Töörühmad

EVEL töörühmade üldised loomeprintsiibid:

1. Avatuse (läbipaistvuse) printsiip.
Mis tähendab, et EVEL liikmed ja partnerid teavad töörühma loomise eesmärke ja kõigil liikmetel on võimalik rühma liikmeks kandideerida.
2. Vabatahtlikkuse printsiip.
Mis tähendab, et rühmas töötatakse kogu organisatsiooni huvides vabatahtlikult, töötasule lootmata.
3. Efektiivsuse ja erinevate tunnusjoontega vee-ettevõtete esindatuse printsiip (vee-ettevõtete tunnusjooned: suur, väike, hajali, mõõdukalt tähelepanu regionaalsusele).
Mis tähendab, et tagatud peab olema erinevate vee-ettevõtete kogemuste ja vajaduste esindatus.
4. Vee-ettevõtete huvide esindatuse printsiip.
Mis tähendab, et töörühma hääleõigusega liikmeskonna enamus on vee-ettevõtete esindajad.
5. Kompetentsi tagamise printsiip.
Mis tähendab, et töörühma liikmed peavad olema antud küsimustes mõistlikul määral pädevad. Vajadusel kaasatakse eksperte-konsultante.

EVEL töörühmade peamisteks töövormideks on koosolekud ja ümarlauad.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Strateegia töörühm (STR) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Strateegia töörühma mõte on olla abiks EVEL arengustrateegia 2017-2021 elluviimisel ja evelÜVVK strateegia rakendamisel.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Hans Liibek, Matsalu Veevärk AS, EVEL juhatuse esimees

Töörühma liikmed:
1. Nele Nilb, Viimsi Vesi AS 
2. Olev Elmik, Võru Vesi AS 
3. Urmas Suurpuu, Iivakivi AS 
4. Jüri Ligi, Infragate Eesti AS 
5. Andra Pärnamäe, Järve Biopuhastus OÜ
6. Kuldar Kipper, Võhma ELKO AS
7. Morten Aasaroht, Saarde Kommunaal OÜ
8. Tarmo Siir, Kemivesi AS
9. Vahur Tarkmees, EVEL
10. Lauri Lagle, EVEL
11. Indrek Tamberg, Keskkonnalahendused OÜ

 
2. Indikaatorite töörühm (INT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Indikaatorite töörühma mõtteks on EVEL vee-ettevõtete tehniliste-, majanduslike- ja kvaliteedi indikaatorite võrdlusanalüüside (benchmarkingu) teostamine, et olla abiks vee-ettevõtetele juhtimisotsuste tegemisel, teha järeldusi vee-ettevõtluse olukorrast ja vee-ettevõtete toimimisest võrreldes teiste EVEL liikmes-ettevõtetega.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Evelyn Hekk, AS Tallinna Vesi ärianalüüsi juht

Töörühma liikmed:
1. Andra Pärnamäe,  Järve Biopuhastus OÜ
2. Sergei Kivi, Kiili KVH OÜ
3. Eda Joosep, Põltsamaa Varahaldus OÜ
4. Rene Bubõr, Tallinna Vesi AS 
5. Olev Elmik, Võru Vesi AS
6. Urve Auksmaa, Jõgeva Veevärk OÜ
7. Lauri Lagle, EVEL
8. Vahur Tarkmees, EVEL
9. Andres Aruhein, Emajõe Veevärk AS
10. Tõnis Tamm, Järve Biopuhastus OÜ

3. Seaduseloome töörühm (SLT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Seadusloome töörühma mõte on kvaliteetse ja jätkusuutliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajaliku õigusruumi kujundamine.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Andres Aruhein, Emajõe Veevärk AS juhatuse liige

Töörühma liikmed:
 
