Eesti Vee-ettevõtete Liidu avalik pöördumine riigikogu ja valitsuse poole

Eesti Vee-ettevõtete Liidu avalik pöördumine riigikogu ja valitsuse poole

  1. oktoober 2022

Vee-ettevõtted vajavad ressursside kiire ammendumise tõttu riigipoolset tuge üldhuviteenuse, sh elutähtsa teenuse osutajatele stabiilse elektrihinna kehtestamise näol, mis tagaks üle-eestilise veeteenuse toimepidevuse. Elektrihind on vee tootmishinna suurim komponent.

  1. aastal võttis ÜRO peaassamblee vastu resolutsiooni, mille järgi kuuluvad puhas joogivesi ja sanitaartingimuste olemasolu inimõiguste hulka. Enamus Eesti inimesi on harjunud, et kvaliteetne ja puhas joogivesi ning kanalisatsiooniteenus on neile alati kättesaadav. Nõuetele vastava joogivee tarnimine, torustiku ja pumplate töökorras hoidmine ning vee puhastamine on aga keerulised protsessid, mis vajavad suures koguses elektrienergiat ning lisaks pidevaid suuremahulisi investeeringuid.

Täna on suur osa Eesti vee-ettevõtjatest olukorras, kus teenust tuleb osutada ettevõtte investeeringute (mh renoveerimise või rekonstrueerimise) arvelt. Elektrihind kõigub drastiliselt, kuid vee-ettevõtjatel puudub hinnakooskõlastusmetoodika tõttu, mis lähtub tagasivaatavast elektrienergia hinnast, võimalus vee hinda vastavalt reaalsele turuolukorrale kohandada. Meie hulgas on ettevõtjaid, kelle elektriarved on juba pikalt ületanud nende kuusissetulekuid ning seadnud teenuse osutamise toimepidevuse tõsise löögi alla. Meie seas on vee-ettevõtjaid, kelle elektrienergia kulu moodustab üle 50% tegevuskulust. Näiteks ASis Matsalu Veevärk moodustab elektrikulu 56% tegevuskuludest, ASis Põlva Vesi 48,4%, ASis Emajõe Veevärk ligi 45%, ASis Lahevesi 43,1% ning OÜ Saarde Kommunaalis 42,8%.

Isegi kui vee-ettevõtjatel õnnestub täna oma finantstegevus hoida mõistlikus tasakaalus, kulutades elektri hinnavahe kompenseerimiseks ära oma investeeringuteks ettenähtud vahendid, ootab meid ees uus oluline väljakutse vajalike investeeringute leidmiseks, et tagada jätkuv kvaliteetne elutähtis teenus ja selle pikaajaline toimepidevus. Selge on see, et ilma investeeringuteta ei saa ettevõte samal tasemel kvaliteeti tagada ja on sunnitud astuma samme, mis tarbija ootusi enam ei täida ja mis ei ole ka keskkonnajalajälje vähendamise seisukohast jätkusuutlikud.

Mida saaksime kohe teha, et üldhuviteenuse, sh elutähtsa teenuse osutajate toimepidevus tagada? Mõista, et riigis on ettevõtteid, kes ei saa oma teenuse osutamist päeva pealt lõpetada ja kelle tegevusest sõltub väga olulisel määral Eesti elanikkonna igapäevane toimetulek ja heaolu. Sellest tulenevalt palume vee-ettevõtjatele tulla vastu ja riigina pakkuda kiireim võimalik lahendus – stabiilne elektrienergia hind vähemalt järgnevaks kaheks aastaks, mille põhjendatud kulud on kaetud veeteenuse hinnas.

Austatud riigikogu ja valitsus – ootame teie ennastsalgavat initsiatiivi meid võimalikult kiiresti oma otsustavate sammudega toetada. Ainult läbi omavahelise efektiivse koostöö suudame võimalikult väikeste mõjudega Eesti elanikkonnale antud energiakriisist väljuda.

Eesti Vee-ettevõtete Liit

Lisainfo:

Raili Kärmas, Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht

Tel: +372  511 5154