EVEL juhatuse koosolek, 18.01

Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse koosolek toimub 18. jaanuaril 2013 algusega kell 14.00 AS-s Toila Sanatoorium (Ranna 12, Toila).

Koosoleku päevakorrapunktid:

  1. EVEL`i strateegia 2012. a seirearuande esimene lugemine ja 2012. eelarve läbivaatamine.
  2. 2013. a tegevuskava ja eelarve esimene lugemine.
  3. Korralise üldkoosoleku kavandamine.
  4. Jooksvad küsimused.