BEST projekti lõpuseminari materjalid

17. septembril 2020. a toimus seminar „Tööstusreovee efektiivsem käitlemine – projekti BEST tulemused ”
Põltsamaa
 kultuurimajas.

Kõiki ettekandeid, sõnavõtte ja paneelarutelu (2:55:46) on võimalik järelevaadata järgmisel videolingil SIIN.
(Parool: evel)

 • Projekti BEST tutvustus – (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment)
  Kajsa Rosqvist, BEST projektijuht, video-ettekannet inglise keeles saab vaadata SIIN.
 • EL direktiivid ja muud tööstusreovett käsitlevad dokumendid – olevik ja tulevik
  Kristel Lopsik, Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna peaspetsialist, ettekanne SIIN.
 • Läänemere piirkonna olukorra hindamine – (Assesment of the current situation concerning industrial
  wastewater discharge into municipal wastewater systems in the Baltic Sea region) 
  Sandis Dejus, Riia
  Tehnikaülikool, 
  video-ettekannet inglise keeles saab vaadata SIIN.
 • Läti, Poola ja Eesti reoveepuhastite andmete analüüs ning ohtlike ainete eemaldamine katseseadme abil
  Argo KuusikTallinna Tehnikaülikool, ettekanne SIIN.
 • E-Piim AS eelpuhasti rajamine ning Põltsamaa reoveekogumisala ohtlike ainete uuring Kuldar Kipper,
  Põltsamaa Vesi OÜ, 
  ettekanne SIIN.
 • Soovitused ja juhised Läänemere piirkonna tööstusreovee paremaks käitlemiseks –
  (Recommendations and guidelines towards improved management of industrial wastewaters)
  Eero Makkonen, Afry, video-ettekannet inglise keeles saab vaadata SIIN.
 • Eesti juhend tööstusreovee käitlemiseks Taavo Tenno, Aqua Consult Baltic OÜ, ettekanne SIIN.