EVEL ootab kõiki huvilisi evelÜVVK koolituse III mooduli koolitustele- 22.05 Möo, 30.05 Kohtla-Järve

Meil on rõõm kutsuda Teid osalema Eesti Vee-ettevõtete Liidu koolitusprojekti „Õigusalaste- ja tehniliste teadmiste suurendamine ning oskuslik rakendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) planeerimisel, korraldamisel ja majandamisel (evelÜVVK koolitus)“ III mooduli koolitustele.
 
Projekti eesmärgiks on:
VVK planeerimise, korraldamise ja majandamisega tegelevate inimeste järjepidev ja süsteemne keskkonnateadlikkuse suurendamine elukeskkonna ja ressursside säästmiseks;
suurendada süsteemselt ja laialdaselt ÜVVK valdkonnas kohalike omavalitsuste (KOV) ja vee-ettevõtete poolt tehtavate otsuste kvaliteeti, tõhustada KOV-ide ja vee-ettevõtete omavahelist koostööd ja ühistegevust ning parandada ÜVVK õigusaktide rakendamist KOVides ja vee-ettevõtetes.
 
Koolitatavate peamine sihtgrupp on KOV-ide ja väiksemate (50-2000 IE) vee-ettevõtete ametnikud ja spetsialistid, kes tegelevad ÜVVK planeerimise, korraldamise ja majandamisega.

Projekt koosneb neljast moodulist, iga moodul sisaldab kuus regionaalset koolituspäeva (kokku 24 päeva) perioodil 2012-2013 kevadel ja sügisel. Ühe mooduli kõik koolitused on ühesugused. Moodulid 2012. a kevadel ja sügisel olid väga edukad ja koolitatavate tagasiside positiivne.

2013. aasta kevadine moodul keskendub peamiselt reoveekäitluse temaatikale. Tähtsal kohal on ka riigihangete korraldamine, õigusaktide rakendamine, ÜVK arendamine ja KIK-i rahastus.
 
2013. aasta kevadise mooduli koolitused toimuvad järgmiselt:
Aeg          Asukoht
————————————————————————————————————
8. mai        TARTU  – AS Tartu Veevärk, Tähe 118, Tartu
16. mai      TALLINN – Tallinna Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn
22. mai      MÄO – Sämmi Grill, Mäo, Paide vald  
30. mai      KOHTLA-JÄRVE – OÜ Järve Biopuhastus, Uus-Tehase 3,  Kohtla-Järve  

Koolituspäeva  osavõtutasu on  15 € (sh käibemaks), mis sisaldab koolituspäeva, kohvi- ja lõunapausi. Osavõtutasu abil katab korraldaja koolitusprojekti omaosaluse.

Koolituse rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Koolitusprogrammis osaleb partnerina Keskkonnaministeerium. Projekti on kaasatud ka Eesti Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit.

Koolitusele registreerimisel palume täita registreerimisleht ja see saata e-posti aadressile triin.matsalu@evel.ee

Ootame Teie aktiivset osalemist!

Triin Matsalu
Projektijuht
Eesti Vee-Ettevõtete Liit