Töörühmad

EVEL töörühmade üldised loomeprintsiibid:

1. Avatuse (läbipaistvuse) printsiip.
Mis tähendab, et EVEL liikmed ja partnerid teavad töörühma loomise eesmärke ja kõigil liikmetel on võimalik rühma liikmeks kandideerida.
2. Vabatahtlikkuse printsiip.
Mis tähendab, et rühmas töötatakse kogu organisatsiooni huvides vabatahtlikult, töötasule lootmata.
3. Efektiivsuse ja erinevate tunnusjoontega vee-ettevõtete esindatuse printsiip (vee-ettevõtete tunnusjooned: suur, väike, hajali, mõõdukalt tähelepanu regionaalsusele).
Mis tähendab, et tagatud peab olema erinevate vee-ettevõtete kogemuste ja vajaduste esindatus.
4. Vee-ettevõtete huvide esindatuse printsiip.
Mis tähendab, et töörühma hääleõigusega liikmeskonna enamus on vee-ettevõtete esindajad.
5. Kompetentsi tagamise printsiip.
Mis tähendab, et töörühma liikmed peavad olema antud küsimustes mõistlikul määral pädevad. Vajadusel kaasatakse eksperte-konsultante.

EVEL töörühmade peamisteks töövormideks on koosolekud ja ümarlauad.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Strateegia töörühm (STR) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Strateegia töörühma mõte on olla abiks EVEL arengustrateegia 2017-2021 elluviimisel ja evelÜVVK strateegia rakendamisel.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Hans Liibek, Matsalu Veevärk AS, EVEL juhatuse esimees

Töörühma liikmed:
1. Nele Nilb, Viimsi Vesi AS 
2. Olev Elmik, Võru Vesi AS 
3. Jüri Ligi, Infragate Eesti AS 
4. Andra Villers, Järve Biopuhastus OÜ
5. Kuldar Kipper, Põltsamaa Varahalduse OÜ
6. Morten Aasaroht, Saarde Kommunaal OÜ
7. Tarmo Siir, Kemivesi AS
8. Vahur Tarkmees, Kohila Maja OÜ
9. Indrek Tamberg, Keskkonnalahendused OÜ
10. Pille Aarma, EVEL
11. Mihkel Muulmann, EVEL

 
2. Indikaatorite töörühm (INT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Indikaatorite töörühma mõtteks on EVEL vee-ettevõtete tehniliste-, majanduslike- ja kvaliteedi indikaatorite võrdlusanalüüside (benchmarkingu) teostamine, et olla abiks vee-ettevõtetele juhtimisotsuste tegemisel, teha järeldusi vee-ettevõtluse olukorrast ja vee-ettevõtete toimimisest võrreldes teiste EVEL liikmes-ettevõtetega.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Evelyn Hekk, AS Tallinna Vesi ärianalüüsi juht

Töörühma liikmed:
1. Andra Villers,  Järve Biopuhastus OÜ
2. Eda Joosep, Põltsamaa Varahaldus OÜ
3. Rene Bubõr, Tallinna Vesi AS 
4. Olev Elmik, Võru Vesi AS
5. Urve Auksmaa, Jõgeva Veevärk OÜ
6. Andres Aruhein, Emajõe Veevärk AS
7. Tõnis Tamm, Järve Biopuhastus OÜ
8. Pille Aarma, EVEL
9. Mihkel Muulmann, EVEL

3. Seaduseloome töörühm (SLT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Seadusloome töörühma mõte on kvaliteetse ja jätkusuutliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajaliku õigusruumi kujundamine.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Pille Aarma, EVEL

Töörühma liikmed:
 
1. Jaan Madis, Paide Vesi AS
2. Vahur Tarkmees, Kohila Maja OÜ
3. Toomas Kapp, Tartu Veevärk AS
4. Vladislav Korzanov, Järve Biopuhastus OÜ
5. Andra Villers, Järve Biopuhastus OÜ
6. Mailis Kullerkupp-Jõekaar, Tallinna Vesi AS
7. Leho Võrk, Pärnu Vesi AS
8. Andres Aruhein, Emajõe Veevärk AS
9. Nele Nilb, Viimsi Vesi AS
10. Kadri Kralla, Saku Maja AS

