Eesti Vee-ettevõtete Liit pärjas parimaid

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) otsustas anda tänavuse Elutöö auhinna Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Aleksander Maastikule ja auhinna Aasta Veetegu edukalt käivitunud radionukliidide ärastustehnoloogia juurutamise eest ASile Viimsi Vesi.

„Elutöö auhind läks õigetesse kätesse – emeriitprofessor Aleksander Maastik on Eesti veeteadlaste ja -inseneride harimisel andnud märkimisväärse panuse,“ ütles EVELi juhatuse esimees Hans Liibek.

Emeriitprofessor Aleksander Maastik on hüdrotehnikateadlane, tehnikateaduste doktor. Ta on avaldanud trükiseid hüdraulika, vihmutuse ja veekaitse ning erialasõnavara alal, koostanud veekaitsesõnastiku ja soome-eesti-inglise-saksa-rootsi-läti-vene keskkonnasõnastiku. Professor Maastik on Valgetähe neljanda klassi ordeni kavaler.

„Eks igaühele tee rõõmu, kui ta töö tunnustust leiab,” jäit emeriitprofessor Aleksander Maastik jäi uudist kuuldes tagasihoidlikuks.

Aasta Veeteo auhinna pälvis AS Viimsi Vesi Viimsi piirkonnas joogiveest radionukliidide ärastuse tehnoloogia väljatöötamise ja eduka töösse rakendamise eest. „ASis Viimsi Vesi eelmisel aastal tööle pandud radionukliidide ärastustehnoloogia on uus tase Eesti keskkonnaprojektide ajaloos,“ sõnas EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Täie kindlusega saab väita, et uus tehnoloogia annab Viimsi elanikele täiesti puhta ja ohutu joogivee.“

„Viimsi elanikele on aastaid lubatud paremat joogivett, täna saame lõpuks öelda, et lubadused on täidetud,“ ütles AS Viimsi Vesi juhataja Toivo Eensalu. „Paljuräägitud radioaktiivsust joogivees ei pea viimsilased enam kartma. Lisaks on tähtis märkida, et vesi puhastatakse ilma kemikaalideta ja ka ilma ülitiheda membraanita.“

Eensalu sõnul võtab AS Viimsi Vesi puhta õhu ja loodusliku põhjavee sügavalt kaitstud maapõuest ning eraldab õhu abil veest ainult mittevajaliku. „Keerulised ajad tingivad nutikaid lahendusi – seni on õhk veel tasuta saadaval,“ rääkis Eensalu, kelle sõnul on Viimsi veetöötlusjaam suur samm edasi joogivee kvaliteedi parandamisel. „Puhta joogivee tähtsust alles hakatakse väärtustama.“

Hea teada:

Eesti Vee-Ettevõtete Liit ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 40 vee-ettevõtet ja 21 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:
Vahur Tarkmees
, EVELi tegevdirektor
E-post: vahur.tarkmees@evel.ee, +372 530 92 153