Reoveesette tootestamise uuring

Allolev dokument on kahe Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti sisuline lõpparuanne, koostajad: Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool:

  1. Rakendusuuring vee-ettevõtetes aunkompostimistehnoloogia optimeerimiseks reoveesette jäätmestaatuse lakkamiseks (KIK projekt 15238).
  2. Reoveesette tootestamise nõuete praktiline rakendamine Eesti vee-ettevõtetes, humifikatsiooni, kompostimise ja kuivatuse mõju reoveesette kvaliteedinäitajatele (KIK projekt 14616).