CWPharma 2 (oktoober 2020 – detsember 2021)

2017-2020 oli EVEL kaasatud rahvusvahelisse projekti CWPharma, mida kaasrahastas KIK SA, mis töötas välja meetmed ravimijääkide emissiooni vähendamiseks ja selle hulgas soovitused reovee puhastamiseks ravimijääkidest. CWPharma 2 on CWPharma jätkuprojekt. Vajalik on katsetada juhendi (ravimijääkide eemaldamiseks reoveest) reaalset rakendamist ja tõsta tarbijate teadlikkust ravimijääkide käitlemisest.

Projekti juhtpartner: Aarhus´i Ülikool

Projekti partnerid: Berlin Center for Competence of Water, German Environment Agency, Hillerød Utility, Kalundborg Utility, Helsinki Region Environmental services Authority, Latvian Institute of Aquatic Ecology, Institute of Environmental Protection ja Eesti Vee-ettevõtete Liit.

Koostööpartnerid: Swedish Environmental Protection Agency, German Association for Water, Wastewater and Waste (DWA), Tekniska verken Linköping AB (publ) (TVAB), Berlin Water Company, Research and Development.

Projekti rahastatakse INTERREGI Läänemere piirkonna taotlusvoorust, projekti kogu eelarve 820 831 eurot, millest Euroopa arengufondi rahastus 634 523,34 eurot.

EVEL eelarve projektis: 36 000 eurot.

Projekti kestvus: oktoober 2020 – detsember 2021.

Projekti käigus: koostatakse Kohila Maja OÜ näitel järelpuhastuse rajamise projekt. Selleks võetakse ka mõned proovid, et määrata bromiidi kontsentratsioon, ravimijääke jne. EVEL osaleb tarbijate teadlikkuse tõstmise videote tegemisel, levitamisel ja tõlkimisel eesti keelde.