 

4. Kommunikatsiooni töörühm (KOM endine PRT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Kommunikatsiooni töörühma mõte on kujundada EVEL sise-, välis- ja avaliku suhtekorraldust.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Irina Vahtra, EVEL

Töörühma liikmed:
1. Eliis Randver, Tallinna Vesi AS
2. Toomas Kapp, Tartu Veevärk AS
3. Jüri Ligi, Infragate Eesti AS
4. Hans Liibek, Matsalu Veevärk AS
5. Marko Matsalu, Saku Maja AS
6. Leho Võrk, Pärnu Vesi AS
7. Pille Aarma, EVEL
8. Mihkel Muulmann, EVEL

5. Veeteenuse hinna regulatsiooni töörühm (VHT) (loodud EVEL juhatuse otsusega 10.04.2017)

Veeteenuse hinna regulatsiooni töörühma mõte on taotleda jätkusuutliku veeteenuse tagamiseks vajaliku hinnaregulatsiooni rakendamist.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht Kadri Kralla, AS Saku Maja juhatuse liige, finantsjuht

Töörühma liikmed:
1. Andra Villers, Järve Biopuhastus OÜ
2. Tõnis Tamm, Järve Biopuhastus OÜ
3. Evelyn Hekk, Tallinna Vesi AS
4. Katria Saul, Haapsalu Veevärk AS
5. Raul Altnurme, Europolis OÜ
6. Aivar Sõrm, Kuressaare Veevärk AS
7. Pille Aarma, EVEL
 

6.  Geoinfosüsteemi töörühm (GIS) (loodud EVEL juhatuse otsusega 7.12.2017)

Geoinfosüsteemi töörühma mõte on olla EVEL ühtse geograafilise infosüsteemi (GIS) loomise ja arendamise edendaja.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma koosseis:
Töörühma juht: Indrek Hiiemäe, AS Tartu Veevärk

Töörühma liikmed:

1. Andres Aruhein,  Emajõe Veevärk AS
2. Hans Liibek, Matsalu Veevärk AS
3. Rait Persidski, Jõgeva Veevärk OÜ
4. Margus Proos, Kose Vesi OÜ
5. Jaan Madis, Paide Vesi AS
6. Toomas Kattel, Kärdla Veevärk AS
7. Kertu Nurklik, Saku Maja AS
8. Jüri Teder, AS Valga Vesi
9. Kuldar Kipper, Põltsamaa Varahalduse OÜ
10. Kristo Kivisaar, AS Põlva Vesi
11. Marko Tolga, AS Võru Vesi
12. Toomas Luik, AS Kuressaare Veevärk
13. Pille Aarma, EVEL
14. Mihkel Muulmann, EVEL

7. EurEau töörühm

EurEau töörühma kuuluvad EVEL liikmete esindajad EurEau-s, kelle ülesanne on info ja seisukohtade vahetamine. Rohkem infot EurEau kohta SIIN.

Töörühma töökord on SIIN.

Töörühma liikmed:

  1. Kristiina Soovik, Tallinna Vesi AS
  2. Ellen Mihklepp, Tallinna Vesi AS
  3. Andra Villers, Järve Biopuhastus OÜ
  4. Vahur Tarkmees, Kohila Maja OÜ
  5. Pille Aarma, EVEL
  6. Hilje Õunapuu, Narva Vesi AS

8. Koolituse töörühm (ÕPE) (loodud juhatuse otsusega 29.10.2019)

Koolituse töörühma eesmärgiks on olla EVEL juhatusele ja tegevmeeskonnale nõuandjaks EVEL koolituste kavandamisel ja läbiviimisel.

Töörühma töökord on SIIN.

1. Sirli Oja, Tallinna Vesi AS
2. Jana Kägu, Valga Vesi AS
3. Katrin Kullamäe, Tartu Veevärk AS
4. Maarja Leht, Pärnu Vesi AS
5. Anneli Lepp, Järve Biopuhastus OÜ
6. Eve Valgemäe, Haapsalu Veevärk AS
7. Pille Aarma, EVEL
8. Mihkel Muulmann, EVEL