EVEL juhatuse koosolek, 13.-14.06

Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse korraline koosolek toimub 13.-14. juuni Rahamäe puhkemajas Valgamaal.
Koosoleku päevakorrapunktid:
1. KSB Finland Oy EVEL liikmeks astumise otsustamine. Vahur Tarkmees
2. Eesti Jäätmekäitlejate Liidu poolt esitatud kutse, EVEL’i osalemise 2014.a. Jäätmete Taaskasutusklastris partnerina, otsustamine. Vahur Tarkmees
3. EVEL esindaja otsustamine augustis Dushanbes toimuvale veekonverentsil. Hans Liibek, Vahur Tarkmees
4. 2013. a tegevuskava ja eelarve läbivaatamine.Vahur Tarkmees
5. Riigihangete kesksest korraldusest perioodil 2014+ ja EVEL huvist keskse korraldajana. Vahur tarkmees
6. EVEL`i strateegia analüüs 2012.a. seirearuande alusel ja võimalike muudatuste kavandamine esitamiseks 2014.a. üldkoosolekule.Vahur Tarkmees, Ivika Nõgel, kõik osalejad