NOAH (jaanuar 2019 – detsember 2021)

Projekti nimetus“Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal” ehk NOAH. („Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas“)

NOAH projekti eesmärgiks on vähendada tiheasustusalades kliimamuutustega kaasnevat üleujutuste riski, millega kaasneb puhastamata reovee ärakanne ehituslikest süsteemidest loodusesse. See on kahjulik nii inimestele kui loodusele, kuna reovees on suur hulk toitaineid, ohtlike aineid ning patogeenseid mikroobe. Projektil on kolm alameesmärki:

  1. tõsta omavalitsuste võimekust arvestada linnade planeerimisel kliimamuutustega;
  2. demonstreerida vee-ettevõtetele meetodeid olemasolevate sademeveesüsteemide paremaks juhtimiseks;
  3. luua Läänemere-äärsete linnade võrgustik, mis oleks piirkonna teistele omavalitsustele eeskujuks sademevee paremal majandamisel.

NOAH projekti käigus luuakse tervikliku planeerimise kontseptsioon ning rakendatakse targad sademeveesüsteemid reaalsetes linnakeskkondades. Terviklik planeerimine seob sademevee juhtimise linna ruumilise planeerimisega. Järgmises etapis arendatakse välja targad sademeveesüsteemid, et muuta olemasolev taristu kliimakindlamaks. NOAH kontseptsioon on kergesti kohandatav igasse Läänemere linna. Kontseptsiooni rakendamine võib vähendada puhastamata reovee juhtimist läbi ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolude Läänemerre poole võrra. Projekti tegevused rakendatakse partnerlinnade ja vee-ettevõtete igapäevatöös, mille abil tagatakse tervem ja puhtam Läänemeri.

Projekti rahastatakse INTERREGI Läänemere piirkonna taotlusvoorust.

NOAH projekti kogueelarve: on 2 998 360,25 eurot.

Projekti juhtpartner: Tallinna Tehnikaülikool.

Projekti partnerid: on “WODOCIĄGI SŁUPSK” Spółka z o.o., Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie ja Politechnika Gdańska Poolast, Danmarks Tekniske Universitet Taanist, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā parvalde, Ogres novada pašvaldība, SIA “Jūrmalas ūdens” ja Rīgas Tehniskā universitāte Lätist, Porin kaupunki, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Soomest, Högskolan I Halmstad ja Söderhamns kommun Rootsist ning Eesti Vee-ettevõtete Liit, Haapsalu linn, Rakvere linn ja Rakvere Vesi Eestist.

Projekti kestvus: 01.01.2019-31.12.2021. a.