Töörühmad

EVEL töörühmade üldised loomeprintsiibid:

1. Avatuse (läbipaistvuse) printsiip.
Mis tähendab, et EVEL liikmed ja partnerid teavad töörühma loomise eesmärke ja kõigil liikmetel on võimalik rühma liikmeks kandideerida.
2. Vabatahtlikkuse printsiip.
Mis tähendab, et rühmas töötatakse kogu organisatsiooni huvides vabatahtlikult, töötasule lootmata.
3. Efektiivsuse ja erinevate tunnusjoontega vee-ettevõtete esindatuse printsiip (vee-ettevõtete tunnusjooned: suur, väike, hajali, mõõdukalt tähelepanu regionaalsusele).
Mis tähendab, et tagatud peab olema erinevate vee-ettevõtete kogemuste ja vajaduste esindatus.
4. Vee-ettevõtete huvide esindatuse printsiip.
Mis tähendab, et töörühma hääleõigusega liikmeskonna enamus on vee-ettevõtete esindajad.
5. Kompetentsi tagamise printsiip.
Mis tähendab, et töörühma liikmed peavad olema antud küsimustes mõistlikul määral pädevad. Vajadusel kaasatakse eksperte-konsultante.

EVEL töörühmade peamisteks töövormideks on koosolekud ja ümarlauad.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Strateegia töörühm (STR) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Strateegia töörühma mõte on olla abiks EVEL arengustrateegia 2017-2021 elluviimisel ja evelÜVVK strateegia rakendamisel.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Hans Liibek, Matsalu Veevärk AS, EVEL juhatuse esimees

Töörühma liikmed:
1. Nele Nilb, Viimsi Vesi AS 
2. Olev Elmik, Võru Vesi AS 
3. Jüri Ligi, Infragate Eesti AS 
4. Andra Pärnamäe, Järve Biopuhastus OÜ
5. Kuldar Kipper, Võhma ELKO AS
6. Morten Aasaroht, Saarde Kommunaal OÜ
7. Tarmo Siir, Kemivesi AS
8. Vahur Tarkmees, Kohila Maja OÜ
9. Lauri Lagle, EVEL
10. Indrek Tamberg, Keskkonnalahendused OÜ
11. Pille Aarma, EVEL (26.03.18 juhatuse otsus)

 
2. Indikaatorite töörühm (INT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Indikaatorite töörühma mõtteks on EVEL vee-ettevõtete tehniliste-, majanduslike- ja kvaliteedi indikaatorite võrdlusanalüüside (benchmarkingu) teostamine, et olla abiks vee-ettevõtetele juhtimisotsuste tegemisel, teha järeldusi vee-ettevõtluse olukorrast ja vee-ettevõtete toimimisest võrreldes teiste EVEL liikmes-ettevõtetega.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Evelyn Hekk, AS Tallinna Vesi ärianalüüsi juht

Töörühma liikmed:
1. Andra Pärnamäe,  Järve Biopuhastus OÜ
2. Eda Joosep, Põltsamaa Varahaldus OÜ
3. Rene Bubõr, Tallinna Vesi AS 
4. Olev Elmik, Võru Vesi AS
5. Urve Auksmaa, Jõgeva Veevärk OÜ
6. Lauri Lagle, EVEL
7. Andres Aruhein, Emajõe Veevärk AS
8. Tõnis Tamm, Järve Biopuhastus OÜ
9. Pille Aarma, EVEL (26.03.18 juhatuse otsus)

3. Seaduseloome töörühm (SLT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Seadusloome töörühma mõte on kvaliteetse ja jätkusuutliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajaliku õigusruumi kujundamine.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Pille Aarma, EVEL (28.09.2018 juhatuse otsus)

Töörühma liikmed:
 
1. Jaan Madis, Paide Vesi AS
2. Vahur Tarkmees, Kohila Maja OÜ
3. Lauri Lagle, EVEL
4. Toomas Kapp, Tartu Veevärk AS
5. Vladislav Korzanov, Järve Biopuhastus OÜ
6. Andra Pärnamäe, Järve Biopuhastus OÜ
7. Mailis Kullerkupp-Jõekaar, Tallinna Vesi AS
8. Leho Võrk, Pärnu Vesi AS
9. Andres Aruhein, Emajõe Veevärk AS
10. Nele Nilb, Viimsi Vesi AS (28.09.18 juhatuse otsus)
11. Kadri Kralla, Saku Maja AS (28.09.18 juhatuse otsus)

 

4. Kommunikatsiooni töörühm (KOM endine PRT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Kommunikatsiooni töörühma mõte on kujundada EVEL sise-, välis- ja avaliku suhtekorraldust.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Irina Vahtra, EVEL (2.11.2018 juhatuse otsus)

