Kommunikatsiooni töörühma koosolek

Sündmus: Kommunikatsiooni töörühma koosolek
Aeg: 01.03.2011 algusega kell 11.00
Koht: EVEL büroo
Päevakorras: Keskendutakse rahusvahelise veepäeva tähistamisele