Vesi annab elu

 

Sündmused

19.01.21

KOM-töörühma koosolek

Teisipäeval, 19. jaanuaril 2021 kell 14:00 toimub Zoomis KOM-töörühma koosolek.

20.01.21

ÕPE-töörühma koosolek

Kolmapäeval, 20. jaanuaril 2021. a kell 10:00 toimub ÕPE-töörühma koosolek Zoomis.

29.01.21

EVEL juhatuse koosolek

Reedel, 29. jaanuaril 2021 kell 10:00 toimub EVEL juhatuse koosolek Zoomis.

Eesti Vee-ettevõtete liit

Eesti vee-ettevõtete liit asutati 1995. a 11 vee-ettevõtte poolt.

EVEL on üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELi kuulub 44 vee-ettevõtet ja 28 vee-alaga seotud ettevõtet. EVELi kuuluvad vee-ettevõtted teenindavad enam kui 90% Eesti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tarbijaid.

EVEL ON EUREAU LIIGE