Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon teeb üldkoosoleku ülesandel järelevalvet Liidu teiste organite üle ning esitab sellekohase aruande üldkoosolekule. Komisjon on kolmeliikmeline ning valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.

29.09.2020. a üldkoosolekul valitud revisjonikomisjoni liikmed:

Jüri Ligi
Infragate Eesti AS
E-post: jyri.ligi@infragate.ee

Raul Vanem
Viimsi Vesi AS
E-post: raul@viimsivesi.ee

Sergei Kivi
Raven OÜ
E-post: sergei.kivi@ravenou.ee