EVEL: Eestis puudub hädavajalik veesektori riiklik visioon

Eestimaa vee-ettevõtjad, keda esindab Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL), tunnevad suurt puudust dokumendist, mis täidaks mõistlikul määral direktiividest tulenevad nõuded, aga oleks orienteeritud inimestele, kinnitas EVEL tegevdirektor Vahur Tarkmees.

„Me vajame riiklikku dokumenti, mis annaks Eesti veesektorile selge visiooni ja vastaks pikas perspektiivis küsimustele:

– mis saab inimestest ja veevärkidest hääbuvates külades;

– kui liberaalne saab olla vee-ettevõtlus;

– kas erakapital on vee-ettevõtlusesse teretulnud;

– mis motiveerib vee-ettevõtjaid kulutõhususele;

– milline on optimaalne vee-ettevõtete arv, mis tagaks kvaliteetse ja sotsiaalmajanduslikult kestliku veeteenuse;

– kes ja kuidas osaleb sademevee majandamisega seotud kulude kandmises;

– kas reoveekäitlusega kaasnev hais õnnestub kotti toppida ja maha müüa;

– kas elutähtsa teenuse tarbijad võivad turvatundega elada ja toimetada nii, et puhas joogivesi ja keskkond on iseenesestmõistetavalt ja märkamatult tagatud?“ rääkis Vahur Tarkmees rahvusvahelist veepäeva tähistanud konverentsil „Koostöö Eesti veemajanduse korraldamisel“.

Vahur Tarkmees rõhutas oma ettekandes, et kuigi vee-ettevõtjad ootavad nendele küsimustele vastuseid sisaldavat dokumenti riigilt, oleks nad nõus ka ise selle Eesti veemajanduse strateegia tervikdokumendi ettevalmistamisel kaasa lööma.

„Ehkki EVEL loodi juba pea 20 aastat tagasi, aastal 1995, ning ehkki meil on olnud nii häid kui ka kehvemaid aegu, võin kinnitada: EVELil on piisavalt elujõudu ja koostöötahet, et nimetatud tervikdokumendi ettevalmistamisel kaasa lüüa ja jõudumööda seda eestki vedada,“ lisas Vahur Tarkmees.

EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees esines Eesti Veeühingu ja Keskkonnaministeeriumi korraldatud rahvusvahelist veepäeva tähistaval konverentsil „Koostöö Eesti veemajanduse korraldamisel.“

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 40 vee-ettevõtet ja 21 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor

E-post: vahur.tarkmees@evel.ee, +372 530 92 153