1. Jaan Madis, Paide Vesi AS
2. Marja-Liisa Soone, EVEL
3. Vahur Tarkmees, EVEL
4. Lauri Lagle, EVEL
5. Toomas Kapp, Tartu Veevärk AS
6. Vladislav Korzanov, Järve Biopuhastus OÜ
7. Andra Pärnamäe, Järve Biopuhastus OÜ
8. Mailis Kullerkupp-Jõekaar, Tallinna Vesi AS
9. Karin Kroon, Keskkonnaministeerium
10. Leho Võrk, Pärnu Vesi AS

4. Kommunikatsiooni töörühm (KOM endine PRT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Kommunikatsiooni töörühma mõte on kujundada EVEL sise-, välis- ja avaliku suhtekorraldust.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Vahur Tarkmees, EVEL tegevdirektor

Töörühma liikmed:
1. Eliis Vennik, Tallinna Vesi AS
2. Toomas Kapp, Tartu Veevärk AS
3. Irina Vahtra, EVEL
4. Lauri Lagle, EVEL
5. Marja-Liisa Soone, EVEL
6. Jüri Ligi, Infragate Eesti AS
7. Hans Liibek, Matsalu Veevärk AS
8. Marko Matsalu, Saku Maja AS
9. Leho Võrk, Pärnu Vesi AS

5. Veeteenuse hinna regulatsiooni töörühm (VHT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Veeteenuse hinna regulatsiooni töörühma mõte on taotleda jätkusuutliku veeteenuse tagamiseks vajaliku hinnaregulatsiooni rakendamist.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Kadri Kralla, AS Saku Maja juhatuse liige, finantsjuht

Töörühma liikmed:
1. Andra Pärnamäe, Järve Biopuhastus OÜ
2. Tõnis Tamm, Järve Biopuhastus OÜ
3. Sergei Kivi, Kiili KVH OÜ
4. Vahur Tarkmees, EVEL
5. Marja-Liisa Soone, EVEL
6. Lauri Lagle, EVEL
7. Evelyn Hekk, Tallinna Vesi AS
8. Katria Saul, Haapsalu Veevärk AS
9. Raul Altnurme, Europolis OÜ
10. Aivar Sõrm, Kuressaare Veevärk AS
11. Urmas Suurpuu, Iivakivi AS
12. Karin Plakk, Emajõe Veevärk AS
 

6. Veekäitluse kompetentsi töörühm (VKT endine RVPT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 20.01.2017)

VKT mõte on olla parimaks nõuandjaks joogi- ja reoveepuhastuse tehnoloogiate ja protsesside valdkonnas.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Ellen Mihklepp, AS Tallinna Vesi, insenerteenistuse juht, EurEau EU2 komisjoni liige.

Töörühma liikmed:
1. Vahur Värk, tehnoloog, AS Entec Eesti
2. Jan Raudsepp, juhatuse liige, Türi Vesi OÜ
3. Ando Laanesoo, reoveepuhasti juhataja, Haapsalu Veevärk AS
4. Hillar Toomiste, reoveepuhasti tehnoloog, Tartu Veevärk AS
5. Kristo Kärmas, projektijuht-projekteerija, Infragate Eesti AS
6. Ain Ratassepp, tootmisjuht, Tallinna Vesi AS
7. Vallo Kõrgmaa, keskkonnakeemia peaspetsialist, Eesti Keskkonnauuringute Keskus
8. Enn Tõnisberg, insener, vabakutseline
9. Andra Pärnamäe, tootmisdirektor, Järve Biopuhastus OÜ
10. Karin Pachel, TTÜ Keskkonnatehnika instituudi veetehnika õppetooli professor
11. Nele Nilb, AS Viimsi Vesi Veetöötlusosakonna juht, EurEau EU2 komisjoni liige
12. Taavo Tenno, Tartu Ülikooli Keemia instituudi dotsent
13. Erki Lember, TKTK lektor ja TTÜ doktorant
14. Kaido Põhako, Tartu Veevärk AS reoveepuhasti juhataja, EurEau EU2 komisjoni liige
15. Kristiina Soovik, Tallinna Vesi AS peatehnoloog (joogiveepuhastus), EurEau EU1 komisjoni liige