IWAMA (märts 2016 – aprill 2019)

IWAMA (Interactive Water Management) projektis  osales 17 Läänemere äärse riigi vee-ettevõtet, ülikooli ja keskkonnaorganisatsiooni. Projekti eesmärgiks oli  suurendada  reoveepuhastites settekäitluse efektiivsust, kasutades olemasolevaid  tehnoloogiaid maksimaalselt ning suurendades operaatorite teadlikkust. Projekti tulemusena suurenes projektipartnerite teadlikkus, kuidas läbi reoveesette käitlemise vähendada Läänemerre jõudvate biogeenide ja ohtlike ühendite hulka.  

EVEL peamiseks ülesandeks IWAMA projektis oli kõigi projekti tegevustega seotud sündmuste ja teabe kommunikeerimine projekti sihtrühmadele Eestis, kasutades selleks EVEL-ile saadaolevaid teabelevi kanaleid (näiteks infokiri, e-post, webinarid jms). Projekti raames korraldas EVEL ühe rahvusvahelise sündmuse Eestis kõigile projekti partneritele. EVEL tutvustas projekti partneritele veekäitluse operaatorite kutsestandardit ja kutseõppe ettevalmistusi Eestis koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega. Projekti rahastati INTERREGi Läänemere piirkonna programmist (INTERREG Baltic Sea Region Programme) ning projekti kaasrahastus tagati 85% ulatuses.

14.-15. juuni 2016 toimus Daugavpilsis IWAMA avakonverents. Konverentsi ettekanded leiate SIIT.

20.-21. september 2016 leidis aset IWAMA konverents Lahtis, Soomes. Konverentsi peateema oli “Identification of Capacity Development needs in WWTP”. Konverentsi ettekandeid saab lugeda SIIT.

14-15. veebruar 2017 toimus IWAMA konverents Boltenhagenis, Saksamaal. Konverentsi peateemaks oli „Energy Production in WWT“ ettekandeid saate lugeda SIIT.

7-8. juuni 2017 toimus IWAMA konverents Szczecin´is, Poolas. Konverentsi peateemaks oli “Energy Efficiency in the Wastewater Treatment Sector“. Konverentsi materjalidega saab tutvuda SIIN.

8-9. veebruar 2018 toimus IWAMA konverents Tartus. Konverentsi peateemaks oli “Smart Sludge Handling in the Wastewater Treatment Sector“. Materjale saate lugeda-vaadata SIIN.

19.-21. september 2018 viidi läbi IWAMA konverents Gdanskis, Poolas. Peateemaks oli “Overcoming operational challenges at the modern wastewater treatment plant“. Rohkem infot ürituse kohta SIIN.

30.-1. veebruaril 2019 toimus IWAMA lõpu-konverents Turus, Soomes. Konverentsil tehti projektitulemustest kokkuvõtteid ja mõtiskleti tuleviku suundade üle. Rohkem infot SIIN.

NB! IWAMA projekti tulemustega (eesti keeles) saab tutvuda IWAMA kodulehel: http://www.iwama.eu/sites/iwama/files/outputs/files/baltic_sea_challenge_commitments_est.pdf