EurEau

  • Mis on EurEau?

EurEau on Euroopa veesektori häälekandja. EurEau esindab 29 Euroopa riigi vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajaid, kes tegutsevad nii avalikus kui ka erasektoris.

EurEau liikmeteks on Euroopa rahvuslikud vee-ettevõtjaid koondavad ühendused. EurEau koondab rahvuslikke vee-asjatundjaid, selleks et kujundada üheskoos Euroopa veetööstuse seisukohti küsimustes, mis puudutavad veekvaliteedi juhtimist, ressursitõhusust ning vee kättesaadavust Euroopa kodanikele ja ettevõtetele.

EurEau’ sekretariaat asub Brüsselis, kust koordineeritakse ligikaudu 150 liikmesorganisatsioonist ja vee-ettevõttest pärit eksperdi tööd ning otsitakse ühistele seisukohtadele toetust EL-i otsustajate hulgas.

EurEau liikmed töötavad selle nimel, et puhas vesi oleks alati kättesaadav ning jõuaks seejärel taas ohutult veeringlusesse. Euroopa veevalvuritena on meil oluline roll veekeskkonda varitsevate ohtude teadvustamisel. Oma ligi 500 000 töötajaga annab Euroopa veesektor olulise panuse Euroopa majandusse.

  • Millega tegelevad erinevad töögrupid EU1, EU2, EU3?

EU1 – joogivee töörühm – tegeleb teemadega, mis puudutavad otseselt joogiveega seotud küsimusi.

EU2 – reovee töörühm – tegeleb teemadega, mis puudutavad otseselt reoveega seotud küsimusi.

EU3 – veemajanduse ja üldise õigusloome töörühm – tegeleb üldise õigusloome ning veemajandusega, sh statistika, andmete kogumine ja süstematiseerimine, võrdushinnangud.

  • Kuidas on valitud EVEL esindajad töögruppidesse?

Kõik EVEL esindajad EurEaus on kinnitatud juhatuse otsusega vastavalt huvitatud EVEL liikme ettepanekule.

Tänased EVEL esindajad EurEaus on:

  1. EU1 – Joogivee töörühma liikmed: 
Kristiina Soovikkristiina.soovik@tvesi.ee
Hilje Õunapuuhilje@narvavesi.ee
  1. EU2 – Reovee töörühma liikmed: 
Maris Pevermaris.pever@tvesi.ee
Andra Villersandra.villers@idavesi.ee
  1. EU3 – Majandus ja õigusküsimused: 
  1. EurEau kommunikatsiooni valdkond: 
Ethel Lillemägiethel.lillemagi@evel.ee

Rohkem infot EurEau kohta kodulehel: www.eureau.org