CWPharma (oktoober 2017 – november 2020)

2017-2020 oli EVEL kaasatud rahvusvahelisse projekti CWPharma, mida kaasrahastas KIK SA, mis töötas välja meetmed ravimijääkide emissiooni vähendamiseks ja selle hulgas soovitused reovee puhastamiseks ravimijääkidest.

Osalejad: Läänemereümbruse riikide vee-ettevõtted, erialaliidud, teadusasutused, EKuK.

Koostööpartnerid: SoMin, Terviseamet.

EVEL eelarve projektis: 89 047,30 eurot.

Projekti kestvus: oktoober 2017 – september 2020.

Projekti käigus: Töötati välja meetmed, mille abil ravimijääkide keskkonda sattumist vähendada ja/või vältida. Anti ülevaade süvapuhastusmeetoditest ja nende tõhususest, mille abil on võimalik eemaldada ravimijääke reo- ja heitveest. Korraldati koolitusi reoveepuhastite operaatoritele.

Infot projekti tulemuste kohta leiate CWPharma projekti kodulehel SIIN ja EVEL kodulehel Teabepanga rubriigis-Ravimijäägid (projekti CWPharma tulemused) SIIN ja CWPharma projekti lõpuseminari materjalid SIIN.

logo eesti