Kaugloetavad veearvestid

Fakte raadioside teel toimiva kauglugemise kohta

Kui teile on paigaldatud kaugloetav veearvesti, siis kasutab vee-ettevõtte teie joogivee tarbimisinfo edastamiseks raadiosidet.
Eesti vee-ettevõtetele tarnitud Kamstrupi kaugloetavatest veearvestitest saate lähemalt lugeda järgnevalt lingil SIIN.

EVEL pöördus oma 24.08.18 kirjas Terviseameti poole palvega kommenteerida Kaugloetavate veearvestite ohutust. Terviseameti seisukohaga saate tutvuda SIIN.

1.10.2018 palus EVEL ka Tehnilise Järelevalve Ametil kommenteerida kaugloetavate veearvestite ohutuse kohta inimese tervisele. Tehnilise Järelevalve Ameti vastusega saab tutvuda SIIN.