Vesi annab elu

Eesti Vee-ettevõtete Liit

19.11.19

Kriisiolukorrad vee-ettevõtetes – toimepidevusplaan

19. novembril 2019. a korraldab EVEL koostöös Võru Vesi AS, Emajõe Veevärk AS ja Kehtna Vesi OÜ ümarlaua “Kriisiolukorrad vee-ettevõtetes – toimepidevusplaan” Võru Vesi seminariruumis (Ringtee 10, Võru). Täpsema ajakava leiate SIIT.

Eesti vee-ettevõtete liit asutati 1995. a 11 vee-ettevõtte poolt.

EVEL on üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELi kuulub 42 vee-ettevõtet ja 27 vee-alaga seotud ettevõtet. EVELi kuuluvad vee-ettevõtted teenindavad enam kui 90% Eesti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tarbijaid.

eureaulogoEVEL on EurEau liige