Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon teeb üldkoosoleku ülesandel järelevalvet Liidu teiste organite üle ning esitab sellekohase aruande üldkoosolekule. Komisjon on kolmeliikmeline ning valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.

28.03.2017. a üldkoosolekul valitud revisjonikomisjoni liikmed:

Indrek Tamberg
Tel: 51 09 135
E-post:indrek@keskkonnalahendused.ee

Jan Raudsepp
Tel: 38 57 068
E-post: tyrivesi@tyri.ee

Margus Proos
Tel: 6 751 264
E-post: info@kosevesi.ee