Õigusteenus

Teema:  ÕIGUSTEENUSE PAKKUMINE
Kellelt: 
EVEL
Kellele:
EVEL liikmetele ja mitte-liikmetele kelleks on Eesti Vabariigis tegutsevad vee- ettevõtjad ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdkonnaga seotud ettevõtjad

1.      Tunnihinna arvestu

Teenus

Hind

Ajaühik

                      EVEL liikmetele     

                       80 EUR

                  1 tund

                      Mitte-liikmetele

                      100 EUR

                  1 tund

Tingimused: minimaalne ajaarvestus on 15 minutit.

Sobib igale EVEL liikmele ja mitte-liikmele õigusabi saamiseks. Koos arvega esitatakse kliendile tehtud töö arvestus.

2.      Kuupõhine arvestus

Teenus

Hind

Ajaühik

                      EVEL liikmetele   

                      600 EUR

         10 töötundi kuus,

         minimaalselt 6 kuud

Tingimused: minimaalne ajaarvestus on 15 minutit. Eeldab vähemalt 6 kuulise lepingu sõlmimist. Peale kuu möödumist, kui klient ei ole kasutanud ettemakstud 10 töötundi, ostetud töötunnid aeguvad. Üle 10 töötunni osutatud teenus arvestatakse vastavalt tunnihinna arvestusele (p 1).

Ettemakstud õigusteenuse pakett sobib kliendile, kelle vajadus õigusteenuse järgi on regulaarne. Minimaalselt 6 kuuks sõlmitav leping võimaldab saada kiiresti õigusabi nii lühema telefonikõne jooksul või pikema nõustamise käigus. Lisaks on kliendil võimalik saada õigusteenust 25% allhindlusega iga kuu 10h ulatuses. Samas peab arvestama, et kui ühe kuu jooksul 10h eest teenust ei kasutata, siis kasutamata töötunnid järgmisesse kuusse edasi ei kandu. Üle 10 töötunni osutatud teenus tasustatakse vastavalt tunnihinna arvestusele.
Koos arvega esitatakse kliendile tehtud töö arvestus.

 3.      Personaalne õigusaktide monitooring

Teenus

Hind

Ajaühik

Kliendi profiili kaardistamine

               alates 3 200 EUR

         –           

Personaalne õigusaktide monitooring

                    1 280 EUR

                      kuus

Tingimused: kliendiga sõlmitakse aastane leping. Kliendi profiili kaardistamine sõltub kliendi suurusest, kvaliteedijuhtimisstandardi rakendamise faasist jm, mistõttu võib tekkida vajadus kliendi profiili kaardistamise hinnas eraldi kokku leppida.

Personaalse õigusaktide monitooringu pakett sobib kliendile, kes on juba rakendanud või alles rakendamas oma ettevõttes kvaliteedijuhtimise süsteemi või on huvitatud pidevast õigusaktidega kursis olemisest ja teada, millised muudatused millist tema ettevõtte funktsiooni või töötajat mõjutavad.

Personaalse õigusaktide monitooringu esimeseks etapiks on tutvuda ettevõttega, tema struktuuri ning erinevate töötajate funktsioonidega, et oleks võimalik osutada personaalset õigusaktide monitooringu teenust. Peale kliendi profiili kaardistamist jälgib õigusteenuse osutaja pidevalt õigusakte ning edastab iga kuu kohta aruande muutunud õigusaktidest; muudatuse lühikokkuvõtte ja lisab aruandesse kliendi funktsiooni või töötaja, keda konkreetne muudatus puudutab.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Kõigile hindadele lisandub käibemaks.

 

Lisainfo:
Marja-Liisa Soone
Õigusnõunik
EVEL | Eesti vee- ettevõtete liit
Marja-Liisa.Soone@evel.ee
GSM: +372 56 475 333