EVEL juhatuse koosolek

Sündmus: EVEL juhatuse koosolek
Aeg: 13.01.2011 algusega kell 15.00
Koht: Kuressaare, Grand Rose SPA Hotell.

Lisainfo:

Koosoleku päevakorrapunktid:
1. 2011. a kokkuvõte ning 2012. a tegevuskava ja eelarve läbivaatamine.
2. Korralise üldkoosoleku kavandamine.
3. Kommunikatsiooni (varem nimetatud turunduse) töörühma loomine.
4. Juhatuse 2012. aasta tööplaani kinnitamine.
5. Jooksvad küsimused.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil evelin.nool@evel.ee.