Baltimaade vee-ettevõtjate ühine mure: kes on klient?

Baltimaade vee-ettevõtjate ühine mure: kes on klient?

Kolme Balti riigi vee-ettevõtjatel on sarnaseid probleeme, üheks neist on seadustes kliendi mõiste määratlemine. Kolmapäeval Tartu Ahhaa teaduskeskuses toimuval Baltimaade vee-ettevõtjate ühiskonverentsil püüavadki osalejad leida praktikas sobivaimat lähenemist.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tegevdirektor Vahur Tarkmehe sõnul on Balti riikide ühine, väga oluline ja ka väga päevakajaline probleem seotud kliendi määratlemisega seadustes – kas vee-ettevõtte kliendiks on kinnistu või iga sel kinnistul asuva korteri omanik eraldi? Leedus on Vahur Tarkmehe sõnul täna vee-ettevõtja kliendiks iga korteriomanik eraldi ja arveldatakse korteripõhiselt, mis on endaga kaasa toonud hulgaliselt probleeme.

„Probleemid väljenduvad eelkõige suurtes veekadudes,“ selgitas Vahur Tarkmees ning jätkas: „Esineb veevarguseid: manipuleeritakse vee-mõõtjatega, takistatakse sissepääsu korteritesse, veemõõtjaid on majasiseses süsteemis väga palju ja väikese tarbimismahu juures tekivad mõõtmisvead, pealegi ei kompenseeri majaelanikud korterites olevate vee-mõõtjate ja maja ühise veemõõtja vahelist puudujääki. Hinnaregulaator ei luba aga majasiseseid veekadusid arvestada vee-ettevõtja kuludesse ning nii tulebki kahjum kanda vee-ettevõttel.“

Vahur Tarkmehe sõnul sooviti ka Lätis hiljuti korteripõhisele arvestusele üle minna aga võeti siiski leedukate halvast kogemusest õppust ja sealne seadusandja loobus sellest mõttest. „Eestis aga kaalutakse täna korteripõhisele arveldamisele üleminekut,“ sõnas Vahur Tarkmees. „Kolmapäeval räägivadki leedukad taaskord oma halvast kogemusest – loodetavasti võtavad siinsed seadusandjad kuulda.“

Samas leiavad konverentsil käsitlemist ka muud teemad, näiteks räägitakse Euroopa Liidu abirahade kasutamisest, ühisveevärgiga liitumisest, reoveesette käsitlemisest ja paljust muust.

Konverentsi, mille motoks on: „Vesi annab elu“, plenaaristung toimub kolmapäeval, 17. aprillil kell 10.00-18.00 teaduskeskuses Ahhaa (Sadama 1, Tartu).

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 40 vee-ettevõtet ja 21 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor

E-post: vahur.tarkmees@evel.ee, +372 530 92 153

 

Konverentsi päevakava:

9.00-10.00 Registreerimine ja tervituskohv;

10.00-10.10 Balti vee-ettevõtjate liitude esindajate tervitussõnad

10.10-10.30 Avasõnad: Tartu linnapea Urmas Kruuse

10.30-11.15 Reoveesette majandamise programm Leedus: Leedu Vee-ettevõtete Liidu president Bronius Miežutavičius ja JSC “Šiaulių vandenys” (Šiauliai linna vee-ettevõte) peadirektor Jonas Matkevičius

11.15-11.35 Sponsorettekanne: FinEco Ltd (Leedu)                                                      

11.35-12.05 Veeteenuse arvelduse alused ja praktika Eestis: AS Põlva Vesi juhataja, EVELi juhatuse liige Olev Elmik

12.05-12.25 Veeteenuse arvelduse süsteem Lätis Ventspilsi näitel: ME “Ūdeka” (Ventspils linna vee-ettevõte), Läti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse liige Edgars Daugelis

12.25-13.30 Lõuna

13.30-14.00 Veeteenuse arveldamise alused ja praktika Leedus: SC “Klaipėdos vanduo” (Klaipėda linna vee-ettevõte) peadirektor Leonas Makūnas

14.00-14.10 Veeteenuse arveldamise alused kolmes Balti riigis kokkuvõttes (moderaator)

14.10-14.25 Sponsorettekanne: AS Kemivesi (Eesti)

14.25-14.55 EL finantseering Läti veemajanduses. Tulemused, õppetunnid, tulevik: Läti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Baiba Gulbe

14.55-15.40 EL finantseering Eesti veemajanduses. Tulemused, õppetunnid, tulevik: Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv

15.40-15.45 EL finantseeringud Lätis ja Eestis kokkuvõttes (moderaator)

15.45-16.00 Kohvipaus

16.00-16.15 Sponsorettekanne: EVOPIPES Ltd (Läti)

16.15-16.35 Kas vesi vajab reklaami? Läti Vee-ettevõtete Liidu esindaja

16.35-16.55 Sponsorettekanne: Pipelife Eesti AS

16.55-17.10 Veeteenuse regulatsioon Lätis: Läti Tariifikomisjoni esindaja

17.10-17.55 Arutelu, kokkuvõte ja lõpetamine.