Veemajandusinfo

RKA uuringu projekti raames valminud raamat “Reovee puhastamine hajaasustusalal”

Reovee-puhastamine-hajaasustusalal


Veemajanduskavad

http://www.envir.ee/vmk


ÜVK liitumistasu arvutamise soovituslik metoodika on kättesaadav Konkurentsiameti koduleheküljelt

https://www.konkurentsiamet.ee/et/vesi-soojus/vesi/hindade-kooskolastamine