Vesi annab elu

Eesti Vee-ettevõtete Liit

18.02.20

Päikeseenergia tootmine ja tarbimine vee-ettevõtetes III

Teisipäeval, 18. veebruaril 2020 kell 10:00 saavad kokku vee-ettevõtted, kes on huvitatud päikeseenergia tootmisest ja tarbimisest. Kohtumine toimub Paide Vesi AS reoveepuhasti õppeklassis (Ruubassaare tee 18, Paide). Osalemiseks palume täita registreerimisvorm SIIN 14. veebruariks 2020.

19.02.20

Infopäev: Veearvestite tehnoloogiad, andmete kogumine ja lugemine, taatlemine, sh statistiline taatlemine jms

Kolmapäeval, 19. veebruaril 2020 toimub infopäev veearvestite taatlemise ja tehnoloogiate teemal. Täpsem info koolituste rubriigis SIIN.

10.03.20

EVEL juhatuse koosolek

Teisipäeval, 10. märtsil 2020 kell 10:30-13:00 toimub EVEL juhatuse koosolek Põltsamaal.

Eesti vee-ettevõtete liit asutati 1995. a 11 vee-ettevõtte poolt.

EVEL on üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELi kuulub 44 vee-ettevõtet ja 27 vee-alaga seotud ettevõtet. EVELi kuuluvad vee-ettevõtted teenindavad enam kui 90% Eesti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tarbijaid.

EVEL ON EUREAU LIIGE