Lühiülevaade AS Emajõe Veevärk uuendatud kaameravalve ja automaatikalahenduse täiendustest !