EVEL tunnustab

Auhinnaga Aasta Veetegu tunnustab EVEL hea joogivee ja puhta keskkonna nimel tehtud tegusid.

Elutöö auhinnaga pärjatakse inimene, kes on Eesti veemajandussektori arengule pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust ja tööalasest tegevusest ning jätnud tunnustust vääriva jälje veemajanduse arengusse.

Auhinnaga Ühistegevusse Panustaja tunnustatakse ja väärtustatakse Liidu ühistegevustes silma paistnud inimesi.

Auhind Tunnustatud Töötegija tunnustab ja väärtustab inimesi, kes on EVEL liikmes-ettevõttes töötades pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust vee-ettevõtluse toimimiseks.