Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/131072021002
Toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise juhend