Eesti Vee-ettevõtete Liit tänas taaskord tublisid vee-ettevõtete töötajaid, valis aasta parima veeteo ning elutöö auhinna saaja

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade

23. november 2020

 

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) tänas taaskord tublisid vee-ettevõtete töötajaid, valis aasta parima veeteo ning elutöö auhinna saaja.

Kristo Elias

 Auhinna Aasta Veetegu 2020 pälvis Osooni saate meeskond saate „Virumaa veed puhtaks“ eest, mis oli eetris 21. septembril 2020. a. Elutöö auhinna vääriliseks hinnati AS Rakvere Vesi kauaaegne juht Urmas Krikk, kes on üle 40 aasta pühendunud vee-ettevõtte toimimisele ning panustanud veemajanduse arendamisele.

EVEL peab väga oluliseks puhta keskkonna nimel tehtud tegusid ja nende tutvustamist laiale üldsusele. Osooni saated juhivad sageli tähelepanu Eesti keskkonnaprobleemidele. Auhinna pälvinud saates tutvustati Ida-Virumaal käimas olevat projekti, mille raames toimub jääkreostuse likvideerimine ja põllumajandusest tekkiva reostuse uurimine, mis mõjutab piirkonna jõgede, rannikualade ja muude veekogude seisundit. Lisaks tutvustas Kohtla-Järvel tegutseva vee-ettevõtte  Järve Biopuhasti OÜ tootmisjuht Andra Villers vaatajatele, kuidas toimub peamiselt tööstusest pärineva reovee puhastamine ja reoveesette töötlemine. EVEL-i tegevjuht Pille Aarma nõustub saates öeldud lõpusõnadega: „Heas seisus vesi on puhta keskkonna indikaator“.

Urmas Krikk

Elutöö auhinna vääriliseks peetakse inimest, kes on Eesti veemajandussektori arengule pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust ja tööalasest tegevusest ning jätnud märkimisväärse jälje veemajanduse arengusse. Käesoleval aastal pälviks Elutöö auhinna AS Rakvere Vesi juht Urmas Krikk, kes on alustas tööd veevaldkonnas juba aastal 1979. Sellest ajast peale on ta Rakvere linnas ja selle lähiümbruses järjepidevalt tegelenud piirkonna veemajanduse arendamisega. Lisaks kohalikul tasandil veemajanduse arendamisele on Urmas Krikk ka EVEL-i üks asutajaliikmetest.

Rohkem infot: https://evel.ee/organisatsioon/evel-tunnustab/2020-2/

Fotode autor: Meelis Meilbaum

Pille Aarma
EVEL tegevjuht
Tel: +372 55 466 71
e-post: pille.aarma@evel.ee
koduleht: www.evel.ee

 

Täiendav informatsioon:
Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211
e-post: irina.vahtra@evel.ee