CWPharma

Järgneval kolmel aastal on EVEL on kaasatud rahvusvahelisse projekti CWPharma, mida kaasrahastab KIK SA, mis töötab välja meetmed ravimijääkide emissiooni vähendamiseks ja selle hulgas soovitused reovee puhastamiseks ravimijääkidest.

Osalejad: Läänemereümbruse riikide vee-ettevõtted, erialaliidud, teadusasutused, EKuK.

Koostööpartnerid: SoMin, Terviseamet.

EVEL eelarve projektis: 89 047,30 eurot.

Projekti kestvus: oktoober 2017 – september 2020.

Projekti käigus: Töötatakse välja meetmed, mille abil ravimijääkide keskkonda sattumist vähendada ja/või vältida. Ülevaade süvapuhastusmeetoditest ja nende tõhususest, mille abil on võimalik eemaldada ravimijääke reo- ja heitveest. Koolitused reoveepuhastite operaatoritele.

 

KIKlogo eesti

ibsr_p2_project-logo_1l_cmyk_tpl