IWAMA projekti tulemused

EVEL osales 2016-2018 IWAMA (Interactive Water Management) projektis, mille eesmärgiks oli  suurendada  reoveepuhastites settekäitluse efektiivsust, kasutades olemasolevaid  tehnoloogiaid maksimaalselt ning suurendades operaatorite teadlikkust. Projekti tulemusena suurenes teadlikkus, kuidas läbi reoveesette käitlemise vähendada Läänemerre jõudvate biogeenide ja ohtlike ühendite hulka. 

IWAMA projekti tulemustega (eesti keeles) saab tutvuda IWAMA kodulehel: http://www.iwama.eu/sites/iwama/files/outputs/files/baltic_sea_challenge_commitments_est.pdf