Veekäitlusoperaatori kutseõpe

Alates 2017 aasta sügisest alustas I veekäitlusoperatorite õppegrupp oma õpinguid Järvamaa Kutsehariduskeskuses. I lend lõpetas õpingud 21. juunil 2019. 16. juunil 2020 lõpetas veekäitlusoperaatorite II lend.

NB!!!Järvamaa Kutsehariduskeskus (JKHK) avab 2020 sügisel töökohapõhise veekäitlusoperaatori riikliku õppegrupi.

Õppima on oodatud nii vee-ettevõttes juba töötavad inimesed kui ka need, kellel puudub varasem erialane kokkupuude.

Soovitage kolleegidele, sõpradele, tuttavatele jt. Kutseõpe annab võimaluse silmaringi laiendamiseks ja ergutab otsima uusi väljakutseid!

Sisseastujal peab olema vähemalt keskharidus. Tegu on sessioonõppega, periood oktoobrist aprillini. Õpe toimub Särevere Ehitusmajas. Õppepäevad on reede ja laupäev. Palju on väljasõite nii ettevõtetesse kui ka kõrgkoolide laboritesse.

Õpe lõpeb 2 kutseeksamiga – joogivee-ja reoveeoperaator, tase 5.
Õppekava ja muu üldine info: SIIN.

Küsige julgelt lisainfot Ivar Kohjuselt ivar.kohjus@jkhk.ee

Järvamaa Kutsehariduskeskuse veekäitlusoperaatori eriala I lend (juuni 2019. a)

Järvamaa Kutsehariduskeskuse veekäitlusoperaatori eriala II lend (juuni 2020. a)

Järvamaa Kutsehariduskeskuse veekäitlusoperaatori eriala III lend (juuni 2021. a)

Järvamaa Kutsehariduskeskuse veekäitlusoperaatori eriala IV lend (juuni 2022. a)

Järvamaa Kutsehariduskeskuse veekäitlusoperaatori eriala V lend (juuni 2023. a)