EurEau

Mis on EurEau?

EurEau ühendab Euroopa 29 riigi vee-ettevõtete liite ning on nende huvide eestseisja  Euroopa Liidu Direktiivide väljatöötamisel.

EurEau on Euroopa veesektori häälekandja. EurEau esindab 29 Euroopa riigi vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajaid, kes tegutsevad nii avalikus kui ka erasektoris.

EurEau liikmeteks on Euroopa rahvuslikud vee-ettevõtjaid koondavad ühendused. EurEau koondab rahvuslikke vee-asjatundjaid, selleks et kujundada üheskoos Euroopa veetööstuse seisukohti küsimustes, mis puudutavad veekvaliteedi juhtimist, ressursitõhusust ning vee kättesaadavust Euroopa kodanikele ja ettevõtetele.

EurEau’ sekretariaat asub Brüsselis, kust koordineeritakse ligikaudu 150 liikmesorganisatsioonist ja vee-ettevõttest pärit eksperdi tööd ning otsitakse ühistele seisukohtadele toetust EL-i otsustajate hulgas.

Vaata lisainfot EurEau kohta kodulehel: www.eureau.org

EVEL esindajad EurEau’s:

EU1 – Joogivee töörühma liikmed:
Nele Nilb                  (nele@viimsivesi.ee);
Kristiina Soovik      (kristiina.soovik@tvesi.ee).

EU2 – Reovee töörühma liikmed: 
Ellen Mihklepp      (ellen.mihklepp@tvesi.ee);
Kaido Põhako         (kaido@tartuvesi.ee).

EU3 – Veemajanduse ja üldise õigusloome töörühma liikmed: 
Vahur Tarkmees    (vahur.tarkmees@evel.ee);
Marja-Liisa Soone (marja-liisa.soone@evel.ee).

EVEL esindaja EurEau üldkoosolekul: 
Marja-Liisa Soone (marja-liisa.soone@evel.ee).