Eesti Vee-ettevõtete Liit pärjas taas parimaid

Eesti Vee-ettevõtete Liit tegi reedesel üldkoosolekul teatavaks, et Elutöö auhinna saab sel aastal ASi Kuressaare Veevärk endine juhataja Illar Noot ja auhinna Aasta Veetegu pälvib Põlva Vesi AS.

Auhinna statuudi kohaselt valisid mõlemas kategoorias esitatud nominentide seast võitjad kõikide Eesti Vee-ettevõtete Liiduga (EVEL) liitunud veemajandussektori ettevõtete esindajad. „Elutöö auhinna laureaadis polnud kahtlust juba esimeste vastuste laekumisel – Illar Noot juhtis algusest lõpuni,“ ütles EVELi juhatuse esimees Hans Liibek. „Illari puhul on veevärgiga toimetamine olnud sõna otseses mõttes elu töö – pole ühtegi suuremat arengut Saaremaa veemajanduses viimase 40 aasta jooksul, mis oleks ilma tema osavõtu, kaasalöömise või juhtimiseta läbi viidud.“

Aasta Veeteo auhinna pälvis Põlva Vesi AS, kes rajas ja renoveeris Põlva veemajandusprojekti raames aastail 2002-2013 ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteeme Põlva linnas ja vallas ning Räpina ja Ahja valdades.

„Veemajanduse rekonstrueerimine on Põlvamaa mõistes olnud meeletu töö,“ sõnas EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Seda iseloomustab kasvõi tõik, et AS Põlva Vesi on kõige rohkem Põlva maakonda investeerinud ettevõte – aastatel 2002-2013 kestnud projekti raames sõlmiti 50 projekteerimis- ja ehituslepingut ligi 20 miljoni euro väärtuses, ehitati 153 km torustikke, kuus reoveepuhastit ning kuus veetöötlusjaama.“

„Ulatuslik Põlva veemajandusprojekt tagab enam kui 11 000 elanikule aastaringse juurdepääsu kvaliteetsele joogiveele,“ lisas Vahur Tarkmees. „Ning kuna Ahja jõe vesi suubub Emajõkke, sealt aga Peipsi järve ja edasi, avaldab parem veekvaliteet mõju keskkonnaseisundi paranemisele ka väljaspool Põlva maakonda.“

Elutööauhinnale kandideerisid veel AS Pärnu Vesi nõukogu liige Jüri Rahu, Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Küllike Birk, ehitusinsener Enn Tõnisberg ja TTÜ emeriitprofessor Heino Mölder.

Auhinnale Aasta Veetegu kandideerisid Sillamäe Veevärk AS, Järve Biopuhastus OÜ, AS Viimsi Vesi ja Saku Maja AS.

Reedel Paide Kultuurikeskuses toimunud pidulik auhinnatseremoonia oli järjekorras juba kolmas omataoline, eelmisel aastal pälvis Elutöö auhinna Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Aleksander Maastik ja auhinna Aasta Veetegu AS Viimsi Vesi edukalt käivitunud radionukliidide ärastustehnoloogia juurutamise eest. 2012. aastal andis EVEL Elutöö auhinna Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor tehnikadoktor Harald-Adam Velnerile ja auhinna Aasta Veetegu ASile Tallinna Vesi kogu Ida-Euroopas ainulaadse biopuhasti rajamise eest.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee ) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 40 vee-ettevõtet ja 24 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:
Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee