Juhendmaterjalid

Euroopa hea praktika lekete käitlemiseks

Otselingid Euroopa Komisjoni lehele:

Environment EU Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM Main Report

EU Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM Case Study document

EU Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM Dissemination plan


COVID-19

Maailma Terviseorganisatsiooni WHO poolt avaldatud tehniline juhend: https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

Global Water Reseach Coalition ülevaade: http://cwn-rce.ca/wp-content/uploads/GWRC-Factsheet-COVID-19-Virus-March-10-2020.pdf


Käitumisjuhised kriisiolukordadeks (Siseministeerium)
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kriisireguleerimine/est_elanikkonnakaitse.pdfEVELi täpsustavad nõuded vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistamisele

EVEL Geoinfosüsteemi (GIS) andmemudeli loomine:


Soovituslik purgimis näidislepingu vorm


Juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes