Seminar „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“

Toimumisaeg: Neljapäev, juuni 1, 2017

Seminar „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“

Teatavasti on veetorustike lekked vee-ettevõtete üheks suuremaks kuluartikliks, seda nii mittearvestatud joogivee kui ka kallite parandustööde tõttu. Lekketest tulenevad kulud on seejuures ajas suurenevad, mida varem leke avastatakse, seda väiksemaks reeglina lekke likvideerimine kulu kujuneb.

Kutsume teid osalema OÜ Lokaator, AS Tallinna Vesi ja Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Veetorustike lekked, teooria ja praktika“.

Kahepäevase seminari käigus antakse täielik ülevaade lekete ja veekadude temaatikast koos praktiliste seadmekasutustega nii plast- kui metalltorudel.

Kohapeal viiakse läbi erinevate lekkeotsimise seadmete tutvustused: FAST GmbH korrelaatorid LOKAL200PC, LOKAL300, Aqua M300 puute- maapinna- ja gaasimikrofon, AZ müramikrofonid, PWG impulssgeneraator plasttorude asukoha määramiseks, Pipemic torusiseseks lekkekuulamiseks, Drulo surveloger, Aqua M40 kuulamismikrofon, WLM tsoneerimisanduri komplekt, torustiku asukoha määramise komplektid jpm.

Seminari lektoriks on GISS GmbH ekspert Robert Bargolini.  

Robert Bargolini omab mitmeaastast  töökogemust nii SEBA kui ka FAST lekkeotsimis-seadmete müügijuhina. Tänaseks töökohaks on Robertil GISS GmbH, mille põhitegevuseks on vee-ettevõtete konsulteerimine ning süsteemsete veekadude ja lekkeotsimise kampaaniate läbiviimine.

Kahepäevase seminari ajakava:

1 juuni teooriaosa päevakava

9.30 – 10. 00     Kogunemine ja hommikukohv

10.00 – 11.30     Loeng „Lekketeooria I“

11.30 – 11.45     Kohvipaus

11.45 – 12.30     Loeng „Lekketeooria II“

12.30 –  13.15    Lõuna veepuhastusjaama sööklas

13.15 – 15.00     Loeng „Lekketeooria III“

15.00 – 15.15     Kohvipaus

15.15 – 16.00     Arutelu reaalsete probleemide lahendamiseks

16.00 – 16.30      Seadmetele käed külge

Aeg: 01 juuni  2017, 9.30 – 16.30

Koht: AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT.

Maksumus: Teooriapäeva maksumus 200 eurot*, millele lisandub käibemaks. Maksumus sisaldab lõunat.

2 juuni praktikaosa päevakava

9.30 – 9.45        Kogunemine AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaamas Järvevana tee 3      

9.45                     Väljasõit lekkekohtadesse (transport organiseeritud)

10.00 – 12.30     Kahe lekkekoha külastus ja seadmete kasutus

12.30 – 13.30      Lõuna Nõmme söögikohas

13.30 – 16.00      Kahe lekkekoha külastus Nõmmel

 Praktiline info

  • OÜ Lokaator tagab seminari tõlke.
  • 2 juuni väljasõidul saab autod jätta veepuhastusjaama territooriumile.
  • Praktikapäeval kasutatakse liikumiseks 20-kohalist väikebussi. Liikumise alguse ja lõpp- punktiks on AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam.

Toimuvad lekkeotsimise simulatsioonid Tallinna Vesi AS töötavatel torustikel. Katsed viiakse läbi nii plast- kui ka metalltorude lekkeotsimisseadmetega.

Aeg: 02 juuni  2017, 9.30 – 16.00

Koht: kohtumine AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaamas Järvevana tee 3, väljasõit praktikakohtadele.

Maksumus: Praktikapäeva maksumus 200 eurot*, millele lisandub käibemaks.

Tasumine: Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve. On võimalik tellida nii ühe- kui ka kahepäevalist seminaril osalemist.

Registreerimine: Seminarile registreerimine toimub kuni 22.05.2017.

Osalemiseks palume täita allolev registreerimisvorm:

Registreeru seminarile:

Lisainfo:

  • Täpsem ajakava saadetakse ca 1 nädal enne seminari toimumist!
  • Lekkeotsimise seminari organiseerivad: EVEL, Tallinna Vesi AS ja Lokaator OÜ
  • NB! Seminar toimub, kui registreerub vähemalt 14 osalejat.

Kontakt:

Lauri Lagle
Tel. 51 22 587
E-post evel@evel.ee

Kohtumiseni seminaril!

 

logo eestiLokaator logoASTV logo