EVEL juhatuse koosolek

Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse koosolek toimub kolmapäeval, 30. mail 2012 algusega kell 11.00 OÜ-s Kose Vesi (Põllu 14, Kose).

Koosoleku päevakorrapunktid:
1. Aseesimehe valimine.
2. 2012. a tegevuskava ja eelarve seisu ülevaatamine.
3. Vee hinna regulatsiooni töörühma moodustamise, töökorralduse ja koosseisu kinnitamine seisuga 18.05.2012.
4. Strateegia töörühma ja ÜVK liitumistasu metoodika töörühma tegevuse lõpetamine.
5. EVEL strateegia rakendusplaani täitmisest – ülevaade evelÜVVK koolitusest, veebi statistikast.
6. Vee-ettevõtluse töökeskkonna turvalisuse käsiraamatu koostamise kavandamine.
7. Ülevaade Müncheni messist „IFAT Entsorga’2012“.
8. Jooksvad küsimused.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil evelin.nool@evel.ee .