Vee-ettevõtluse jätkusuutlikkus

Uuringu teostamine jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korraldamiseks Eestis (evelÜVVK strateegia)

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasrahastamisel teostatav projekt nr. 8548 “Uuringu teostamine jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korraldamiseks Eestis (evelÜVVK strateegia)”

Projekti planeeritud tulemiks on jätkusuutliku ÜVVK teenuse osutamise mudel jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korrastamiseks Eestis. Projekti mahus teostatavas uuringus antakse ülevaate ÜVVK sektori sotsiaal-majanduslikust olukorrast Eestis, töötatakse välja metoodika vee-ettevõtjate jätkusuutlikkuse hindamiseks, kirjeldatakse jätkusuutliku vee-ettevõtja struktuuri ja toimimist, analüüsitakse ja hinnatakse ÜVVK sektori ja vee-ettevõtjate jätkusuutlikkust, modelleeritakse Eestile sobivaim jätkusuutliku ÜVVK teenuse osutamise mudel ning koostatakse strateegiline tegevuskava, et korrastamise protsessi stimuleerida ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse osutamise sektor saaks jätkusuutlikuks.

Projekti maksmus on 173 128 eur ning tähtajaks 31.03.2018.a.

Rohkem infot projekti tulemuste kohta leiate 16.01.2018 EVEL pressiteates: http://evel.ee/evel-olukorras-kus-eurotoetused-ei-jaa-kestma-tuleb-moista-et-veeteenus-peab-kestma/

Projekti tutvustavate seminaride ettekanded leiate SIIT.

Projekti käigus valminud töö “Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamine” kõiki osasid saab lugeda SIIT.

 KIK