Kutse andmine

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 16.11.2017 otsusega nr 8 anti Eesti Vee-ettevõtete Liidule (EVEL) kutse andmise tegevusluba. EVELil on kutse väljastamise õigus veekäitlusoperaatori (tase 5) kutsele.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu KUTSE ANDMISE KORRAGA saab tutvuda SIIN.