EVEL juhatuse koosolek

Sündmus: EVEL juhatuse koosolek
Aeg: 18.11.2011 kell 11.00 – 16.00
Koht: Luhtre Turismitalu

Lisainfo:

Koosoleku päevakorrapunktid:
1.Juhatuse koosoleku reglemendi vastuvõtmine.
2. EVEL arengustrateegia kavandi läbivaatamine.
3. 2012 eelarve põhisuuniste läbivaatamine.
4. Keskkonnaministeeriumi informatsioonid (hajaasustuse reovee küsimused, sademevee
metoodika, ..).
5. Jooksvad küsimused.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil evelin.nool@evel.ee