv

10:00-10:15        Avasõnad

10:15-11:00        Vee kvaliteeti mõjutavad teguridProfessor Arvo Iital, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm

11:00-11:45        Asulate veevärgi ja kanalisatsiooni uuringud, katseseadmed, tarkvara ja võimalusedProfessor Karin Pachel, Ehituse- ja arhitektuuri instituut, Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma juht

11:45-12:30        Veevarustuse ja kanalisatsiooni modelleerimine, kasutades kaasaegseid infotehnoloogia ja tehisintellekti võimalusiDr Ivar Annus, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühma vanemteadur

12:30-13:00        Lõuna

13:00-13:30        Veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemid kui logistikaülesanneProfessor Dago Antov, Mehaanika ja tööstustehnika instituut,  Logistika ja transpordi teaduskeskuse juht

13:30-14:00        Veevarustus ja kanalisatsioon kui elusorganismProfessor Raivo Vilu, Keemia ja biotehnoloogia instituut

14:00-14:30        Rühmatöö

14:30-14:45        Kohvipaus

14:45-15:30        Rühmatööde tulemuste ettekandmine ja arutelu

15:30-15:45        Päeva kokkuvõtted

15:45                     Päeva lõpetamine

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 26. maiks 2017 alloleval registreerimisvormil

Registreeru infopäevale

NB! Infopäev on TASUTA!

Lisainformatsioon Lauri Lagle
tel 51 22 587
e-post lauri.lagle@evel.ee

logo eestittü

Seminar „Veeteenusega seotud varade üleandmine“

Seminar „Veeteenusega seotud varade üleandmine“

Kutsume teid osalema Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Veeteenusega seotud varade üleandmine“.

Teatavasti on klientidele veeteenuse pakkumine seotud suurte investeeringutega nii torustikesse, pumplatesse kui ka vee- ja reoveetöötlusjaamadesse. Varad võivad jõuda vee-ettevõtja bilanssi mitmel moel, kas ostmisega, tasuta-tasuga üleandmisega, mitterahalise sissemaksena jne. jne. Variante on mitmeid. Millised neist on parimad, ja millised nii head ei ole, on iseasi. 

Seminari eesmärgiks on kuulda argumenteeritud teadmisi ja kogemusi ÜVK varade omandamisel kinnisvara arendajatelt:

 • Kes, miks just sellise tehinguga varasid omandavad? Millist järelevalvet teevad vee- ettevõtted nende varade planeerimise ja ehitamise ajal?
 • Millised on tehingutest tulenevad mõjud kuludele ja hinnakujundusele?
 • Varade omandamisega seotud toimingud ehitisregistris?
 • Võimalikud õiguslikud riskid?
 • Raamatupidamislikud toimingud?   

Seminaril esinevad:
Tormi Metspalu – Projektilahendused OÜ juhatuse liige.
Martin Käerdi – Ellex Raidla partner, õigusteaduste doktor ning Eesti üks tuntumaid tsiviil- ja äriõiguse spetsialiste.
Margus Tinits – viib läbi finantskoolitusi EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS-s.
Arno Peksar – Hanila vallavanem.

Seminari ajakava:

9.30-10.00 kogunemine, kohvi

10.00-10.20 Tormi Metspalu – tehnovõrkude arendaja vaatevinkel

10.20-11.00 Martin Käerdi – advokaadi vaatevinkel

11.00-11.30 Margus Tinits – audiitori vaatevinkel

11.30-12.00 Arno Peksar – KOV vaatevinkel

12.00-13.00 Lõuna

13.00-15.00 paneeldiskussioon (ettekannete tegijad + Sergei Kivi Kiili KVH OÜ juhatuse liige; Aare Sõer Kovek AS juhatuse liige; Kadi Orm Viimsi Vesi AS jurist).

15.00-16.00 vaba vestlus koos kohviga

Aeg: 24. mai 2017

Koht: Saku mõis, Juubelitammede tee 4, Saku.

Maksumus: Seminari maksumuseks on EVEL liikmetele 30 eurot ja mitteliikmetele 40 eurot, millele lisandub käibemaks.

Registreerimine: Seminarile registreerimine toimub kuni 19.05.2017.
Osalemiseks palun täitke järgnev registreerimisvorm:

Registreeru seminarile

Tasumine: Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.

 

Lisainfo:
Lauri Lagle
Tel. 51 22 587
E-post lauri.lagle@evel.ee

Kohtumiseni seminaril!

 

 

 

 

Teemapäev „Energiatõhus veekäitlus“

Teemapäev „Energiatõhus veekäitlus“

Kutsume teid osalema Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval esimesel teemapäeval „Energiatõhus veekäitlus“, kus EVEL liikmete Inducont OÜ, ABB AS ja  SIA Grundfos Pumps Baltic Eesti filiaali poolt tutvustatakse energiatõhususe uusi trende ning antakse ülevaade toodetest, millega veekäitlust efektiivsemaks muuta.

Teemapäeva ajakava:

9.30 – 9.55         kogunemine ja hommikukohv

9.55 – 10.00       AS Paide Vesi tervitussõnad

10.00 – 11.30     Inducont OÜ esitlus „Energiatõhusad tooted ja lahendused“ 

11.30 – 11.45     kohvipaus

11.45 – 12.30     ABB AS esitlus „Energiatõhus opereerimine“

12.30 –  13.00     lõuna, kohapeal

13.00 – 13.45     Grundfos esitlus „DDD – vajaduspõhine veevarustus“

13.45 – 14.30     Grundfos esitlus „PumpAudit – pumbasüsteemide auditeerimisest“

14.30 – …             ringkäik AS Paide Vesi reoveepuhastil

Aeg: 17. mai 2017

Koht: AS Paide Vesi reoveepuhastusjaama õppeklass, Ruubassaare tee 18, Paide

Maksumus: Teemapäev on tasuta.

Registreerimine Seminarile registreerimine toimub kuni 15.05.2017.

Osalemiseks palume täita registreerimisvorm siin.

Registreeru infopäevale

 

Lisainfo Lauri Lagle

Tel. 51 22 587

E-post evel@evel.ee

Kohtumiseni teemapäeval!

logo eestiABBinducont_logo1Logo grundfos