BEST (oktoober 2017 – september 2020)

Projekti kirjeldus: Järgneval kolmel aastal on EVEL kaasatud rahvusvahelisse projekti BEST, mida kaasrahastatakse nii INTERREG kui ka SA KIK keskkonnavoorust.

Projekti tulemusena töötatakse välja kõigile kättesaadavad juhendmaterjalid tööstusreovee käitlemise kohta, mis võimaldavad hinnata ohtlike ainete mõju puhastusprotsessile ja heitvee kvaliteedile ning annavad suunised ohtlikke aineid sisaldava tööstusreovee kanalisatsiooni juhtimise kohta.

Ohtlike ainete ja tööstusreovee (koos)puhastamise osas koolitatakse reoveepuhastite operaatoreid, et viimased oskaks protsessi seadistada vastavalt puhastatava reovee omadustest tulenevatele piirangutele.

Lisaks selgitatakse välja meetmed, mis võimaldaksid senisest tõhusamalt tagada fosfori ja tsingi ärastust. Saadud tulemuste baasil antakse nii üldised lähtekohad sõmertäidisega- ja kangasfiltrite projekteerimiseks kui ka vajalikud lähteandmed uuritavatele puhastitele heitvee kvaliteedi parendamiseks.

Projekti käigus töötatakse välja meetmed, mis aitavad vähendada reoveepuhastite kaudu keskkonda jõudvate ohtlike ainete koguseid. Projekti tulemusena aidatakse kaudselt kaasa veekogude hea seisundi saavutamisele ja säilitamisele.

Osalejad: Läänemereümbruse riikide vee-ettevõtted, erialaliidud, tööstused, kohalikud omavalitsused ja teadusasutused.

Koostööpartnerid: Keskkonnaministeerium, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Keemiatööstuse Liit.

EVEL eelarve projektis: 183 000 eurot.

Projekti kestvus: oktoober 2017 – september 2020.

Infot projekti tulemuste kohta leiate BEST projekti kodulehel SIIN ja EVEL kodulehel Teabepanga rubriigis-Tööstusreovee käitlemine (projekti BEST tulemused) SIIN.

IBSR_logo_EUflag_1000px
logo eesti