Põhjamaade Ministrite Nõukogu

EVEL osaleb kolmandat aastat Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt ellu kutsutud Põhja- ja Baltimaade vee- ja tervise võrgustiku töös.

Võrgustiku eesmärgiks on arutada Põhja- ja Baltimaade joogiveevarustuse ning -kvaliteeti puudutavaid küsimusi ning jagada omavahel parimat praktikat nii riigi, kohaliku omavalitsuste, seotud ametkondade, teadusasutuste kui ka erialaliitude vahel.

Sellel aastal Helsingis toimunud seminari peateema oli veeohutuse plaanide (Water Safety Plans) koostamine ja nende igapäevane rakendamine.

27-28. oktoober 2016 toimus seminar Helsingis, ettekannetega saate tutvuda SIIN.