Veemajandusinfo

RKA uuringu projekti raames valminud raamat “Reovee puhastamine hajaasustusalal”

Reovee-puhastamine-hajaasustusalal


Veemajanduskavad

http://www.envir.ee/vmk


ÜVK liitumistasu arvutamise soovituslik metoodika on kättesaadav Konkurentsiameti koduleheküljelt

https://www.konkurentsiamet.ee/et/vesi-soojus/vesi/hindade-kooskolastamine


EVEL-i infotunni materjalid – “PFAS-d joogi- ja reovees. Tutvustus, nõuded ja olukord Eestis.”

https://drive.google.com/drive/folders/14w_yhBlD9m1MZLrcwD4YJOWVGVojem-t?usp=sharing