Töörühma liikmed:
1. Eliis Vennik, Tallinna Vesi AS
2. Toomas Kapp, Tartu Veevärk AS
3. Lauri Lagle, EVEL
4. Jüri Ligi, Infragate Eesti AS
5. Hans Liibek, Matsalu Veevärk AS
6. Marko Matsalu, Saku Maja AS
7. Leho Võrk, Pärnu Vesi AS
8. Pille Aarma, EVEL (26.03.18 juhatuse otsus)

5. Veeteenuse hinna regulatsiooni töörühm (VHT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Veeteenuse hinna regulatsiooni töörühma mõte on taotleda jätkusuutliku veeteenuse tagamiseks vajaliku hinnaregulatsiooni rakendamist.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Kadri Kralla, AS Saku Maja juhatuse liige, finantsjuht

Töörühma liikmed:
1. Andra Pärnamäe, Järve Biopuhastus OÜ
2. Tõnis Tamm, Järve Biopuhastus OÜ
3. Lauri Lagle, EVEL
4. Evelyn Hekk, Tallinna Vesi AS
5. Katria Saul, Haapsalu Veevärk AS
6. Raul Altnurme, Europolis OÜ
7. Aivar Sõrm, Kuressaare Veevärk AS
8. Karin Plakk, Emajõe Veevärk AS
9. Pille Aarma, EVEL (26.03.18 juhatuse otsus)
 

6. Veekäitluse kompetentsi töörühm (VKT endine RVPT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 20.01.2017)

VKT mõte on olla parimaks nõuandjaks joogi- ja reoveepuhastuse tehnoloogiate ja protsesside valdkonnas.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Ellen Mihklepp, AS Tallinna Vesi, insenerteenistuse juht, EurEau EU2 komisjoni liige.

Töörühma liikmed:
1. Vahur Värk, tehnoloog, AS Entec Eesti
2. Jan Raudsepp, juhatuse liige, Türi Vesi OÜ
3. Ando Laanesoo, reoveepuhasti juhataja, Haapsalu Veevärk AS
4. Hillar Toomiste, reoveepuhasti tehnoloog, Tartu Veevärk AS
5. Kristo Kärmas, projektijuht-projekteerija, Infragate Eesti AS
6. Ain Ratassepp, tootmisjuht, Tallinna Vesi AS
7. Vallo Kõrgmaa, keskkonnakeemia peaspetsialist, Eesti Keskkonnauuringute Keskus
8. Enn Tõnisberg, insener, vabakutseline
9. Andra Pärnamäe, tootmisdirektor, Järve Biopuhastus OÜ
10. Karin Pachel, TTÜ Keskkonnatehnika instituudi veetehnika õppetooli professor
11. Nele Nilb, AS Viimsi Vesi Veetöötlusosakonna juht, EurEau EU2 komisjoni liige
12. Taavo Tenno, Tartu Ülikooli Keemia instituudi dotsent
13. Erki Lember, TKTK lektor ja TTÜ doktorant
14. Kaido Põhako, Tartu Veevärk AS reoveepuhasti juhataja, EurEau EU2 komisjoni liige
15. Kristiina Soovik, Tallinna Vesi AS peatehnoloog (joogiveepuhastus), EurEau EU1 komisjoni liige
16. Pille Aarma, õigusnõunik, EVEL (26.03.18 juhatuse otsus)

7.  Geoinfosüsteemi töörühm (GIS) (loodud EVEL juhatuse otsusega 7.12.2017)

Geoinfosüsteemi töörühma mõte on olla EVEL ühtse geograafilise infosüsteemi (GIS) loomise ja arendamise edendaja.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht: Indrek Hiiemäe, AS Tartu Veevärk

Töörühma liikmed:

1. Andres Aruhein,  Emajõe Veevärk AS
2. Hans Liibek, Matsalu Veevärk AS
3. Kalle Pint, Jõgeva Veevärk OÜ
4. Astrid Vaba, Kuressaare Veevärk AS
5. Margus Proos, Kose Vesi OÜ
6. Jaan Madis, Paide Vesi AS
7. Toomas Kattel, Kärdla Veevärk AS
8. Kertu Nurklik, Saku Maja AS
9. Jüri Teder, AS Valga Vesi
10. Kuldar Kipper, Põltsamaa Varahaldus OÜ
11. Kristo Kivisaar, AS Põlva Vesi
12. Marko Tolga, AS Võru Vesi
13. Lauri Lagle, EVEL
14. Pille Aarma, EVEL (26.03.18 juhatuse otsus)