EVEL, EVKIS ja Eesti Veeühing sõlmisid kolmepoolse koostöölepingu

Eile, 20. detsembril allkirjastasid Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse esimees Hans Liibek, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsi volikogu esimees Andres Piirsalu ja Eesti Veeühingu juhatuse esimees Arvo Järvet koostöölepingu. Lepinguga kinnitati tegevused, milles kolm organisatsiooni edaspidi tihedamat koostööd teevad.

Vastavalt kokkuleppele kavandatakse koostööd Eesti veemajanduskavade koostamisel ja avalikele aruteludele kaasaaitamisel, esindada ühiselt Eestit rahvusvahelistes liitudes ja korraldada veemajanduse probleeme käsitlevaid konverentse ja seminare.