Liikmeks astumine

EVEL-i liikmeks astumise avaldus on SIIN

Eesti Vee-ettevõtete Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu reglement on kinnitatud 12. aprillil 2023. a üldkoosolekul.

 1. Liidu sisseastumismaks on 320 eurot.
 2. Liidu liikmemaks arvestatakse poolaasta kohta. Liikmemaksu arvestus toimub järgmiselt:
  1. vee-ettevõtetel vastavalt:
   M = k (63.91xLN (A) +A/10000-463.34)
   kus: M – poolaasta liikmemaks (EUR)
   k – koefitsient, mis määratakse vee-ettevõtte kohta üldkoosoleku otsusega
   (10.03.2015. aasta üldkoosoleku otsusega kehtestati koefitsient 3,12)
   A – arvestusperioodile eelneva poolaasta veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste netokäive (EUR);
  2. poolaasta liikmemaks ei tohi olla üle 1,0% netokäibest;
  3. AS Tallinna Vesi aasta liikmemaks on üldkoosoleku otsusega 25 000 eurot;
  4. mitte-vee-ettevõtete aasta liikmemaks on üldkoosoleku otsusega 1054 eurot.
 3. Võimalik on tasuda korraga ka terve aasta liikmemaks.
 4. Liikmemaksu mittetasumisel ühe kalendrikuu jooksul arve väljastamise kuupäevast ei ole liidul kohustust osutada võlgnikele teenust.
 5. Arvestusperioodi jooksul väljaastumise korral on liikmemaksu tasumine kohustuslik ning tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.