EVEL: Eesti Vee-ettevõtete Liiduga seotud isikute mootorikütuse riigihanke tulemused on selgunud.

Pressiteade
20. juuni 2016

EVEL: Eesti Vee-ettevõtete Liiduga seotud isikute mootorikütuse riigihanke tulemused on selgunud.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu korraldatud mootorikütuste riigihanke võitsid AS Alexela Oil, AS Krooning, AS Circle K Eesti, AS Olerex ja AS Euro Oil.

Ostetavaks mootorikütuseks on bensiinid 95 ja 98 ning nii suvine kui ka talvine diislikütus. Edukas pakkuja pidi tagama kütusekaartide alusel arveldamise kütuse ja võimalusel ka kaupade ning teenuste eest. Ühishankega liitunud 24 vee-ettevõtete eeldatav aastane tarbitav mootorikütuste kogus on ca 837 000 liitrit, millest diislikütus moodustab kolm neljandiku. Allahindlused varieerusid erinevate piirkondade vahel vahemikus 0,040 – 0,073 eur liitri kohta.

“EVELi poolt korraldatavad ühishanked on muutunud heaks tavaks, mille abil saavutatakse oluline kulude kokkuhoid, mis väljendub tarbija jaoks soodsamas veeteenuse hinnas,” ütles EVELi juhatuse esimees Hans Liibek. “Hankeks ühinenud vee-ettevõtted hoiavad kulusid kokku mitte üksnes soodsama kütuse ostuga vaid ka riigihanke korraldamise kulusid, tagades samal ajal hanke läbiviimise kvaliteedi.”

Raamlepingute täitmine algab alates 1. 07.2016.a ja raamlepingud kehtivad kuni 30.06.2019.a.

Hankes osalesid 24 vee-ettevõtet: OÜ Abja Elamu, Põltsamaa Varahalduse OÜ, AS Rakvere Vesi, AS Emajõe Veevärk, Paide Vesi AS, AS Kuressaare Veevärk, AS Rapla Vesi, AS Sillamäe Veevärk, AS Kärdla Veevärk, OÜ Kose Vesi, AS Saku Maja, AS Matsalu Veevärk, Pärnu Vesi AS, AS Viljandi Veevärk, Strantum OÜ, AS Põlva Vesi, Iivakivi AS, OÜ Järve Biopuhastus, Haapsalu Veevärk AS, Võhma ELKO AS, AS Viimsi Vesi, Kohila Maja OÜ, Valga Vesi AS ja Paldiski Linnahooldus AS.

Ühishanke volitatud esindajaks oli AS Matsalu Veevärk, projektijuhiks EVEL ning hanke läbiviimise teenust osutas Hankepartner OÜ.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 46 vee-ettevõtet ja 27 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Lauri Lagle, EVELi inseneeria nõunik
Tel: +372 51 22 587; e-post: lauri.lagle@evel.ee

Hans Liibek, EVELi juhatuse esimees, ASi Matsalu Veevärk juhatuse liige
Tel: +372 50 37 406; e-post: hans@matsaluvv.ee