CWPharma projekti lõpuseminari materjalid

24. novembril 2020. a toimus CWPharma projekti tulemusi tutvustav veebiseminar
“Ravimijääkide teke, kogumine ja käitlus“.

Kõiki ettekandeid ja sõnavõtte  on võimalik järelevaadata järgmisel videolingil: SIIN.
(Parool: cwpharma)

Veebiseminari ettekanded:

10:00-10:10TervitussõnadPille Aarma, Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht
10:10-10:20Projekti CWPharma (Clear Water from Pharmaceuticals) tutvustus(video inglise keeles) Noora Perkola, projekti CWPharma projektijuht. Ettekannet saab vaadata
seminari videolingil SIIN (parool: cwpharma), ettekande algus 4:22.
10:20-10:40Ravimite tarbimise mahud Eestis ja partnerriikidesEgge Haiba, Tallinn Tehnikaülikool, EVEL ekspert projektis CWPharma. Ettekanne SIIN.
10:40-11:30Ravimijäägid keskkonnas:1) Analüüside tulemused ja keskkonnamõjude hindamine. Ettekanne SIIN.
2) Läänemerre jõudvate koguste arvustusmudel. Ettekanne SIIN.
Mailis Laht, Eesti Keskkonnauuringute Keskus
11:30-12:00Puhkepaus
12:00-12:30Nõuded ravimijääkide kogumisel ja käitlemisel ning tulevikusuunad EL strateegiast lähtuvaltLiina Tarkus, Keskkonnaministeerium. Ettekanne SIIN.
12:30-12:50Keskkonnaload ja lepingud – praktikad ning ettepanekud edasisteks sammudeksVallo Kõrgmaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Ettekanne SIIN.
12:50-13:20Tehnoloogiad ja nende efektiivsus ravimijääkide eemaldamiseks reoveestErki Lember, Tallinna Tehnikakõrgkool, EVEL juhtivekspert projektis CWPharma. Ettekanne SIIN.
13:20-13:30Kokkuvõte ja järeldused