Tööstusreovee käitlemine

Eesti vee-ettevõtete Liit oli kaasatud rahvusvahelisse projekti BEST (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment).

Projekti eesmärgiks on tõhustada tööstusreovee käitlemist Läänemere ümbruse riikides. Projekti tulemusena töötati välja kõigile kättesaadavad juhendmaterjalid tööstusreovee käitlemise kohta, mis võimaldavad hinnata ohtlike ainete mõju puhastusprotsessile ja heitvee kvaliteedile ning annavad suunised ohtlikke aineid sisaldava tööstusreovee kanalisatsiooni juhtimise kohta. Lisaks selgitatakse välja meetmed, mis võimaldaksid senisest tõhusamalt tagada fosfori ja tsingi ärastust. Projekti käigus töötatakse välja meetmed, mis aitavad vähendada reoveepuhastite kaudu keskkonda jõudvate ohtlike ainete koguseid. Projekti tulemusena aidatakse kaudselt kaasa veekogude hea seisundi saavutamisele ja säilitamisele.

Materjalide eestikeelseid tõlkeid saab lugeda Tööstusreovee käitlemine alammenüüs.

Projekti tulemusi tutvustavad inglisekeelsed materjalid leiab BEST projekti kodulehel: https://bestbalticproject.eu/

Projekt BEST tulemuste kokkuvõttega inglise keeles saab tutvuda SIIN või klikates allolevale pildile: