Õppematerjalid


Veeteemaline õpimapp: https://www.keskkonnaamet.ee/veemapp/

Video:
Puhas vesi hoiab elu: https://youtu.be/F3BPk3JJiFU
Veeringe: https://youtu.be/rAF6s8lonOM
Eutrofeerumine: https://youtu.be/_JHTGsjtzSA
Muuga RPJ: https://www.youtube.com/watch?v=izzzlR4DR3w

Töölehtede mapp: „Puhta vee ABC“, nii eesti kui vene keeles: https://www.keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/toolehtede-kogumik-puhta-vee-abc
Llauamäng „Puhta vee ABC“, nii eesti kui vene keeles prinditav: https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/vee-saastva-kasutamise-lauamang-puhta-vee-abc